Nieuws

woensdag 05 december 2018
Jos en Jacqueline Martens
winnen glansrijk de West-Europese Super Marathon.
 
Zo‘n 403 liefhebbers uit West-Europa schreven zich vooraf in voor de competitie West-Europese Super Marathon 2018 van de ZLU. De wedstrijd is internationaal maar de grote meerderheid van de deelnemers komt uit ons eigen kikkerlandje. Drie inschrijvingen kwamen uit Frankrijk, 12 uit Duitsland en 44 uit België en al we dat optellen en aftrekken van 403 dan komen we op 344 Nederlandse hokken die geprobeerd hebben voor WESM 2018 zo goed mogelijk te scoren. De ‘strijd‘ ging over de vluchten Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan en per vlucht telt de beste score van de 1e of 2e duif van de inkorflijst oftewel de 1e- of 2e-getekende.De prijzen die op de internationale uitslag gehaald worden tellen en niet die van de nationale uitslag maar dat is logisch. Zo‘n 39 liefhebbers gelukte het om vier keer een score te behalen en dat zijn er niet veel. En het betreft drie Belgische en 36 Nederlandse liefhebbers. Omdat de uitslag niet automatisch uit de vier internationale uitslagen kan worden berekend moet iedereen zelf zijn eigen resultaten insturen. En een liefhebber die op voorhand begreep hele ogen te gaan gooien moet Jos Martens uit het Limburgse Stein zijn geweest want hij had op de vier vluchten vier keer zijn 1e-getekende heel vroeg. Op Perpignan won hij zelfs de 1e prijs internationaal en heeft hij dus 1000 punten te pakken. En het was zijn ‘Helios‘ die de 1e internationaal vloog na al eerder de 38e nat. Pau en de 21e nat. St. Vincent te hebben gewonnen. Een prijzenreeks waarvan men slechts kan dromen. En dat telkens als 1e-getekende. Hiermee is ‘Helios‘ ook 1e asduif ZLU 2018 geworden en dat met een fikse voorsprong op toppers van combinatie Gebraad-de Wilde uit Sint Maartensdijk en Ronald Geerdink uit Hoogerheide en hun duiven vlogen ook de reeks van Pau, St. Vincent en Perpignan. De vierde tellende vlucht is Barcelona en daarop scoorde Jos Martens ook geweldig met prijs 18 tegen 3912 duiven met zijn eerste getekende en wel ‘Black Night‘ van 2013. Maar zoals gezegd tellen de internationale prijzen en dan wordt de 38e nat. Pau (3551 d.) prijs 274 internationaal tegen 11.714 duiven en de 21e nat. St. Vincent (2570 d.) prijs 405 tegen 9.544 duiven. Op deze twee vluchten scoorde Frankrijk enorm veel vroege prijzen en op Pau had Frankrijk 186 duiven voor de eerste vroege duif van Jos Martens en op St. Vincent zelfs 298 duiven voor de eerste vroeg duif van Jos. En dat terwijl Frankrijk niet veel meer duiven in de strijd had staan. Op Pau 3830 tegen 3551 duiven en op St. Vincent 3076 tegen 2570 duiven. Jos Martens begreep dat eventueel uit de Franse hoek nog geduchte concurrentie voor de WESM kon komen maar met slechts drie deelnemers uit het land van Marianne kon die nooit heel groot zijn. Jos had ook gezien dat zijn geweldenaar ‘Helios‘‘ met zijn drie prijzen internationaal werd overvleugeld door zes Franse duiven waaronder twee inschrijvers voor WESM die echter op Pau die duiven niet als getekenden pakten. Op Barcelona was de 18e nationaal voor de ‘Black Night‘ ook internationaal een pure kopprijs met prijs 51 tegen 15.700 duiven en zelfs iets beter! En met het winnen van de West-Europese Super- Marathon komt Jos Martens in een illuster rijtje van winnaars te staan. Vanaf 1983 wordt dit kampioenschap vervlogen en de tellende vluchten zijn niet altijd hetzelfde geweest. Zo telden ooit Pau, Barcelona, Marseille en Perpignan en later werd daar de vlucht Dax (nu St. Vincent) aan toegevoegd. En Marseille is dus weer later komen te vervallen zoals nu nog is. Wie zijn de voorgangers van Jos Martens geweest? Hier volgen de winnaars van de WESM vanaf het begin:


Jos Martens voor de drie foto‘s van zijn internationale winnaars.
 
Alleen in 2003 is er geen WESM-competitie geweest vanwege de toen heersende vogelgriep en het deels of niet vervliegen van bepaalde internationale vluchten. Jos Martens is dus de 35ste winnaar van de WESM vanaf 1983. En met het winnen van internationaal Perpignan in 2018 staat voor hem de teller wat betreft internationaal zeges op drie! En dat is waarlijk ongehoord sterk en dat is nog nooit door een Nederlandse liefhebber gepresteerd! In 2010 wonnen Jos en zijn vrouw Jacqueline namelijk internationaal Tarbes en in 2015 internationaal Marseille. En dat binnen negen seizoenen fondpspel! En op de nodige andere vlakken heeft hij indrukwekkende scores over de jaren neergezet. In de competitie van WHZB-TBOTB heeft hij al vier jaar een duif in de top-5 gehad bij de beste ZLU-duiven met twee prijzen. In 2010 werd de ‘Bordeaux‘ 3e asduif ZLU. In 2015 werd ‘André‘ twee beste asduif ZLU in deze competitie en een jaar later en wel in 2016 werd ‘Attila‘ 2e beste asduif ZLU. En afgelopen seizoen is ‘Helios‘ 4e beste asduif ZLU in WHZB-TBOTB geworden. Vier keer zo‘n topduif in 9 jaar is me even wat! Naast vroege prijzen scoort Jos Martens ook vaak hoge prijspercentages en dat over een periode van vele jaren al. Zowel op de ochtendlossingen als ook de middaglossingen alhoewel hij de laatste discipline de laatste jaren steeds minder is gaan spelen. Zo waren er seizoen dat hij zowel in de Nationale Fondspiegel en de ZLU-fondspiegel van de voormalige Fondkrant heel hoog eindigde. Om Jos nader te leren kennen hebben we hem een aantal vragen gesteld:


Deze NL04-1249458 ‘der Sjef‘
is de stamdoffer van de fondkolonie van Jos Martens.

De kinderen van ‘der Sjef‘ van 2004 en zijn duivin ‘441‘ van ook 2004 spelen wel een heel belangrijke rol in jouw stam. In 2010 won een zoon van 2008 van dit koppel internationaal Tarbes. Een dochter van dit koppel van 2005 is de moeder van de ‘André‘ van 2013 die in 2015 internationaal Marseille won. Een andere dochter van dit koppel en wel ‘Sacha‘ van 2007 is weer de moeder van ‘Dolly‘ die de moeder is van Helios die in 2018 internationaal Perpignan wist te winnen. En bovendien is ‘der Sjef‘ langs vaderskant ook nog de opa van ‘Helios‘ daar zijn vader de goede vlieger Hyperion (van 2013) hem als vader heeft. Heb je al bewust van ‘der Sjef‘ in 2005 gekweekt toen hij zelf pas jaarling was en nog niets gepresteerd had? Welke jaren stonden ‘der Sjef‘ en zijn duivin op elkaar na 2005? Heb je meer goede vliegers (dus doffers) uit hem gekweekt die een volle broer van de 1e internationaal Tarbes zijn? Van welke jaren?

Dat is in 2005 niet doelbewust gebeurd maar ‘der Sjef‘ komt uit het ‘Kweekmoedertje‘ van de gebr. Kuypers en haar vader was ‘de Nachtvlieger‘ die in Neer een topper was. Je probeert de basislijnen via kinderen en kleinkinderen vast te leggen. En ‘der Sjef‘ startte als jaarling zelf geweldig met de 14e Bergerac (3462d.) en de 39e Cahors (2863 d.). In 2007 vloog hij nog drie prijzen op Limoges, Cahors en Barcelona. Ik kweekte uit hem verschillende goede doffers zoals de ‘Bram‘, de vader van ‘Helios‘ en de nestbroer van de ‘Tarbes‘ die in mijn ogen nog een betere duif als zijn broer was.


De NL12-1936249 ‘Bellissimo‘ vloog in 2016 de 5e nationaal Perpignan.


Alle jonge doffers die je voor jezelf kweekt kun je toch niet allemaal als jaarling een plaatsje op het vlieghok geven? Hoe selecteer je jonge doffers? Vallen er in de hand en qua gedragingen af? En hoe selecteer je je duivinnen want die kan je niet op vliegprestaties beoordelen? Je vertelde ooit dat ‘der Sjef‘ die naar je vader is vernoemd precies de duif is zoals je vader die graag zag en hoe ziet zo‘n duif eruit?

Bijna alle jonge doffers krijgen de kans zich te bewijzen. Of je moet iets in de handen krijgen waarvan je zegt daar kan ik niet verder mee. Het moeten fatsoenlijk gemaakte duiven zijn en als ze telkens veel te laat als jonge duif afkomen dan mogen ze ook niet blijven. Mijn vader zag ook graag ranke en atletisch gebouwde duiven. Met ogen die rijkgekleurd en goed gepigmenteerd zijn. En de vleugel moet ook goed ventilerend zijn.

Worden bijgehaalde duiven puur voor de kweek behouden? En ook de producten uit samenkweek zoals met de duiven van Theo Daalmans? En wanneer moet een duif op het kweekhok plaats maken voor anderen. Hoeveel kweekkoppels heb je trouwens en is dat aantal in de loop der jaren gegroeid?

Duiven krijgen de kans zich te ontwikkelen en moeten passen bij de eigen fondduiven die ik al heb en die zich al bewezen hebben. Een bijgehaalde duif die men geweldig aanstaat gaat gelijk naar het kweekhok en anderen moeten zich eerst bewijzen op de vluchten. Als er na drie jaar geen goed nageslacht is dan moet een kweekduif weg. Ik heb zo‘n twaalf kweekkoppels.


Deze klepper en wel de ‘André‘ vloog de 1e internationaal Marseille in 2015.

Worden alle doffers als jaarling al gespeeld op de grote fond? En met hoeveel jarige weduwnaars begon je in 2018 en welke vluchten zijn ze gespeeld? En moeten ze als jaarling presteren om te mogen blijven? Hoe hoog ligt de lat?

Ja, alles moet mee. De jaarlingen speel ik op Agen van de ZLU en op de kortere morgenlossingen van de afdeling. Doffers die zich op Agen bewijzen hoeven niet meer mee en de anderen krijgen bijvoorbeeld op Narbonne nog een nieuwe kans. Jongen uit toppers waarin ik het echt zie zitten gaan ook wel eens gelijk naar het kweekhok.


Deze ‘Bordeaux‘ werd in 2010 3e beste asduif ZLU bij WHZB-TBOTB.


Is het zo dat je jarige doffers in 2018 minder goed presteerden dan veel voorgaande jaren? De ‘533‘ pakte je drie keer en de ‘550‘ en ‘546‘ twee keer. Op Agen jaarlingen begon je gelijk met de 1e- getekende! Een speciale duif?

Ja, dat is wel zo dat de jaarlingen voorgaande jaren beter presteerden. Van de jaarlingen weet ik niet gelijk uit mijn hoofd waaruit ze stammen en met totaal zo‘n 80 weduwnaars is dat ook vrij moeilijk. Die van Agen toonde zich vooraf heel goed en was duidelijk in vorm zodat ik hem als1e-getekende korfde.

 

Naast ‘Helios‘ pakte je nog twee weduwnaars drie keer op de reeks Pau, St. Vincent en Perpignan. Wat kan je over hen vertellen? Afkomst?

De ‘308‘ van 2016 komt uit een zoon van de ‘209‘ van 2010 die zelf asduif op Bordeaux/Agen is geweest en deze zoon stond me geweldig aan en werd gelijk op het kweekhok gezet. De ‘315‘ van 2016 komt uit een zoon van de ‘Bandiet‘ van plaats- en clubgenoot Lei Martens maal een kleindochter van de ‘Tarbes‘.

Terwijl je zo geweldig in de roos schot voor de WESM was begon je op de eerste vlucht voor de Nationale Marathon en wel Agen oud met een misser. Je zult niet twee ‘koekebakkers‘ als de twee getekenden op die vlucht gekorfd hebben. Je had er op Agen toch 4 van de 8 inde prijzen en was je daar tevreden mee?

Ja, dat waren twee goede vliegers en wel de ‘Atlas‘ en de ‘Comte de Bergerac‘ en de laatste is zelfs achtergebleven. De ‘Atlas‘ was daarna van Narbonne in Limburg weer op tijd. Als je met 50 procent prijs niet tevreden bent dan zal je nog vaak op je snufferd moeten vallen!

Limburg had op nationaal Narbonne weinig prijzen omdat men ongunstig zat? In Limburg had jezelf 4 van de 6 in de prijzen en je begon met een prijs bijna 1 op 10 maar dat was nationaal te laat.

Ja, Limburg haalde nationaal maar een kleine 40 procent van de prijzen waarop ze recht had. De duiven zijn duidelijk langs de kust gegaan en daar zit ook de massa van de gekorfde duiven.

Speel je per vlucht een hele afdeling of een heel hok? Zat de succesvolle duiven op Pau, St. Vincent en Perpignan op één afdeling of hok?. Of zaten ze op verschillende hokken? Waren bepaalde afdelingen of hokken in 2018 beduidend beter in vorm dan anderen?

Ik speel het meest en liefst duiven van een afdeling op dezelfde vlucht. Duiven doen de reeks Pau, St. Vincent en Perpignan, de vluchten Barcelona en Perpignan of Narbonne en de reeks Agen en Marseille.

Met hoeveel overjarige weduwnaars ben je begonnen en hoeveel daarvan vlogen minimaal één keer prijs? Waaruit stamt de ‘525‘ van 2003 die de 18e Barcelona en 114e Perpignan vloog. Wat presteerde hij voorgaande jaren?

Ik ben met 40 overjarige weduwnaars begonnen en zo‘n acht stuks zitten er niet meer. Slechts één duif ben ik op Agen verspeeld. De ‘525‘ is een donkere doffer en heeft de naam ‘Dark Night‘ en ook in 2016 en 2017 won hij al twee echt vroege prijzen op die vluchten. (noot schrijver: via de stamboom kan men zien dat de moeder van de ‘525‘ uit twee rechtstreekste Kuypersduiven van 1999 is gekweekt en dat zijn vader drie rechtstreekse Kuypersduiven van 1999 als grootouders heeft en eentje daarvan is dezelfde als langs moederskant.

Wanneer worden de vliegers gekoppeld en brengen ze jongen groot? Hoe vaak gaan ze in april en mei op de vitesse en midfond mee? En worden ze tussen grote-fondvluchten nog gelapt of meegegeven?

Half maart wordt alles gekoppeld en de jaarlingen mogen de eieren van de kwekers grootbrengen. Alle koppels brengen twee jongen groot en als de jongen 17 dagen zijn dan gaat er één jong met de duivin er vanaf. Voor de eerste grote fondvlucht moeten ze 1000 km gevlogen hebben. Op de trainingsvluchten geeft ik niet alle doffers tegelijk mee omdat me dat te zwaar en teveel werk. En ik moet met mijn minder goede longen daar wel op letten. Op de tussenvluchten van de afdeling kan ik de ploeg goed splitsen. Op de zaterdag voor een grote-fondvlucht worden de duiven die dan gekorfd gaan worden gelapt vanuit Namen of Charleroi voor de westlijn en vanuit de richting Luxemburg voor de oostlijn.

Waren de gedragingen en de vorm van ‘Helios‘ in 2018 opvallend? Of ging hij gewoon op in de grote groep. Laat je alle weduwnaars tegelijk los of trainen de jaarlingen apart. Hoe vaak per dag mogen ze trainen?

De ‘Helios‘ was top voor Pau en daarom vertrok hij als 1e-getekende. Als jaarling won hij 3 op 3 maar zonder vroege prijzen. Met zijn potentie zat het dus wel goed. Voor Pau pikte ik zes weduwnaars eruit die in mijn ogen het beste in vorm waren en met 5 van de 6 in de prijzen pakte dat goed uit. De weduwnaars trainen tegelijk maar ik laat het ene deel zo‘n 15 minuten eerder los dan de andere. Twee keer per dag mogen ze aan huis trainen.

Begon je het spel op de grote fond met de middaglossingen? En wanneer ben je de morgenlossingen gaan spelen. Kan een goede duif zowel op de middag- als ook op de ochtendlossingen uitblinken? Of zijn dan andere typen?

Toen ik voor de generale titels speelde moest ik ook duiven voor de middaglossingen hebben. De omschakeling vond in 1995 plaats en ik haalde toen duiven bij van plaatsgenoten Thjeu Cox en Hein Janssen. In die jaren speelde ook al een 3e prijs van Bordeaux bij de ZLU met een duif die veel soort van de gebr. Vroomen in zich had. Dezelfde duiven kunnen op beide disciplines uitblinken.

Heb je in 2018 alleen de middaglossing St. Vincent gespeeld? Ik zag dat je op die vlucht 1 van de 8 in de prijzen had. Je had wel je 1e-getekende knap op tijd. Deze duiven daarna nog op andere vluchten gespeeld?

Ja, alleen St. Vincent. Op die vlucht had ik duiven van hetzelfde hok als Pau mee en die waren duidelijk in goede vorm gezien de uitslag. Maar voor Pau had ik de besten in mijn ogen uitgekozen. Een aantal van die St. Vincentduiven vlogen later nog prijs van La Souterraine.

Wat voer je je weduwnaars in het vliegseizoen? In de bak of in een bak op de vloer? En hoeveel? Wat krijgen ze extra? Bijproducten die op het hok staan en extra worden gegeven? Worden ze van half mei tot begin augustus nog gekuurd? Of nagekeken?

Ze krijgen altijd Mariman Super Power. ‘s Morgens worden ze na het trainen gevoerd en krijgen dan een soeplepel in hun potje. Wat overblijft wordt dan geledigd en dan krijgen ze snoepzaad en daarna nog pinda‘s. Laat in de middag worden ze voor hun training gevoerd en krijgen dan weer een soeplepel maar geen snoepzaak en pinda‘s. In de loop van het seizoen begint de training ‘s avonds steeds later om ze in de latere uren te laten vliegen. Als bijproducten hebben ze altijd de beschikking over grit, piksteen en Vitamineral. Voor het seizoen worden ze door Norbert Peeters nagekeken en krijgen ze op de eerste eieren een geelkuur. Voor elke grote-fondvlucht krijgen ze een geelpil opgestoken. En als ik twijfel over hun gezondheid dan raadpleeg ik Norbert Peeters die ik al zolang ken.

Komen de duiven in de winter nog los? Kunnen ze in de winter in een ren buiten komen. Waar baden ze en hoe vaak in het vliegseizoen per week?

Ook in de winter laat ik ze het liefst ze elke dag los. Hoe groter de ploeg in de lucht is hoe kleiner de kans is dat een roofvogel er eentje tussenuit kan pikken, denk ik. De duiven baden in een bak op het grasveld en dat staat in het seizoen op elke dinsdag voor hen klaar. In de hokken zelf geeft dat teveel nattigheid.

Je vrouw Jacqueline is onmisbaar bij de duivensport. Kun je beschrijven wat zijn allemaal doet?

Ze helpt bij het africhten en helpt ook bij het poetsen. Ik het seizoen begin ik om half zes met de verzorging en het uitlaten en later komt Jacqueline mee helpen. Twee maal daags wordt er gepoetst.

Wat is het ‘geheim‘ dat je maar top blijft presteren terwijl de meeste fondspelers na hoogtijjaren tot minder of veel minder gaan presteren? Heb je ‘feeling‘ voor de duivensport ?

Dat zou wel kunnen. Maar als je boven op de berg bent gekomen dan is het natuurlijk de bedoeling daar te blijven maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Je hoopt zelfs nog hoger op de berg te komen terwijl afdalingen voor je opdoemen. Echter die afdelingen poog je natuurlijk te voorkomen.

Voor je fondduiven ben je nooit heel ver van huis gegaan. Naast de Kuypersduiven uit Neer ben je toch amper buiten Stein en Elsloo gaan aankloppen? Of haal je tegenwoordig ook versterkingen verder van huis nu je meer en meer een ‘grote meneer‘ bent geworden en veel meer contacten heb gekregen? En wat zijn aanwinsten waarvan je het nodige verwacht of is dat niet te zeggen.

Ik heb dit jaar gekweekt met aanwinsten van Joost de Smeyter uit het Belgische Melden. Afgelopen zomer is er ook van zijn Mechelse herder een jong naar Stein gekomen.

Een liefhebber wenst ook graag succesvol de grote fond gaan spelen en wat raadt jij hem aan om de kans op succes zo groot mogelijk te maken? Uit topduiven jongen kopen? Een hele ronde late jongen of eieren halen uit bewezen vliegers? En welke rol speelt hierbij geld om aan succesvolle kwekers of vliegers te verkrijgen?

Daar kan ik moeilijk een goed antwoord opgeven. Iedereen doet dat naar eigen inzicht en iedereen heeft een andere portemonnee. Maar jongen uit bewezen vliegers is natuurlijk op zich altijd een goede start.

Is veel kweken en spelen altijd een goed advies? En als het niet lukt want is dan de oorzaak? Geen goed hok of niet op de goede plaats? Liefhebber begeleidt ze niet goed? Of de duiven missen kwaliteit?

Elke liefhebber moet allereerst in de eigen binnenzak kijken. Je moet kritisch op jezelf zijn. Doe ik het goed wat betreft trainen en voeren? Is het hok goed? Vroeger als inkorver kreeg ik moddervette duiven in de handen en deze duiven kunnen natuurlijk geen prijsvliegen.

Kijk je zelf naar hoe de jongen groot komen? Mogen ze dunne mest hebben of piepen? Selecteer je ze al als ze 5 0f 10 weken oud zijn? Raak je veel jongen aan huis kwijt en/of zijn dat meestal de ‘domste‘? Of heb je ook al goede vliegers gehad die als jong moesten worden
opgehaald?


Tuurlijk, jongen die niet goed opgroeien gaan gelijk weg. Daarmee kun je niets beginnen. Dit jaar ben ik bijna geen jongen aan huis kwijt geraakt maar in 2016 was dat wel anders. Toen raakten we aan huis op een dag 30 jongen kwijt. En dat is wel schrikken. En naar de oorzaak kan je gissen.

Worden je jonge duiven al gespeeld? En wanneer en tot hoe ver? Kijk je naar hoe de jongen thuiskomen en hoe hun conditie dan is? Of is dat onbelangrijk?

Dit jaar zijn de jongen met de vroege toer meegegaan tot 240 kilometer. En over alle vluchten zijn we zo‘n zes jongen van een ploeg van 75 stuks verspeeld. Ik kijk ernaar hoe ze afkomen en of ze nog fris zijn. Veel te laat komen is vaak ook geen goed teken.

Ik zie dat je de nodige schenkingen doet aan organisaties, samenspel en clubs en dat is enorm te waarderen. Je krijgt door het geweldig presteren natuurlijk veel aanvragen en de ontvangers van de schenkingen mogen blij zijn omdat die vaak bovengemiddeld opbrengen. Is dat allemaal nog te doen?

Je wilt toch clubs en organisaties die het spel mogelijk maken steunen. Maar intussen wordt het wel meer en meer en moeten we keuzes maken. Ik moet zeggen dat de mailbox tegenwoordig aardig vol kan raken met allerlei vragen en verzoeken. Iemand kan tegenwoordig zo maar even uit Noorwegen of Roemenië overkomen.

Wat is het mooiste aan de duivenport? Succes belangrijk? En zijn er schaduwkanten aan succes en bekendheid? Andere negatieve kanten aan de duivensport?

Het is heerlijk om met de duiven bezig te zijn en niets anders aan je hoofd te hebben. Als iets voor negativiteit zorgt dan zou men zeggen dan moet men ermee stoppen. Je moet er tenslotte zelf voor zorgen dat het plezier oplevert. Contacten en vriendschapsbanden zijn belangrijk en die moet je ook zelf leggen en onderhouden.


Ad van Gils

maandag 03 december 2018

 

Bij deze de 20 prijswinnaars van de vijfde vlucht van de 2018 editie.  Zij verdelen €1.000,-
 

1e prijs

NL18-3838651 wint                           €250,-

Speler: Schenk-van Vugt                  €125,-

Kweker: Joh. Ackermans                  €125,-

 

2e prijs

NL18-3838700 wint                          €200,-

Speler: A. Altelaar                            €100,-

Kweker: F. Kerpentier                       €100,-
 

3e prijs

NL18-3838716 wint                          €150,-

Speler: A. Altelaar                            €75,-

Kweker: Jeroen van Vugt                 €75,-
 

4e prijs

NL18-3838712 wint                          €100,-

Speler: W. Coenmans                      €50,-

Kweker: Johan den Hartog               €50,-
 

5e prijs

NL18-3838611 wint                          €50,-

Speler: H. Arisse & Zn                     €25,-

Kweker: v.Velzen-v.Utrecht              €25,-
 

6e prijs

NL18-3838677 wint                          €50,-

Speler: J. den Hartog & Zn              €25,-

Kweker: Gebr. van Oort                   €25,-
 

7e prijs

NL18-3838713 wint                          €50,-

Speler: R. van Dee                          €25,-

Kweker: Leen van Horsen               €25,-
 

8e prijs

NL18-3838725 wint                         €50,-

Speler: A. Altelaar                           €25,-

Kweker: Corné Keijnemans            €25,-
 

9e prijs

NL18-3838711 wint                          €50,-

Speler: J. den Hartog & Zn              €25,-

Kweker: Alex van Zomeren              €25,-
 

10e prijs

NL18-3838777 wint                          €50,-

Speler: v. Velzen-v.Utrecht               €25,-

Kweker: H. Arisse & Zn                    €25,-
 

1. Schenk-van Vugt
Schenk-van Vugt 2018
2. A. Altelaar
A. Altelaar
3. A. Altelaar
A. Altelaar
4. W. Coenmans
Willy Coemans 2018
5. H. Arisse & Zn
H. Arisse & Zn 2017
6. J. den Hartog & Zn
Johan den Hartog & Zn 2017-2
7. R. van Dee
Rinus van Dee
8. A. Altelaar
A. Altelaar
9. J. den Hartog & Zn
Johan den Hartog & Zn 2017-1
10. v. Velzen-v.Utrecht
Van Velzen-van Utrecht
1. Joh. Ackermans
Joh. Ackermans
2. F. Kerpentier
Frenk Kerpentier 2018
3. Jeroen van Vugt
Jeroen van Vugt 2018
4. Johan den Hartog
Johan den Hartog 2018
5. v. Velzen-v.Utrecht
Van Velzen-van Utrecht
6. Gebr. van Oort
C.J. van Oort & Zn
7. Leen van Horsen
Leen van Horsen 2016-2
8. Corné Keijnemans
Corne Keijnemans 2018
9. Alex van Zomeren
Alex van Zomeren 2018
10. H. Arisse & Zn
H. Arisse & Zn 2017
 
maandag 03 december 2018


Was weer smaak en sfeervol !!

In een sport, waar helaas weinig of geen nieuwe zieltjes meer gewonnen worden, voerde WEFO-LIMBURG op zaterdagavond van 20 oktober met de huldiging van haar kampioenen en wedvluchtwinnaars weer een sfeervolle vertoning op. Dit gebeurde in de mooie zaal van het Maaslandcentrum te Elsloo. Ook zoals de andere vele kampioenenhuldigingen van de Wefo was de feestzaal nu ook weer sfeervol en fleurig aangekleed. De velerlei duiventrofeeën en artikelen die op de bühne waren uitgestald die gaven te kennen dat de organisatie weer kosten nog moeite had gespaard om de kampioenen te eren. De mooie bekers, duivenfoto’s, levensmiddelen pakketten, zakken duivenvoer en diverse andere duivenpakketten die er waren uitgestald vormden een lust voor het oog. Het mooie zonnige weer van de dag is wellicht de oorzaak geweest dat velen de kampioenendag hebben bezocht. Het was niet zo dat de bezoekers bij de ingang hebben moeten dringen om de feestruimte in te komen, maar daarentegen was het gezellig druk. Vanzelfsprekend bestond het merendeel van de bezoekers uit kampioenen en klanten van de Wefo. Liefhebbers die niet bang zijn voor de sterke concurrentie bij de concoursen van de WEFO. Want voor hun is een overwinning bij de Wefo nagenoeg vergelijkbaar met een provinciale overwinning. Duivenspel op hoog niveau. Rond de klok van 17.30 beklom de voorzitter Huub Nijsten de trap naar de bühne om de kampioenendag te openen. Na iedereen te hebben begroet sprak hij de hoop uit dat zich iedereen op het feest mocht amuseren en dat niemand met honger naar huis hoefde te gaan. Met een humoristisch praatje liet hij voorop horen dat de koks van het Maaslandcentrum weer hadden gezorgd voor een rijkelijk en heel gevarieerd gevuld eetbuffet waarvan later met hartenlust gesmuld kon worden. Met dit gezegd te hebben kreeg hij al direct de handen van de aanwezigen op mekaar waarmee die lieten blijken dat ze dit zeer waardeerden. Dit applaus was voor de voorzitter al direct een oppepper om met verve verder te gaan met zijn openingswoord. Daarin bedankte hij natuurlijk op de eerste plaats alle liefhebbers die deel hadden genomen aan de 40 Wefo-wedvluchten waarbij totaal 44.101 duiven werden verzonden met een gemiddelde van 1103 duiven per vlucht. En met nog grotere nadruk bedankte hij de schenkers van de duiven en bonnen voor de bonnenverkoop. Jullie zijn uiteindelijk de ziel van de Wefo zo sprak hij. En de Wefo heeft ook een hart. En dit hart van de Wefo dat zijn onze sponsors. Zij zijn het die onze concoursen weer ieder seizoen enorm steunen en het ons mogelijk maken dat we steeds mooie en waardevolle ereprijzen aan de winnaars kunnen aanbieden. Wijzend op de ereprijzen op de bühne dankte hij onder andere de “ firma Havens duivenvoeders te Vierlingsbeek. ”, Duivenkweekcentrum Limburg met name de Gebroeders Simons & zonen te Ransdaal, Belgica Drs. de Weerd de specialist in het begeleiden van postduiven, Bony Farma van dierenarts Drs. Boskamp te Beek, Dierenarts Dr. F Vandersanden te Lanaken en sportprijzenzaak Serco te Amstenrade. Hij hoefde niet te vragen om deze sponsors met een applaus te bedanken want het ging vanzelf. Nauwelijks had hij de namen van deze weldoeners opgenoemd of de handen gingen al op mekaar. Het enorme applaus dat gegeven werd dat gaf heel duidelijk aan dat de vele liefhebbers hun sponsors bijzonder waardeerden. Na deze inleiding kon begonnen worden met de kampioenen en de wedvluchtwinnaars te huldigen. Begonnen werd met de winnaars van de zakken voer die de Fa. Havens had geschonken op de vluchten van de morgen en de middaglossing. Die groep beet de spits af. En het werd meteen al direct een prachtige vertoning. Met de nodige trots poseerden de winnaars voor de fotograaf terwijl de voorzitter met lovende woorden de verrichtingen van hun prestaties toelichtte. De competitie van de morgenlossing werd gewonnen door: (1) Th.Peters - Elsloo. 2) L.Van Bogaert-Maastricht. 3) Th. Wolfs- Maria Hoop. Bij de middaglossing was dat: (1) Gebr. Vluggen-Gulpen. 2) A.H. van Lumich-Maria-Hoop. 3) M.Delissen-Neer. De volgende die het podium betraden dat waren de winnaars van de koppelwedstrijd. Bij de morgenlossing waren dat: (1) Jan Stevens met de Gebr. Hensen (2) Alb. Beunen en Ruud Beunen en (3) Th.Wolfs en M.Schmell. Bij de middaglossing was dat: (1) P.Benders met R. Nijs, (2) M.v.Heel met W.Dircks en (3) M.Clauwers met de Gebr. Frenken. En de winnaars van de koppelwedstrijd in zijn geheel waren; (1) B.Martens & Zn. met Harie Winkens, (2) John van Heel met H.Hermans en (3) H.van Loo met Ron Kusters die respectievelijk 88 -79 en 69 prijzen op het scorebord brachten. Ook deze winnaars werden toe gejuicht en kregen veel applaus voor hun geleverde prestatie. En die luidde toejuiching en applaus dat kregen ook de winnaars van het Vitesse kampioenschap en het Midfond kampioenschap en het Eendaagse fond kampioenschap toen die in de schijnwerper stonden. Het komen en gaan van de kampioenen en wedvluchtwinnaars die geëerd werden dat gebeurde in een geordende volgorde. Iedereen kreeg een toejuichende hulde. De voorzitter had het daar erg druk mee. De clou van de avond was de huldiging van de WEFO-Cup winnaars en van de winnaars van de Marathon van Limburg en de Auto Marathon van Limburg. Met het rood-wit-blauwe lint om hun nek en de knoerten van bekers in hun handen kregen de winnaars van de Wefo-Cup een huldiging die zijn gelijke niet kende. Dat was voor: (1) B.Martens & Zoon, (2) Fam. Jacobs, (3) Dennis Veugelers. Gelijktijdig werden ook de Marathon kampioenen belicht. De beste in dat genre dat was weer J.Corstjens uit Thorn. Niet alleen als winnaar van het Limburgse Marathon kampioen kwam hij uit de bus maar ook als winnaar van het Auto Marathon van Limburg. Voor de Marathon van Limburg was de eindstand: (1) J.Corstjens, (2) W.Dircks, (3) H.C. Peters, (4) R.Nijs. Ook voor de titel van Auto Marathon van Limburgse werd een felle strijd gestreden. De einduitslag hiervan werd: (1) J.Corstjens, (2) Gebr. Frenken, (3) R.Nijs, (4) W. Dircks, (5) Winkens-Rothenburg. Het werd weer een knotsgekke boel toen deze genoemde kampioenen werden geëerd. Staande kregen ze van de bezoekers een ovatie die oorverdovend was en waarbij als toegift het Limburgs Volkslied voor hun werd gezongen. Het voelde aan alsof ze een wereldtitel hadden gewonnen. Voor hun lucratieve kroon op een geweldig seizoen werden nadien de kampioenen door iedereen persoonlijk gefeliciteerd. De receptie was groots! En wat was er nog? De avond kende een brede afwisseling. Zoals lekker eten onder de klanken van levende muziek en met een loterij voor mooie prijzen met als hoofdprijs een moderne damesfiets. En ook de verkoop van de 44 schenkingen die kreeg in de bonnenveiling een grote belangstelling en afzet. Het resultaat daarvan werd de som van €.5240.00 totaal. Een gemiddelde van bijna €. 120.00 per schenking. Het meest bracht de schenking van Joost de Smeyter uit Melden op en wel €. 550.00. Dat werd gevolgd door Thei Daalmans uit Elsloo met €.340.00, Jo Hendriks & Zoon uit Nijswiller €.280.00, J.Corstjens uit Thorn €.225.00, S & A. Deckers uit Meers €.225.00, B.Hanno uit Roermond €.200.00, W.Dircks uit Maria-Hoop €.200.00, J.v.d.Pasch & dochter uit Grubbenvorst €.200.00. Dat zette goede zoden aan de dijk. De klok die wees al in de late uurtjes toen de voorzitter de kampioenendag sloot. Hij deed dat met te zeggen dat hij had gehoopt dat iedereen een fijne avond had gehad en wenste hun verder alle goeds toe. Hiermee kwam het einde van het Wefo-seizoen van 2018. Een einde dat gewoonweg weer fantastisch was. Het bestuur van de Wefo, met Huub Nijsten en Frans Wautlé aan het hoofd die hebben weer bereikt wat hun doelstelling was. De kampioenen en de winnaars van de wedvluchten een eervolle en waardige huldiging te geven. En dat ze daar geslaagd in zijn dat bewees de sfeer en de gezelligheid van de kampioenendag. Het was weer formidabel en dat werd door iedereen beaamd. Onze complimenten !!!!!!

 

Pie Schepers.


J.Corstjens de Marathon Kampioen van Limburg met zijn zoon en kleizoon


B.Martens & Zoon uit Elsoo de Wefo-cup winnaars.

zondag 02 december 2018

Programma Sterrenshow zat. 5 en zon. 6 januari 2019
in de Rodahal te Kerkrade.


 
 
Zaterdag 05 januari 2019.
11.00 - 12.00 uur,     ontvangst genodigden Rabobankfoyer Rodahal Kerkrade
12.00 - 12.30 uur,     Woord van welkom door de voorzitter,toespraken genodigden, overhandigen boek door
Colla Alberts aan de ZLU;
12.30 - 13.00 uur,     receptie, de genodigden worden in de gelegenheid gesteld het bestuur ZLU te feliciteren
met hun 60 jarig jubileum;
13.00 - 15.30 uur,     diner voor de genodigden ;
14.00 - 15.45 uur,     ontvangst gasten met koffie en vlaai in de Grote zaal;
15.45 uur,     woord van welkom aan de gasten door Voorzitter Eddy Hoedemakers;
16.00 - 16.45 uur,     huldiging medewerkers , centrumleiders en convoyeurs;
16.45 uur,     Prijsuitreiking : Pau
17.00 uur,     Prijsuitreiking : St. Vincent
17.15 uur,     Prijsuitreiking : Marseille
17.45 - 18.15 uur,     Muziek met DJ
18.15 uur,     Prijsuitreiking : Narbonne
18.30 uur,     Prijsuitreiking : Perpignan
19.00 - 20.00 uur,     kleine warme maaltijd voor alle aanwezigen
20.00 uur,     Prijsuitreiking : Barcelona , Engelbert Jennekens trofee en Mega systeem
20.30 - 20.45 uur,     Muziek met DJ
20.45 uur,     Prijsuitreiking : Autovlucht Barcelona
21.00 uur,     Prijsuitreiking : Toppigeons Championsleague
21.15 - 21.45 uur,     Muziek met DJ
21.45 uur,     Prijsuitreiking : Nationale Marathon
22.00 uur,     Prijsuitreiking : Nationale Marathon 8 getekenden
22.15 uur,     Prijsuitreiking : W.E.S.M.
22.30 uur,     Prijsuitreiking : W.E.S.M. 8 getekenden
22.45 - 23.00 uur,     Feliciteren van de winnaar van de Nationale Marathon alsmede de W.E.S.M.
23.00 - 01.00 uur,     Muziek met DJ.
01.00 uur,     sluiting dag 1. 
 
Zondag 06 januari 2019.
09.00 - 10.00 uur,     ontvangst gasten;
10.00 uur,     Prijsuitreiking : Agen ouden duiven
10.15 uur,     Prijsuitreiking : Agen jaarlingen
10.30 uur,     Prijsuitreiking : Euregio kampioenschappen
10.45 uur,     Prijsuitreiking : Derby kampioenschap
10.50 uur,     Prijsuitreiking :  Asduiven  winnaars 
11.00 uur,     Prijsuitreiking : ZLU kampioenschappen
11.20-11.30 uur,     Feliciteren van de Keizer van de ZLU.
11.30- 13.30 uur,     verkoop geschonken duiven ;
13.30- 15.00 uur,     lunch voor alle aanwezigen;
15.00 uur,     sluiting van de Sterrenshow door de voorzitter Eddy Hoedemakers. .


 

 
De Zuid Limburgse Unie,

Nederlands glorie

in de Internationale duivensport.Hub Wetzelaer, sekr. ZLU.
zondag 02 december 2018

Door Piet de Vogel; gepassioneerd fondspeler.

DE TIJD VLIEGT EN HET STILLE SEIZOEN IS DRUKKER ALS OOIT!
In rap tempo naderen we December en het is net alsof de tijd steeds sneller gaat. In onze sport zijn de winterkwekers alweer gestart. Bij veel fondmannen zitten de vliegduiven nog lekker bij elkaar. Hier is dat ook het geval. Op eigen hokken zijn de kwekers al een tijdje gescheiden en ligt het in de bedoeling om zo eind januari weer met de kweek te starten. Stapje voor stapje wordt er nog steeds door geselecteerd en ook wordt er af en toe nog wat moois gescout. Recent nog een prachtig duivinnetje uit “JILL” van Jelle Jellema op de kop getikt :>). Mede op advies van Jelle. “JILL” bevestigde dit jaar met een mooie prijs op Barcelona na haar 2e Nationaal en Internationaal Perpignan 2017. Het duifje staat me prima aan en leek veel op het prachtige duifje dat kwam van Jan Morsink uit ZOON JILL. Deze heeft inmiddels al een prachtige kweek gegeven met mijn topkweker “MAX” en dit koppel gaat zeker nog een keer op elkaar. Recent werd hiervan een prachtige duif op verkocht op mijn TopPigeons veiling. Trouwens heel blij met de mooie waardering die deze veiling kreeg waarin een select groepje jongen uit de kwekers werd aangeboden! Bedankt daarvoor.
Het zogenaamde stille seizoen is met wereldwijd beurzen, veilingen en allerlei festiviteiten drukker als ooit. Records worden gebroken. Kortom de mondiale duivensport bloeit.

TOPAANBOD OP TOPPIGEONS

Volop topveilingen momenteel op TopPigeons boordevol topmateriaal. Momenteel Jan Morsink met kinderen uit zijn beste Jellema materiaal, AP Overwater met oa kinderen van zijn 1e Nat. Dax en 1e Asduif Barcelona, Martin de Poorter met het beste uit zijn Rainman dynastie , Gerard Schalkwijk met kinderen van Orange Oil, zijn Laika dynastie en Mast Scheper met prachtige jongen uit hun Batenburg kolonie.
En er komt nog veel meer schitterend aanbod aan, eigenlijk teveel om op te noemen. Ga zelf maar eens kijkje nemen. Maar de veiling van Jos Martens, Pieter Woord wil ik hier toch apart vermelden aangezien daar meerdere kinderen van internationale winnaars worden aangeboden. Nog uit zijn topveiling van één van de smaakmakers van 2018 namelijk Ronald Geerdink. Gisteren daar de toppers van hem wezen bezichtigen zoals SUPERBOB, DE BARCA. DE PERPIGNAN DUIVIN, DE BARCELONA. Onze kersverse nationale marathonkampioen komt in december met kinderen uit al deze toppers op TopPigeons. Een hok wat rustig de schatbewaarder van het Jos Pepping ras mag worden genoemd. Recent kocht Ronald nog een aantal van de toppers uit de Blokker veiling om zijn Pepping kolonie te versterken. Onvoorstelbaar wat zo’n KRAS KWEKER heeft voortgebracht. Vraag het maar eens aan Pieter Woord en Louw vd Berg en Jaap Mazee!

INSPELEN OP VERANDERINGEN. MODERNISERING VAN DE SPORT

De wereld verandert, de mensen veranderen dus onze mooie sport verandert ook. Daar is geen ontkomen aan. En leuk om te zien waar allerlei nieuwe kansen liggen. We zullen ons aan moeten passen aan de behoeften van onze leden en rekening moeten houden met de wereld om ons heen. Daarom zullen we als sportbond de krachten moeten bundelen. Doen we dit niet dan hebben we geen bestaansrecht en kunnen we naar het museum van culturele erfgoederen. Zo simpel is dat.
De NPO faciliteert dit proces hier in Nederland en er is een beweging ingezet om door middel van secties en dergelijke onze sport te moderniseren en ook meer nationaal en minder versnipperd te denken. En dat is een goede ontwikkeling en ik geloof nog steeds hierin. Blij dat zoveel mensen zich hiervoor nu in willen zetten. Gelukkig ook weer vele nieuw jeugdige mensen die hierbij zijn en hopelijk kunnen we op deze wijze stappen vooruit maken met elkaar als sport. Dat is noodzakelijk.
Zelf was ik destijds één van de eersten die een deel van zijn veilingopbrengst destijds beschikbaar stelde aan het NPO en heb hier nog steeds geen spijt van. Op vele vlakken in mijn leven heb ik veel aan de duivensport te danken. En probeer daar ook wat voor terug te doen en constructief mee te denken. En het is net als bij een bedrijf als je je niet aanpast aan de klant en de nieuwe behoeften dan is het game over.

Ook TopPigeons maakt weer stappen.

Ook TopPigeons past zich aan een veranderende wereld en de komende periode zullen weer nieuwe dingen opgepakt worden . Zonder de oude schoenen weg te gooien natuurlijk. Het goede behouden en weer nieuwe laten ontwikkelen is de kunst.
Ëén van die nieuwe loten is de TopPigeons ZLU Champions League. Een spelvorm die deze zomer veel spanning en plezier heeft opgeleverd in de fondwereld. Elkaar in toernooi vorm bekampen op basis van een knock out systeem is leuk en spannend en weer een nieuwe dimensie in de sport. Dit zullen we verder gaan optuigen met allerlei events waarbij we met elkaar proberen de Nederlandse marathonwereld internationaal nog prominenter neer te zetten. Wordt zeker vervolgd.
Het TopPigeons Team is weer versterkt. Nadat in 2017 André van Boxtel (onze nieuwe partner) met zijn marketing en reclamebureau ons kwam versterken om onze klanten nog meer van dienst te om hun duivenkolonies en verkopingen commerciëler te presenteren is recent Jaco van Nieuwamerongen (de man achter het marathonjournaal) toegetreden tot ons Team. Jaco houdt zich bezig me het veilingproces dat wil zeggen het goed mogelijk inrichten van de veilingen en over de bühne brengen door middel van de juiste en adequate commerciële informatie.
De samenwerking met Wilco en Esther Bultman van Duivendirect was er al maar is verder geïntensiveerd. Zij doen vanaf heden de gehele logistiek van onze veilingen. De veilingduiven kunnen daar allemaal afgehaald worden of gaan vanuit daar op transport.
We gaan na jaren van trouwe en prima samenwerking helaas afscheid nemen van Dammis Vroegindeweij. Dammis gaat verhuizen en terug naar zijn roots. En ook een beetje rustiger aan doen! Dammis bedankt voor alles en geniet van je familie en de duifjes op het nieuwe adres!

Fijn weekend alvast en geniet ervan!
Morgenavond mag ik weer een keer vz zijn van het forum zijn in IJsselstein van Fondclub Utrecht. Henk de Weerd neemt een aantal Belgische sportvrienden mee die ik samen met het publiek de nodige vragen mag stellen. Altijd leerzaam en leuk. Begreep dat er wat mutaties waren maar Henk de Weerd, komen Frans Bungeneers, Kris Claerbout en Dimitri Voeght mee. Misschien spreek ik u daar.

vrijdag 30 november 2018

Voorwoord bestuur


Morgen is het zover....om 09.00 uur openen de deuren van de Nationale Dagen. Twee dagen helemaal in het teken van onze sport. Wij kijken er erg naar uit. We hopen elkaar te ontmoeten, het programma is zeer gevarieerd, dus voor ieder wat wils. En breng ook gerust de (klein)kinderen en vriend(in) of partner mee. In deze editie vooral aandacht voor de verschillende onderdelen van de Nationale Dagen. Vanaf volgende week ook weer aandacht voor reguliere sportzaken. En hopelijk kijken we dan ook terug op een geslaagd evenement. U komt toch ook?!

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 

Wat is er te doen tijdens de Nationale Dagen?
 

Zaterdag 1 december

Om 9.00 uur opent de burgemeester van Nieuwegein officieel de Nationale Dagen 2018. Na opening bent u van harte welkom bij de standhouders en kunt u diverse tentoonstellingen bezoeken.

Om 10.00 uur is het tijd voor de eerste lezing van het weekend. Onder leiding van de WOWD gaan we in gesprek over de vraag ‘Duivensport, onder alle omstandigheden?’ Vele factoren hebben invloed op onze sport, de prestaties en het welzijn van de dieren. Er is steeds meer mogelijk, omstandigheden worden extrem, medische ontwikkelingen gaan snel, maar soms niet snel genoeg en de lobby vanuit dierenwelzijns-organisaties wordt sterker. Als bond, sporters en dierenliefhebbers moeten we ons afvragen hoe wij willen dat onze sport zich ontwikkelt. Moeten we alles wat mogelijk is, ook daadwerkelijk willen? Helpen medische ontwikkelingen de sport verder of staan deze juist een gezonde ontwikkeling in de weg? Vele vragen waar we met u én een aantal experts over in gesprek gaan.

Om 11.00 uur klinkt het startschot voor de Jeugddag. Speciaal voor alle jonge duivenliefhebbers. Dit jaar hebben we weer een leuk programma. ’s Morgens testen we als eerste de kennis van de duif door een spelletje juice-pong te spelen en door een hele gave speurtocht. Ook de creatievelingen kunnen hun hart ophalen bij het pimpen van een broedschool of vogelhuisje. Verder staat er een heuse peptalk op het programma en zijn er natuurlijk ook hele leuke prijzen te winnen.

Ook start om 11.00 uur de keuring voor de Standaardklasse voor de Olympiade en vanaf 11.30 kan er geluncht worden.

Om 13.30 uur gaat het NPO Ledencongres van start. We blikken terug op wat gerealiseerd is én kijken vooruit. Het meerjarenbeleid is het uitgangspunt, waarbij we ook met elkaar in gesprek gaan over inspanningen en benodigde middelen.Om een goed beleid te ontwikkelen is het belangrijk dat verenigingen hun stem laten horen! Tijdens het congres zijn er meerdere sprekers en is er ruimte voor discussie en interactie. Ook wanneer u geen afgevaardigde bent namens uw vereniging, kunt u het congres toch bijwonen. 

Holland Duiven Huis
Om 17.15 is het dan tijd voor de huldiging van onze kampioenen. De huldiging vindt plaats in de sfeer van het Holland Duiven Huis, de plek voor Nederlandse en internationale duivenliefhebbers en hun fans om te genieten van sport en samen de successen te vieren. Het Holland Duiven Huis is geïnspireerd op het Holland Heineken House van de Olympische Spelen. Het wordt komende jaren dé plaats om successen te vieren. Aansluiten aan de huldiging vindt de feestavond plaats. Tijdens deze feestavond worden ook nog drie prijzen uitgereikt:

  • de ereprijzen van de Keizer van de Show
  • de verenigingsbokaal
  • de NPO Innovatieprijs
Zondag 2 december

Om 09.00 uur gaan de deuren van De Beursfabriek weer open en kunt u terecht voor een bezoek aan een van de vele stands en het bezoeken van de verschillende tentoonstellingen. 

Vanaf 10.00 uur neemt Patrick Vroomen u mee in de zoektocht naar een antwoord op de vraag of vernieuwen zinnig, onzinnig of noodzakelijk is. Om 11.00 uur start wederom de keuring voor de Standaardklasse voor de Olympiade en vanaf 11.30 kan er geluncht worden.

Vanaf 12.00 uur starten we met de Nationale Verkoop en naar verwachting duurt de veiling tot circa 14.00 uur.

Rond 14.15 uur vindt de trekking van de loterij plaats en om 15.00 uur sluiten de deuren. 
Kijk voor alle informatie op www.nationaleduivensportdagen.nl
 
 

WEDSTRIJDEN
Ladies league

 

Het  is een weekje geleden dat de NPO het nieuws lanceerde dat met ingang van  2019 deelgenomen kan worden aan de Ladies League. En wat hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, gevarieerd in korte berichten op Facebook tot aan  emails met diverse verhalen. En dat vinden we geweldig!

Zo kregen we ook bericht van een dame die met ingang van 2019 haar eigen afdeling mag gaan bestieren met haar Ladies League duiven naast de marathon duiven welke haar man speelt. Een rondje langs bevriende duivenmelkers om met wat “snellere” duiven te kunnen spelen werd gemaakt en met hulp van eigen erf speelt zij straks met haar eigen afdeling jonge LL-duiven. En wat is dat fantastisch om te horen! Een enthousiaste vrouw die gestimuleerd wordt door haar man om ook het plezier en de passie van de duivensport te mogen ervaren!

Veelgestelde vragen
Natuurlijk waren er ook vragen en de meeste voorkomende beantwoorden we hier. Mocht uw vraag er niet bij staan, wij beantwoorden ze graag komend weekend tijdens de Nationale Dagen waar u van harte welkom bent in de Ladies League stand (bij de NPO stand).
 
“Zijn de ringen op tijd op mijn adres?”
De voetringen, welke Ladies League roze zijn, zullen separaat van de “normale” ringen, per post, worden verzonden naar de inschrijfster. Dit zal ook, net als de normale ringen, einde december zijn. De roze chipringen worden later verzonden, wederom rechtstreeks per post  naar de inschrijfster. Wij verwachten dat dit eind februari of begin maart zal zijn.
 
“Als ik onder het nummer van mijn partner vlieg, wordt hij dan wel geklasseerd?”
Wanneer u de Ladies League-ringnummers wilt koppelen aan uw partner dient u het nummer op te geven waaronder gevlogen wordt. Dit kan dus ook een combinatienummer zijn. De duiven worden in de reguliere uitslagen (club, kring, afdeling etc) geklasseerd onder deze naam.  Maar doordat de Ladies League duiven een afwijkende serie hebben ( 7000) zullen wij de duiven  uitfilteren om een klassement op te maken voor deze prachtige vrouwencompetitie.
Tijdens de Nationale Dagen 2019 zullen wij de Duifkampioen(e), Onaangewezen, Aangewezen en Superkampioene huldigen.
Natuurlijk ziet een dame zich zelf graag terug in de uitslagen op diverse niveaus, dit kan alleen wanneer zij zich heeft ingeschreven als lid bij het NPO en een vereniging en dit juichen wij uiteraard toe, want hoe meer vrouwen in de sport, hoe beter!
 
“Hoe schrijf ik me precies in?”
Tijdens de Nationale Dagen kan er worden ingeschreven bij de Ladies League stand ( te vinden bij de NPO).  U kunt alvast HET INSCHRIJFORMULIER hier downloaden en thuis invullen. Het formulier en het aantal gewenste ringen kunt u afgeven bij de stand. Na de Nationale Dagen is er via de website  https://www.nationaleduivensportdagen.nl/ladiesleague/  tot 1 maart 2019 de mogelijkheid om op te geven en ringen te bestellen. Let wel, er zijn geen onbeperkt aantal ringen dus op=op.
 
“Wat kost het?”
Dames welke reeds lid zijn bij de NPO en spelen onder eigen naam kunnen maximaal 30 ringen bestellen. Dit geldt ook voor dames die besluiten om lid te worden van de NPO en een vereniging. Voor nieuwe aan te melden NPO-leden welke deel gaan nemen aan de Ladies League geldt overigens dat het lidmaatschap 2019 NPO gratis is.

Dames die zich laten koppelen aan een reeds spelend (combi)nummer kunnen maximaal 25 ringen bestellen.

De kosten voor 1 setje (1 roze voetring en 1 roze chipring) zijn € 2,50 en betaling kan tijdens de Nationale Dagen via automatische incasso (handtekening vereist op het inschrijfformulier) en per pinautomaat. Na de Nationale Dagen zal bij inschrijving via de website per IDeal betaald worden.
 
“Is er een minimum leeftijd aan verbonden?”
De competitie voor alle vrouwen van alle leeftijden welke kunnen genieten van duiven- en duivensport.
 
Staat uw vraag er niet bij?
Mocht u nog andere vragen hebben, bezoek dan onze stand tijdens de Nationale Dagen. Er ligt voor de eerste 150 inschrijfsters een goodie-bag klaar en vergeet niet dat onder de inschrijfsters tijdens de Nationale Dagen 4 Zalando bonnen ter waarde van € 25 worden verloot en twee prachtige duiven: De Ladykiller, een kleinzoon van Nieuwe Olympiade en gekweekt door Hans en Evert Jan Eijerkamp en een prachtige witte doffer uit goede prestatielijnen. De duiven zullen tentoon staan in de Ladies League stand.
 
Roze ringen, roze chipringen, mooie duiven en prachtige enthousiaste dames die alle support en hulp ontvangen van de mannen in de duivensport! Wat een geweldige ontwikkeling!
 
De “Kick-off” Ladies League is een feit op de Nationale Dagen! En nú al leeft het! Wij wensen daarom nú al, al deze dames ( en hun heren supporters )  heel veel voorpret, plezier en passie toe!

Meer weten over de Ladies League?
 
U komt toch ook onze nationale kandidaten voor de Nederlandse afvaardiging voor de Olympiade bewonderen?
U komt toch ook onze nationale kandidaten voor de Nederlandse afvaardiging voor de Olympiade bewonderen?

 

IN HET NIEUWS
Mijlpaal: 100 jaar Concour Commissie Eindhoven


bron: Eindhovens Dagblad-29 november 2018
 
 

Komend weekend is een deel van de activiteiten ook te volgen via livestream.

 

Zaterdag:

Zondag:

 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Voor het weekend van 8 en 9 december staan onder meer op het programma: 
  • 8 december: Bonnenverkoop PV De Combinatie (Middelburg)
  • 8 december: Fuid festival (Afdeling Friesland '96)
  • 8 en 9 december: tentoonstelling Door Vriendschap Sterk (Marken)
  • 8 en 9 december: tentoonstelling PV De Pool (Baarn)
  • tot en met 10 december: Bonnenverkoop PV Nieuwediep (Den Helder)
Activiteiten in het land
 

Doe mee en maak kans op prachtige prijzen bij de Nationale Dagen Loterij!

Tijdens de Nationale Dagen worden er loten verkocht waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. De loten worden verkocht per 10 stuks voor € 5. In de prijzenpot onder meer:


* Habru waardebonnen (t.w.v. € 750 en € 250) 

* ECS met 8-velds antenne van Benzing

* Weekend arrangement Vlieland, 2 personen, 2 overnachtingen

* Diner in Restaurant De Branding (Yrseke) 
        en overnachting in B&B St. Anna, voor 2 personen

* Duivenfoto's

* Compuclub waardebonnen (t.w.v. € 25)

* 1 minuut gratis boodschappen


 

Dreampigeons draagt de jeugd een warm hart toe,
daarom ondersteunen wij de NPO Jeugddag 2018. 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
vrijdag 30 november 2018

 

In 2017 had Koen reeds een mooi jaar achter de rug. Toen was een het “Danira” die van haar liet horen en naam maakte met een 1 nat z Bourges plus 1 provinciaal Argenton te vliegen.

Door al deze omstandigheden polste ik naar de verwachtingen voor het seizoen 2018. Koen vertelde toen dat hij al blij zou zijn als zijn duifjes in 2018 hetzelfde zouden presteren. Want je hebt nooit zelf alles in de hand.

Het seizoen 2018 startte niet zoals hij had gehoopt. Zijn 5 beste jongen van het seizoen 2017 gingen verloren bij het opleren en er werden er ook 2 van uit de lucht gehaald door de roofvogels. Bij deze 5 duiven zat een dochter van de asduif plus 2 kleinkinderen van haar. Maar wat daarna ging volgen kon niemand voorspellen. 2018 werd gewoonweg FENOMENAAL gewoonweg fantastisch een super seizoen om in te kaderen met 1 nationale en 6 provinciale overwinningen. Woorden kunnen niet genoeg kracht bijzetten om dit seizoen te beschrijven wat deze duiven hebben gepresteerd. Na een zwaar seizoen en meestal wind op de kop hebben de duiven van Koen hun kwaliteiten kunnen tonen. Het begint allemaal mee goeie duiven, goeie liefhebber met een goed hok en daar bovenop ook nog eens top form op het hok. Door al deze componenten samen te voegen kan je iets wonderbaarlijks realiseren. Natuurlijk polste ik nu terug naar de verwachtingen voor het verder verloop van de prestaties van zijn duiven. Hij begon direct met de hoop om de duiven gezond te kunnen houden en dat er een goeie kweek zou opvolgen. Daarna begint het om alles in het werk testellen om de vliegploeg goed aan de start te brengen en daarna komen hopelijk terug goeie prestaties op lokaal vlak das heel belangrijk de rest volgt dan wel. Natuurlijk zoals bij iedere liefhebber hoopt iedereen het volgende seizoen beter te doen MAAR na zoiets spectaculairs wordt dat gewoon weg onmogelijk. Normaal gezien zou hij sterker aan het seizoen moeten komen omdat er geen enkele duif werd verkocht in 2018 wel gaat de nationale winnares naar het kweekhok.  Dat zou willen zeggen dat de vliegploeg sterker zou moeten zijn dan het jaar ervoor maar iedere liefhebber weet dat dit geen enkele garantie is.

Nu zal stillekes aan de kweekperiode gaan aanbreken. Iedereen kent onder tussen de duiven en rassen waar Koen succes vol mee is. Oa met de duiven van Bert van den Berge hebben dit jaar hun meer waarde bewezen met de eigensoort. De combinatie is in goeie aarde gevallen. Ook zijn er nog duiven  bij gekomen nu van Robert de Clercq-Marino Martens, Anthony Maes ook werden een paar duiven verwisseld met Maartens Poels en ook wordt uit dezelfde Aelbrecht soort met Demely uitgewisseld, die Aelbrecht duiven vormen bij Koen samen met zijn witte duiven een sterke basis. Iedereen is altijd opzoek naar versterkingen maar dat is niet altijd gemakkelijk.

Overzicht prijzen 2018

1e Nationaal Argenton jaarlingen snelste van 14431 duiven

1e nationaal Zone Argenton jaarlingen

1e nationaal Zone Chateauroux jaarlingen

2e nationaal Zone Chateauroux oude

1e provinciaal Argentonjaarse

1e provinciaal Chateauroux jaarse

1e provinciaal Bourges oude

1e provinciaal Orleans jonge

1e provinciaal Orleansjaarse

1e provinciaal Orleans oude

1e provinciale asduif halve fond

36 eerste prijzen in 2018

 

Enkele topuitslagen Zonaal en provinciaal

26/05 Bourges: 11-25-26-108 tegen 19133 duiven Nationaal

3-5-6-19-48 tegen 3886 duiven provinciaal

09/06  Chateauroux 8-25 tegen5209 duiven provinciaal

19/06 Argenton 42-70-71 tegen 4556 duiven provinciaal

30/06 Gueret 4-35-57-60-64-92-105 tegen 2775 duiven Nationaal Zone

4-46-80-87-91 tegen2228 duiven provinciaal

07/07 25/8640 nationaal Chateauroux oude

7-37 tegen 1388 oude provinciaal

4/13908 duiven nationaal Chateauroux jaarse

1-44-78 tegen 2776 duiven provinciaal

21/07 Argenton 16-31-36-70 tegen 957 oude provinciaal

1-26-47-52-75-80 tegen 1380 provinciaal

Enkele toppers

Hazard 4163934/17 (pedigree)

1/3737 Zonaal Chateauroux

35/6640 Zonaal Argenton

54/6920 zonaal Bourges

Lara 4163832/17 (pedigree)

 5/3886 provinciaal Bourges

68/6640 zonaal Argenton

35/2775 zonaal Guéret

168/3737 zonaal Chateauroux

1066/8486 zonaal Chateauroux


Gilbert 4204203/16 (pedigree)

vliegt in 2018:

2/2157 Zonaal Chateauroux

1/744 Toury

vloog voorheen reeds:

2/1442Toury
3/454 Noyon
6/2861 provinciaal Issoudun
8/8584 zonaal Chateauroux
24/4390 provinciaal La Souterraine
46/7364 zonaal Bourges
25/1904 provinciaal Argenton

Gery

BRON

 


donderdag 29 november 2018

Beste sportvrienden,

Bijgaand de vierde uitslag van de Golden Regio 4 Race 2018 vluchten.

De uitslag van de vlucht vanuit Niergnies op 8 september 2018.

  
Met sportgroeten,

De commissie

 

1e prijswinnaars A. den Hartog &
Arie den Hartog 2018
Dick van Oort
Dick van Oort 

Uitslag Niergnies 8 september 2018
GR4R 2018 uitslag Niergnies 8-09-2018

 

 
woensdag 28 november 2018

   

   

   

   

   

Hans Schuttelaar

woensdag 28 november 2018

 

Ook het jaar 2018 was weer een jaar om in te lijsten. In het samenspel DE Westhoek 70 wist zij beslag te leggen op de volgende titels;
1e Hokkampioen Midfond;
7e Duifakmpioen Midfond 17-3714924
16e Duifkampioen Midf. 16-3633791
2e Hokkampioen Vitesse;
2e Duifkampioen Vitesse 17-3719468
3e Duifkampioen Vitesse 16-3619470
8e Duifkampioen Vitesse 16-3633793;
2e Hokkampioen Eendaagse fond
1 Duifkampioen eendaagse fond
Zij wonnen 3keer de eerste prijs in de Westhoek nl.
1e Quiévrain 1981d
1e Pont St Max 670d;
1e Montlucon 340d.
Kampioenschappen in Brabant 2000
5e Vitesse oud onaangew.
14e Vitesse oud Aangew.
4e Vitesse duif 16-3619470
6e Midfond oud onaangw.
4e Midfond oud Aangew.
6e Dagfond oud Aangew.

In 20126 schreef de pers; wat werkelijk een topjaar was;
Pontoise 2016; Comb. Heeren snelste duif uit Pontoise
De winnares is een blauwe duivin met ringnummer 2016-3619431 speelde de eerste prijs in de vereniging De Eendracht. Het was in groot verband, met een teletekstvermelding, tegen 6921 duiven de 4e duif op de uitslaglijst, voorwaar een zeer mooie prestatie. De winnende duivin had tot nu toe 5 keer zijn prijs verdiend maar haalde nu fors uit. De combinatie Heeren hebben hun duiven het gehele seizoen uitstekend op dreef met nu al weer voor de negende maal de eerste prijs in Etten-Leur. Proficiat Toos en Piet. Uitslag Pontoise PV De Eendracht 301 duiven: 1-17 Comb.Heeren, 2-6-7-8-13-14-15-16-18-22 Opnieuw overwinning Comb Heeren nu vanuit Sezanne 2016.
De snelste twee duiven in Etten-Leur waren voor de combinatie Piet en Toos Heeren. De blauwe jaarling duiven met ringnummer 2015-3514174 werd als eerste geklokt gevolgd op 10 seconden door een tweede jaarling van de combinatie. Zij hadden 20 duiven ingekorfd en speelden 11 prijzen. Uitslag Sezanne PV de Eendracht 255 duiven: 1-2-5-7 Comb Heeren In het samenspel de Blauwe Doffer tegen 2679 duiven speelden de twee duiven de 7e en 8e prijs. Voor de winnende blauwe duivin was dit de 5e prijs dit jaar, eerder speelde het al de 10e, 20e,8e en 263e. In de middag van Bourges speelde de combinatie Heeren bij PV de Eendracht ook al de eerste prijs van Bourges met dezelfde duivin die veertien dagen geleden de 2e speelde van10000 duiven ook toen vanuit Bourges. Ook winst op Orleans voor Comb.Heeren Bij de bekende combinatie Toos en Piet Heeren was de blauwe jaarling doffer 20153514161 de snelste van het Etten-Leurse concours op 12.14.16 uur. Binnen 14 minuten waren de prijzen verdiend. De combinatie hadden 12 duiven mee en speelden er 6 in de prijzen. De winnende jaarling doffer was niet aan zijn proefstuk toe. Dit jaar al 8 prijzen met o.a. een 27e, 5e en dan nu de eerste prijs. Als jonge duif had hij ook al 7 prijzen met onder andere een 4e,5e en 7e prijs. Voor Toos en Piet Heeren een geweldig goed seizoen met tot nu toe 5 eerste prijzen, proficiat met deze mooie resultaten. Uitslag Orléans PV De Eendracht 111 duiven: 1-22-23-25 Comb.Heeren, Comb Heeren nu winnaar op Nanteuil De twee jarige blauwe doffer met ringnummer 2014-1140615 speelde de eerste prijs en is direct afkomstig van clubgenoot Rene van Poppel. De doffer is een vaste prijsdoffer en behaalde dit seizoen al 8 prijzen. Ook als jaarling speelde deze doffer al verschillende vroege prijzen. Het is voor de combinatie Heeren al de 4e keer dat zij dit seizoen de eerste prijs weten te behalen, een geweldige prestatie, proficiat met de behaalde overwinning In 2016 4e Gouden Crack FNZ Brabant met de 16-3619446
Winnaar 1e Sens 2017 in de afd tegen ruim 5000 duiven ; met de 20153514203. In het samenspel De Blauwe Doffer behaalde de winnaar ook de eerste prijs1942 duiven en een teletekst vermelding. De duivin is gekweekt uit Piet zijn eigen soort”de 281”met een duivin van Rene van Poppel. De winnaar speelde al vele vroege prijzen en behaalde verleden jaar op Peronne en Creil de eerste prijs.
Sinds 1973 heeft Piet al duiven en sinds 2002 is hij goed geholpen door Cor Koning uit Oosterhout. Sinds die tijd is het steeds beter gegaan met de prestaties van Piet.; Om een kijkje in de keuken te geven bij deze allround specialist, die in het dagelijks leven stratenmaker is geweest , sommen we een paar opvallende feiten op die tijdens het gesprek naar voren zijn gekomen.. Piet en Toos zijn al jaren bij de kampioenen en ook dit seizoen wisten ze weer te pieken. Zie Sens; Op Pithiviers 2017 won hun IEFKE. -Afkorting voor hun enige kleinkind Ivana; -de 1e in de Blauwe Doffer tegen 1942 duiven en de 11e in B2000. Overigens niet haar eerste kunststukje, want ze vloog ook al eens de 2e NPO van Orleans. ; Maar daar bleef het niet bij, want de gehele ploeg was in orde en dat resulteerde in het 1e hokkampioenschap Midfond


2018. Uitslag Melun-Andrezel DE Blauwe doffer 600duiven 3-5-17-23 Comb.Heeren Enkele Uitslagen samenspel DE Westhoek 70 in 2018 Pont ST Max. 729d (11/1O) 6,13,27,34,4O,51,1O6,152,177,217
SENS 421d (11/ 9) 1O,14,32,4O,43,77,99,119,134 Gien 681d ( 8/ 6) 14,2O,56,81,1O1,119 Issoudun 809d 15/12 18-27-56-78-89-135-145-154-170-172-192-195; Argenton 497d 15/8 4-6-7-13-21-61-76-84-94.; MontluÇon 344d 12/10 1-5-14-18-23-26-32-52-75-99; La Souterraine 299d 8/3 3-10-87;
Chateauroux 1; 325d 19/105-22-38-43-44-63-68-69-83-103; Chaterauroux2; 98d; 6/4 3-4-12-14.

Het duivenbestand is niet al te groot ; in de winter hebben zij 70 duiven. En het seizoen begint met 24 koppels , welke op weduwschap worden gespeld; de jonge duiven worden verduisterd; koppeling is altijd rond de Kerst. En de verduistering van het jonge grut is 4 weken na het spenen. Na het seizoen komen de duiven niet meer los. Slechts de laatjes mogen regelmatig nog los.
Deze programma speler heeft al jaren een abonnement op kampioen titels in zijn vereniging en samenspel; Ook wordt er regelmatig in het seizoen Teletekst gehaald, en dat is alleen voor de toppers weggelegd; Piet is de man die de voorkeur heeft voor de Eendaagse, maar zijn vrouw Toos , die zeer bij de duiven betrokken is, heeft haar voorliefde voor de midfond. Veel doen ze samen en ook wanneer Piet er niet is kan hij zijn duiven met een gerust hart aan Toos overlaten
Een schitterend duo met een gouden hart.

Dikke proficiat met de pracht resultaten


© Hans Schuttelaar

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

11 februari 19
Tip van de Week 3 In deze tijd van het jaar krijgen we vaker de vraag wat we eraan kunnen doen als een duivin niet meer wil leggen. Als het een jonge duivin betreft dan kan een subklinische infectie...

Columnist in Spotlight

18 februari 19
Misschien een rare manier om een blog te...
15 februari 19
Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van...
08 februari 19
Het is altijd weer een dag waar je naar uit...
21 januari 19
Net terug van een weekje winterstop. We hebben...
10 januari 19
Ik weet niet of U het ook heeft gezien. Ik doel...
04 januari 19
1 januari 2019. We zijn weer begonnen aan een...
17 december 18
  "Dirk stopt er mee", mijn moeder kwam met het...
23 november 18
Er speelt momenteel van alles in duivenland, de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new Pigeonsports185x75 GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

13 februari 19
Hieronder staat het reis-programma van de Afdeling Limburg voor 2019 Reisprogramma...
09 februari 19
Voor de 5de keer in haar bestaan organiseert P.V. Heemskerk op zondagochtend 17 maart...
07 februari 19
De data voor de Sterrenshow in 2020 en 2021 zijn: 2020: vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5...
03 februari 19
  De jaarlijkse feestavond met uitreiking van provinciale, nationale en internationale winnaars...
30 januari 19
Afgelopen zaterdag vond in het lokaal van PV de Snelvlucht te Bodegraven weer de...
28 januari 19
Weer even op antenne… Het nieuwe jaar 2019 is reeds een paar weken oud. Duiven...
26 januari 19
Fantastische jubileum Sterrenshow ter afsluiting van het 60 jarig bestaan van de ZLU 60...
25 januari 19
Olympiade Poznan stand Bony Farma een half uur voor de start Hieronder foto,s zaterdag...
21 januari 19
Fondsnippers: Met beide benen op de grond blijven staan – Dokter en patiënt- Hou het...
18 januari 19
Ik waan mij in de beginjaren veertig deel 4 Perpignan 03/08/2018...
15 januari 19
Beste leden van de sectie Marathon, Vanaf deze plek wil ik jullie om te beginnen een...
14 januari 19
Nikolaas Gyselbrecht van Pipa samen met de gebroeders Liu. Beeld © Nikolaas Gyselbrecht...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40