Zondag 21 oktober 2018. Buiten probeert de zon door de wolken te breken. Na een pittige onweersbui in de vroege morgen lijkt dit aardig te gaan lukken. Het betekent dat ik het weekstuk met enige haast zal typen. Het zwembad lonkt om twee redenen. Een beetje kleur op de botten en last but not least een beetje zwemmen om de conditie te verbeteren, lees de kilo’s wat te reduceren. Veel zal het overigens niet worden na de 30 baantjes van 50 meter die ik gisteren voor het eerst sinds lange tijd weer zwom.

Het typen van het weekstuk zal overigens vandaag wel vlot gaan. Ik loop er namelijk al de hele week over na te denken. Bij wijze van spreken dan. In mijn hoofd zitten twee onderwerpen. De sectievergadering en de commissie “eerlijk spel”. Over dit laatste zal ik volgende week iets schrijven en niet voor het eerst. Ook toen er nog geen commissie was schreef ik al veel over “eerlijk spel”. Over het eerste zal ik vandaag wat verder uitweiden maar niet voordat ik een aantal leden wil bedanken die mij hun aantekeningen van de sectievergaderingen deden toekomen. Klasse mannen! Naast deze aantekeningen leverden ook de sites van Kees Bosua en PIPA waardevolle informatie.

Opmerkelijk genoeg was er vanuit de NPO geen enkele vorm van communicatie. Niet op de site die sinds enige tijd de vage naam “Duivensportbond.nl” draagt. Niet op de speciale site van de vernieuwing (voor wie het vergeten is www.gps.nl) waarop overigens sinds maart dit jaar geen nieuw bericht geplaatst is (!!!??) en ook niet in de wekelijkse nieuwsbrief. “Op de hoogte” was deze week namelijk geweid aan de winnaars van Sectorvluchten. Ook leuk maar ik vraag mij af of dit niet een weekje had kunnen wachten. Het op tijd informeren van de leden over de uitkomsten van de sectievergaderingen lijkt mij toch duidelijk een hogere prioriteit te hebben. Vooral als je als NPO bestuur deze secties zelf in het leven geroepen hebt. Ieder moment zou dan moeten worden aangegrepen om het (eventuele) belang van de sectie te onderstrepen. Lees om de gewone leden mee te nemen op het pad van de secties. Dit lijkt op dit moment namelijk nog erg op “trekken aan een dood paard”.

De gewone leden zijn namelijk duidelijk niet in grote getalen naar de bijeenkomst op Papendal gekomen, op de HABRU duivendag waren er meer. Ik spreek dan niet over ex-bestuurders of professionals maar over leden die de sport echt dragen. Hier gaat duidelijk iets mis. Het lukt de NPO duidelijk niet om de achterban te bereiken. Niet zo vreemd wanneer er niet of nauwelijks gecommuniceerd wordt over zulke belangrijke zaken.

De eerlijkheid gebied mij hierbij te zeggen dat ik mijzelf (nog) niet heb in geschreven bij een sectie. Simpelweg omdat ik geen duiven meer heb. Wellicht zou inschrijving mij meer informatie opgeleverd hebben. Om die reden zal ik het deze week alsnog doen. Ik vraag mij af wat dit zal brengen en daarnaast denk ik dat niet alleen de achterban van een sectie geïnformeerd zou moeten worden. De secties zouden namelijk echt de leden moeten vertegenwoordigen die deelnamen aan de betreffende spelvorm. In de praktijk zijn dit er veel meer dan zich hebben ingeschreven. Deze ruime nu nog zwijgende meerderheid zou op zijn minst de mogelijkheid moeten krijgen om geïnformeerd te worden. Zo objectief mogelijk, dus niet door liefhebbers via sites, maar gewoon via de mail of een schrijven naar alle verenigingen.

De kunst is namelijk deze ruime meerderheid geïnteresseerd te krijgen en niet te kijken naar de absolute minderheid die nu “besluiten” nam op de sectievergaderingen. Schijn democratie die door het NPO bestuur ogenschijnlijk alleen in het leven geroepen is om de macht van de te traditionele afdelingen te breken. Niet dat ik hier tegen ben maar dan wel op een fatsoenlijke manier. Al realiseer ik mij dat “het hoe” niet makkelijk is. Internet democratie of via stemformulieren via de verenigingen. Dit laatst lijkt mij nu nog het meest praktisch maar dit betekent wel dat er niet pas in het najaar over het komende seizoen gesproken moet worden. Dit moet veel eerder op een moment dat de leden de verenigingen nog massaal bezoeken. Dit impliceert dan weer dat de secties hun plannen, etc. al voor de zomer klaar zouden moeten hebben. Een hele manier van denken en werken. Helaas is men daar in duivenland niet zo goed in ……

Als ik vervolgens kijk naar de inhoud van alle vergaderingen moet ik helaas de conclusie trekken dat er sprake is van “een hoop lawaai maar weinig inhoud”. Na het optrekken van alle kruitdampen lijken de secties zich vooralsnog te beperken tot vliegprogramma’s. Niet erg maar als je het mij vraagt is het wel “schieten met een kanon op een mug” om iets te bereiken. Veel mensen zijn al maanden bezig om te komen tot iets dat wel heel erg lijkt op het programma dat ik reeds op 15 oktober 2015 het daglicht deed zien. Voor degenen die zich dit weekstuk niet direct kunnen herinneren heb ik de highlights hieronder even herhaald. De gebruikelijke inleiding heb ik even weggelaten. Ook de problemen met het vliegprogramma van de afdeling Noord Holland die ik destijds beschreef heb ik even “weggestreept”. Als u even abstraheert van de data is er grote gelijkenis met hetgeen er nu op tafel is gekomen ….

Zondag 25 oktober 2015. Al met al een mooie gelegenheid om eveneens rustig na te denken over een aantal zaken in Duivenland. Vorige week deed ik dit al en kroop ik in de denkbeeldige helikopter om mijn visie te geven over de inkorfbeperking. Deze week zal ik in hetzelfde fictieve vervoersmiddel kruipen om mijn licht te laten schijnen over een ander heikel punt in onze sport, de vliegprogramma’s, kampioenschappen, competities, etc..

Ieder najaar / winter is het weer raak en moeten de vliegprogramma’s op de schop. Het lijkt wel of het nooit goed is. Er is discussie over alles. De aanvangsdatum van het seizoen, het aantal vluchten per onderdeel, de startdatum van de jonge duivenvluchten, etc. You name it en er is discussie over. Het resultaat is dat er geen afdeling is met hetzelfde vliegprogramma ondanks een dappere poging vanuit Veenendaal. Hetgeen nog enigszins spartelend in stand wordt gehouden door de spelregels van de diverse competities. Hierover later meer.

Het zorgt er bovendien ook nog eens voor dat het loffelijke streven om later te beginnen om de werkenden een gelijke kans te geven t.o.v. de niet werkenden met het afwas water wordt weggespoeld. In het definitieve programma wordt namelijk gewoon weer begonnen op 9 april waar in het eerdere voorstel van het bestuur sprake was van 16 april.

Een en ander doet mij des te meer beseffen dat we echt af moeten van dit gedoe. Er moet gewoon nu echt eens een vliegprogramma komen dat voor alle afdelingen gelijk is. Een programma waarin iedereen gelijke kansen heeft voor alle competities.

Een programma met de volgende startdata, periodes en kampioenschappen. Zie hieronder het resultaat.

WEEK NR INKORVEN LOSSEN Rayon A Categrorie  
14 8-4-2016 9-4-2016 70-140 km V1  
15 15-4-2016 16-4-2016 110-180 km V2  
16 22-4-2016 23-4-2016 150-220 km V3  
17 29-4-2016 30-4-2016 220-290 km V4  
18 6-5-2016 7-5-2016 220-290 km V5  
19 12-5-2016 14-5-2016 260-330 km V6  
20 19-5-2016 21-5-2016 360-430 km M1  
21 26-5-2016 28-5-2016 520-590 km E1  
21 27-5-2016 28-5-2016 150-220 km V7  
22 2-6-2016 4-6-2016 360-430 km M2  
23 9-6-2016 11-6-2016 600-670 km E2  
23 10-6-2016 11-6-2016 220-290 km V8  
24 16-6-2016 18-6-2016 370-440 km M3  
25 23-6-2016 25-6-2016 590-660 km E3  
25 24-6-2016 25-6-2016 110-180 km J1  
26 30-6-2016 2-7-2016 360-430 km M4  
26 1-7-2016 2-7-2016 130-200 km J2  
27 7-7-2016 9-7-2016 660-730 km E4  
27 8-7-2016 9-7-2016 150-220 km J3  
28 14-7-2016 16-7-2016 360-430 km M5  
28 15-7-2016 16-7-2016 150-220 km J4  
29 21-7-2016 23-7-2016 520-590 km E5  
29 22-7-2016 23-7-2016 220-290 km J5  
30 28-7-2016 30-7-2016 360-430 km M6  
30 29-7-2016 30-7-2016 260-330 km J6  
31 4-8-2016 6-8-2016 670-740 km E6  
31 5-8-2016 6-8-2016 290-360 km J7  
32 11-8-2016 13-8-2016 320-390 km J8 M7
32 12-8-2016 13-8-2016 70-140 km N1  
33 18-8-2016 20-8-2016 360-430 km J9  
33 19-8-2016 20-8-2016 110-180 km N2  
34 25-8-2016 27-8-2016 360-430 km J10  
34 26-8-2016 27-8-2016 150-220 km N3  
35 1-9-2016 3-9-2016 360-430 km J11  
35 2-9-2016 3-9-2016 150-220 km N4  
36 9-9-2016 10-9-2016 220-290 km N5  
37 15-9-2016 17-9-2016 450-520 km J12  
37 16-9-2016 17-9-2016 220-290 km N6  
           

 Over de kampioenschappen en of puntentellingen heb ik weinig gelezen. Wellicht gezien het tijdgebrek op de dag in Papendal is men hieraan wellicht niet toe gekomen. Of misschien is men al niet op een lijn kunnen komen binnen de sectiebesturen of schuift men het door naar de commissie “eerlijk spel”. Niemand die het weet maar ook dit is mijns inziens stukken minder gecompliceerd dan men het maakt. Ook hierover schreef ik namelijk n hetzelfde weekstuk al het een en ander.

Aan dit programma zouden naar mijn smaak de onderstaande kampioenschappen moeten hangen.

Vitesse: vanaf 9 april maximaal 8 vluchten in de periode van week 14 tot en met week 23. Hiervan tellen er voor de alle competities 6! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat, de 2e  vlucht is een aftrekresultaat.

Midfond: vanaf 21 mei maximaal 7 vluchten in de periode van week 20 tot en met week 32. Hiervan tellen er voor alle competities 6! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Eendaagse fond: vanaf 28 mei maximaal 6 vluchten in de periode van week 21 tot en met week 31. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven Vitesse: vanaf 25 juni maximaal 6 vluchten in de periode van week 25 tot en met week 30. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven (Mid)fond: vanaf 6 augustus maximaal 6 vluchten in de periode van week 31 tot en met week 37. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven totaal: vanaf 25 juni maximaal 8 vluchten in de periode van week 25 tot en met week 37. Hiervoor dienen op beide categorieën punten behaald te worden. Maximaal 4 vluchten van elke categorie worden geteld..

Natoer: vanaf 13 augustus maximaal 6 vluchten in de periode van week 32 tot en met week 37. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Oude Duiven: vanaf 9 april tot en met 13 augustus in de periode van week 14 tot en met week 32. Totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesse, Midfond en Eendaagse fond.

Kampioensduiven:

Beste Vitesseduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 6 van de 8 als Vitessevlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Midfondduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 6 van de 7 als Midfondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Eendaagse fondduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als eendaagse fondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Oude duif: totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesseduif, Midfondduif en Eendaagse fondduif.

Beste Jonge duif Vitesse: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Jonge duiven vitessevlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Jonge duif (Mid)fond: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Jonge duiven (mid)fondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Jonge duif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 8 van de 12 als Jonge duiven vitesse- of (mid)fond-vlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten. Hiervoor dienen op beide categorieën punten behaald te worden. Maximaal 4 vluchten van elke categorie worden geteld.

Beste Natoer duif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Natoer in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Generaal duif: totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesseduif, Midfondduif, Eendaagse fondduif en Natoerduif.

Beste Asduif: totaal aantal punten van de beste resultaten op 5 van de 8 Vitessevluchten, de beste 4 van de 7 Midfondvluchten en de beste 4 resultaten van de 6 Eendaagse fondvluchten.

Geen onderscheid tussen doffers en duivinnen in welke categorie dan ook.

Doordat niet alle vluchten tellen voor de categorieën en de diverse duif-kampioenschappen kan de liefhebber spelen met de vluchten. Bijvoorbeeld op grond van de tijd van het jaar, het weer, de gezondheid of gezinsactiviteiten (vakantie) een keertje niet inkorven. Ook bestaat de mogelijkheid om een superslecht resultaat te laten vallen hetgeen het voor de kleine liefhebbers weer aantrekkelijker maakt om een onderdeel geheel uit te spelen.

Qua punten systeem mag een afdeling zelf invullen wat men kiest. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het oude NPO-systeem met waarbij de bovenste 25 duiven punten kunnen halen d.w.z dat de punten van de eerste 2,5 duif tellen plus 1 van de 3 bovenste van de lijst. Andere opties zijn het onaangewezen 1 op 10 te laten vliegen (50 duiven mee, de eerste 5 behalen de punten en dit getal wordt gedeeld door 5) of zelfs 1:4 (20 duiven mee, de eerste 5 behalen wederom de punten  en dit getal wordt gedeeld door 5). Bij ons in de buurt wordt zelfs gewoon de eerste uit de klok gespeeld (in het District Amsterdam) en niemand die hier een probleem mee heeft. Het mooiste zou zijn als iedere afdeling (en wellicht ook rayon of samenspel) dezelfde puntentelling zou kiezen. Ik vrees echter dat dit als bovenstaande al zou lukken nog een brug te ver is.

De diverse commerciële competities , zoals WT, kunnen bovenstaande regels gewoon vertalen naar hun eigen inzichten. Zij moeten alleen de vastgestelde periode voor de diverse categorieën en de vastgestelde hoeveelheid vluchten per categorie  in acht nemen. Dit voorkomt veel gedoe en onoverzichtelijke situaties voor organisatoren en deelnemers. Deze laatste groep kan dan al tijdens het seizoen al inschatten hoe zijn of haar hok en zijn of haar duiven in de diverse competities scoren.

Kortom als ik mijzelf nu de vraag stel of de secties een aanwinst zijn of toch niet twijfel ik behoorlijk om het mild te verwoorden (en te houden). Natuurlijk besef ik dat de secties gedragen worden door vrijwilligers maar de uitkomst is toch wel erg mager gezien de tijd die er in gestoken is. Ook de opkomst op Papendal doet mij nu niet direct juichend door de kamer lopen. Wellicht moeten om dit laatste te verbeteren de vergaderingen van de secties gecombineerd worden met de Nationale dagen. ’s Morgens vergaderen en ’s middags nakaarten op de (kleine) beurs. Op zaterdag de secties Vitesse/Midfond en Dagfond. Op zondag de secties Jonge duiven en Marathon. Het is maar een ideetje.

Ook is het daarnaast zaak dat het NPO bestuur de secties de positie gunt die de secties kregen toen ze in het leven werden geroepen. Dat wil zeggen dat de secties de spreekbuis van de gewone leden zijn. Dat wil ook zeggen dat als de secties met een vliegprogramma komen dit ook het enige programma moet zijn dat van NPO-zijde op de agenda geplaatst wordt. Natuurlijk kunnen individuele afdelingen amendementen of zelfs complete programma’s indienen maar het zou niet zo moeten zijn dat het NPO bestuur zelf met een tweede programma komt. Dit laatste is namelijk volgende de geruchten wel het geval …..

OP EIGEN HO(N)K

Is er nog steeds sprake van een vader – dochter huishouding. Het gaat zelfs nog een weekje langer duren. Niet dat dit erg is want we vermaken ons prima. Afgelopen week was wat rustiger dan de week ervoor maar toch kwamen er prima doorheen. Hoogtepunt was toch wel de eerste IJshockey training van dochterlief. Ja u leest het goed IJshockey in Maleisië bestaat. Op kleine schaal weliswaar maar in of in de directe nabijheid van Kuala Lumpur wordt op tenminste 3 locaties gespeeld. Opmerkelijk genoeg vooral door locals, aangevuld met een enkele expat. Een van die expats is de zoon van mijn baas en op deze wijze kwamen we in contact met deze sport.

Vooralsnog blijft het nog even bij proberen. Een beetje oefenen/trainen op vrijdag. Dit is overigens prima geregeld want door het betalen van een kleine bijdrage (50 RM) kan je de uitrusting van de club lenen (wellicht ook iets voor de NPO om leden te winnen los van de hokjes). Tot het moment dat het serieuzer gaat worden natuurlijk. Of dit daadwerkelijk zo gaat zijn zal de tijd leren. Afwachten maar weer …. (het is alweer een tijdje geleden dat ik deze woorden gebruikte aan het eind van een weekstuk).

Tot volgende week,

Michel

Nieuwsbrief Peter Boskamp

peter2010
16 mei 19
Jonge Duivenziekte is een ziekte met vele oorzaken. Hoewel de symptomen in alle gevallen dezelfde kunnen zijn, kan de oorzaak heel verschillend zijn. Alles valt en staat bij goed onderzoek op de...

Columnist in Spotlight

11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...
29 maart 19
Op bezoek bij één van de beste overnachters van...
27 maart 19
  Zo af en toe heb je zo'n weekend. Zo'n weekend...
18 maart 19
14 maart 19
Ik heb er niet vaak veel tijd voor, maar als er...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

16 juni 19
Péronne 1-6-2019:Herman Testerink 1e prijs en een hele mooie uitslag   Met stralend...
12 juni 19
De gisteren uitgestelde vlucht vanuit het Belgische Lessines werd vandaag al vroeg...
10 juni 19
Afgelopen weekend 25 mei is het dan eindelijk begonnen: het dagfondseizoen. Vanaf nu om...
03 juni 19
      Wat gaat het worden.................?Kijk ik ben Dagfond gericht maar vindt dat...
29 mei 19
Na vier vitesse vluchten en twee midfond vluchten hadden we deze week de eerste...
17 mei 19
Alblasserdam 12 mei 2019"Duiven gedesoriënteerd...?" Ja dat is denk ik wel het goede...
10 mei 19
We hebben het weer aan ons rekker Roye overwinning wederom naar de Gebr Dekker Mooiste nieuws van...
02 mei 19
30 april 19
Wat een schitterend duivenweer was het afgelopen zaterdag. Alle ingrediënten voor een...
29 april 19
Oswald Haers acteert op hoog nivo op Quievrain. Ik had twijfels, wel de Biebelaer of...
29 april 19
Voor de 1e vlucht waren in het samenspel 2349 duiven ingemand. De waarschuwingen voor de...
28 april 19
Vandaag was de vlucht vanuit het Belgische Duffel met een afstand van 150 km tot Putten. De...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40