In the Picture

donderdag 31 oktober 2019

Toen we berichtkregen dat Harie Winkens uit Itteren was overleden sloeg dat in als een zware bom. Ieder die zijn vriend was had enige minuten nodig om deze onheilstijding te verwerken. Het is toch niet waar zeker? Het verlies van vrienden doet pijn. Het was algemeen bekend dat Harie aan het revaliderenwasna een beenoperatie en er werd verwacht dat hij na die revalidatie weer naar huis kon. Mogelijk dat daarom de klap nog harder aankwam. Het is alom bekend dat hij één der grootste halve fondspeler van Nederland was. Zijn prestaties dwongen algemeen ontzag af en tot ver buiten onze landsgrens had de naam H.Winkens een bekende klank. Zijn roem ging zelfs over de hele wereld. Alle jaren was hij een vaste klant op de Wefo kampioenendag om te worden gehuldigd omdat hij weer diverse kampioenschappen en wedvluchten had gewonnen. Op 14 maart a.s. zou hij ook weer op het hoogste trapje van het erepodium komen te staan omdat hij Vitesse en Asduif kampioen werd met de jonge duiven. Danzou hij weer vele handjes krijgen en zouden zijn talrijke vrienden de vriendschap met hemweerkunnen aanhalen. Helaas, kan dat niet meer.De 79 jarige Harie was een brok levenslust. In de duivensport vond hij zijn eigen voltooiing. Dat betekende voor hem,samen met zijn vrouw Leny, genieten van het schone van deduivensport. Zo hoopte hij jaren van vreugde tekunnen doormaken. In de duivensport blikte hij steeds vooruit. Zijn rol was nog lang niet uitgespeeld en zijn kwaliteit zou nog jaren tot de beste van Nederland behoren. Een grote schok was het toen gehoord werd dat Harie het tijdelijke voor het eeuwige had geruild. Een man, boordevol idealen werd uit het leven gerukt. Bij dit droevige gebeuren gaan onze gevoelens van medeleven op de eerste plaats uit naar zijn vrouw Lenyendekinderen. Moge zij harmonieus en met de hulp van boven, de kracht vinden om dit verlies met geduld te dragen. Ook wij, het Bestuur en de spelers bij de Wefo, verliezen een goede vriend en een grote Kampioen. Dat Harie in vrede moge rusten.

zondag 27 oktober 2019

Vanaf 8 November 2019

dinsdag 22 oktober 2019

Negentig duiven in Yerseke gestolen: schadepost van 75.000 euro

YERSEKE - Terwijl Danny de Voogd uit Yerseke na een avond hard werken lag te slapen, werden enkele meters verderop zijn hokken met wedstrijdduiven systematisch leeggeroofd. De schade is enorm: de negentig ontvreemde duiven zijn zo’n 75.000 euro waard.

,,Helaas kun je je daar niet voor verzekeren”, zegt De Voogd. Het schadebedrag had nog veel hoger kunnen uitvallen. Gelet op hoe de hokken zijn leeggehaald, denkt hij dat de dieven halverwege het inladen van de vogels zijn opgemerkt of gestoord. De volières bevinden zich achter restaurant De Branding, waarvan hij de eigenaar is. ,,Ik heb iedereen in de buurt gesproken, maar helaas heeft niemand iets gezien.” 

Veiling

De Voogd vermoedt dat gedetailleerde advertenties op een veilingsite de aandacht van de dieven hebben getrokken. Omdat hij teruggaat naar zijn oude discipline, zette hij 69 duiven die gespecialiseerd zijn in langere vluchten, tot 1000 kilometer, te koop. ,,Daarvan zijn er 28 gestolen. In totaal had ik  er 113.”  Om te voorkomen dat de dieven terugkomen, heeft hij  maandag de overgebleven te koop staande duiven naar beveiligde hokken in België gebracht. 

Serieus alarmsysteem

De Yersekenaar is ondanks de zware tegenvaller niet van plan met zijn hobby te stoppen. ,,We gaan weer doen waar we tot drie jaar geleden goed in waren: hard vliegen op vluchten tot 700 kilometer.”  Wel neemt hij maatregelen om nieuwe diefstal te voorkomen. ,,Er komt een serieus alarmsysteem, maar als ze je duiven willen hebben, nemen ze die toch wel mee.” Hij vreest dat de duiven worden verhandeld in Oost-Europa, waar de geringde dieren niet makkelijk te traceren zijn. ,,Daar kijken ze niet zo nauw.” 

Ook onderstaande 28 duiven die momenteel geveild worden in een veiling op PIPA zijn meegenomen. We hebben in overleg met Danny besloten de veiling doorgang te laten vinden en de duiven die gestolen zijn met onmiddellijke ingang uit de veiling te halen. Dit ziet u ook terug in de veiling.

Onderstaande duiven die in veiling zitten zijn gestolen en zijn in de veiling reeds gesloten:

NL 18-1093762
BE 16 4139588
BE 18-2135448
BE 17-4017448
BE 17-4017424
NL 18-3831599
NL 16-1423604
NL 16-1423611
NL 17-1357112
NL 18-1154793
NL 13-3311272
NL 16-1423612
NL 18-1154808
NL 16-1423627
NL 17-3748344
NL 16-1484600
NL 16-1581337
NL 16-1423622
NL 17-3748398
NL 16-1884576
BE 17-4017431
NL 19-1719723
NL 19-1719735
NL 19-1719736
NL 19-1719710
NL 19-1719719
NL 18-1154804
NL 19-1328435

dinsdag 22 oktober 2019

We zijn verheugd om u mee te delen dat onze bedrijven nauwer gaan samenwerken om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Door deze samenwerking bundelen de 2 grootste Nederlandse veilingsites hun krachten en ontstaat een samenwerkingsverband met ruim 20.000 internationale klanten en een mondiaal dekkend netwerk.

GPS is een allround speler op de internationale duivenmarkt met veel power in de belangrijkste exportlanden met een prima logistieke organisatie in Elshout. Wereldwijd een grote speler met een sterke internationale expansie.

 TopPigeons was één der eerste veilinghuizen op internet en is sinds de oprichting in 2002 volledig gericht op de zware fondmarkt. Als niche speler heeft zij wereldfaam opgebouwd met het scouten en aanbieden van exclusieve “top quality marathonduiven”. Onze bedrijven vullen elkaar dan ook geweldig aan en met deze samenwerking zijn we ervan overtuigd om onze klanten in de sterk veranderende duivenmarkt nog meer mogelijkheden te gaan bieden en bundelen wij onze krachten. Beide bedrijven behouden hun eigen unieke identiteit.

Deze samenwerking behelst onder andere:

  1. Het delen van elkaars klanten- en agentennetwerk om onze aanbieders nog beter van dienst te zijn.
  2. Het organiseren van unieke mondiale verkoop events zoals PEARLS OF THE SKY..
  3. TopPigeons zal gebruik gaan maken van de logistieke organisatie van GPS voor de opslag en uitgifte/transport van haar veilingduiven via GPS.

We zien er naar uit om vanuit deze samenwerking met u zaken te doen en u nog beter van dienst te kunnen zijn!
Directie TopPigeons.com
Directie GPS-Auctions.com

The best of both!

Vanaf 1 oktober 2019, zijn GPS-Auctions en Top Pigeons een uniek partnerschap aangegaan. Het eerste juweel van de nieuwe samenwerking is een uniek evenement op het gebied van “live” verkoop van top duiven. Twee veilinghuizen, GPS AUCTIONS en TOP PIGEONS presenteren tijdens “Pearls of the Sky” een exclusieve selectie van topliefhebbers uit Nederland en België. De duiven die op dit openbare evenement worden aangeboden komen uit de allerbeste duiven van de crème de la crème van de Nederlandse en Belgische duivensport.

 

PEARLS OF THE SKY

Dit is de naam van het wereldwijde jaarlijkse live evenement dat voor het eerst op 1 februari 2020 zal plaatsvinden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent. Alle medewerkers van GPS-Auctions en Top Pigeons nodigen u van harte uit om dit live duivenspektakel te komen beleven. Meer informatie over dit unieke evenement zoals de locatie etc. wordt via onze websites en Social media bekend gemaakt.

 

 
donderdag 17 oktober 2019
Op de internationale ochtendlossingen vervliegt de ZLU jaarlijks een aantal nationale kampioenschappen. De meest in het oog springende mag de Nationale Marathon genoemd worden. Dat kampioenschap wordt over vier vluchten verspeeld en wel Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne. Op elke vlucht telt de beste prijs die door de 1e of 2e duif van de inkorflijst is behaald. Wie met die vier prijzen het hoogste puntentotaal scoort is de winnaar.

 
En deze reeks van vier vluchten is geen sinecure omdat  weinig duiven op twee van deze vluchten twee keer vroeg weten te vliegen.  En duiven met drie prijzen doen dat meestal over Pau, St. Vincent en Perpignan en  ook over Pau, Marseille en Perpignan en drie of twee van die vluchten tellen niet voor de Nationale Marathon.   En met Barcelona, Marseille en Narbonne ligt de nadruk toch op de moeilijkere vlieglijn. Voor de Nationale Marathon 2019 schreven zich 394 ‘hokken’ in en al die liefhebbers zullen vooraf zich toch kansen hebben toegedicht om op die vier vluchten te scoren. Op de eerste vlucht Agen oud wisten ‘slechts’ 156 liefhebbers hun 1e en/of 2de duif in de prijzen te klasseren en zo was zo’n 60 procent van de inschrijvers al kansloos om 4 op 4 te scoren en de Nationale Marathon te winnen.  Van die 156 liefhebbers wisten 82 ook op Barcelona minimaal met de 1e of 2de duif van hun inkorflijst prijs te vliegen. A. de Bruijne in Sluiskil had na twee vluchten de kop  te pakken en hij scoorde de 115e Agen oud en 54e Barcelona en pakte daarmee 978 en 989 punten. Op de twee volgende vluchten die tellen wist hij geen marathonpunten te pakken.  Op Marseille wisten 40 van de 82 liefhebbers weer te scoren en als men met 394 liefhebbers start dan is nog slechts 10% in de strijd met een score van 3 op 3.  Na drie vluchten stond J. van Heumen uit Oss aan kop en hij won de 698e Agen oud, 40e Barcelona en 188e Marseille en in de klasseringen voor de marathonduiven was dat goed voor 2842 punten. Helaas  wist hij met de twee getekenden geen prijs te pakken op Narbonne. Wel had hij op Narbonne prijs met de 3de, 4de en 8ste duif van de lijst prijs.  Op plaats 2 na drie vluchten stond A.J. Maljaars uit Zoutelande met 2840 punten en hij wist op Narbonne ook te scoren met  de 588e Narbonne (3829 d.) met de 1e-getekende en met 3713 punten zou hij op een 7e plaats eindigen. Op Narbonne scoorde A.J. Maljaars de 2e nationaal met een jaarling die als laatste inzet van een ploeg van 8 duiven vertrok. Na drie vluchten had de tandem B. Jansen en Co uit Bavel 2809 punten en stond ze op een 10e plaats. En de sprong naar het goud werd gemaakt met de 91e Narbonne die 978 punten opleverde en het puntentotaal op 3787 bracht. En daarmee werd afstand genomen van de concurrentie. Het zilver is voor de gebr. Bras uit Dordrecht met 3760 punten terwijl G. Rigter uit Amstelveen het brons pakt met 3757 punten. Knappe opvolgers zijn Gerard Schalkwijk uit het Utrechtse  Lopik met 3752 punten en Gerard Griffioen ui het Zuid-Hollandse Zevenhuizen met 3748 punten. Drie echt vroege marathonduiven pakte J.W. van Gils uit Oosterhout met de 19e Barcelona, 13e Marseille en 98e Narbonne maar hij begon met een misser op Agen oud en op die vlucht had hij wel 3 van de 8 in de prijzenmaar die vertrokken als de drie laatste duiven van de inkorflijst.De duivenaccommodatie in Bavel.
Vanaf rechts zitten achtereenvolgens de kwekers, jarige vliegers,
meerjarige vliegers, jongen en late jongen.
 


 
Fran en Helma Jansen
In het Nederlandse fondwereldje is de naam B. Jansen en Co bepaald geen onbekende. Al vanaf 1992 wordt er op het Bavelse erf sterk gepresteerd op de grote fond  en is het oog daarop ook volledig gericht. De naam B. Jansen en Co is echter voor die tijd aangenomen toen vader Bart Jansen op hetzelfde erf nog de duivensport bedreef en daarbij bijgestaan werd door schoondochter Helma en zij staat voor de toevoeging ‘co’.  En Bart en Helma waren fanatieke programmaspelers. Vader Bart  kwam in 1991 te overlijden. Als 16-jarige knaap was zoon Fran Janssen op dit erf met de duivensport begonnen en als men weet dat hij nu 70 jaar jong is dan kan men uitrekenen dat dit 54 jaar terug is en wel in 1965. In de latere jaren kreeg Fran ook andere interesse en kwam de duivensport bij hem op een lager pitje te staan terwijl zijn vader intussen de smaak te pakken kreeg.  Fran heeft altijd een voorliefde voor de grote fond gehad en ging in de jaren ’80 al met een groepje liefhebbers uit de buurt regelmatig naar het café van Jan Theelen in Buggenum om daar gezellig over de duivensport te praten en ook fondduiven aan te schaffen.  Op het eigen erf  bouwde Frans het eigen carrosseriebedrijf van zijn vader verder uit terwijl hij in die tijd ook ernstig rugklachten kreeg.  De nodige operaties en periodes dat hij immobiel was heeft hij over de jaren gehad en gekend.  En in 1991 werd het bedrijf verkocht. Een ware opsteker was het winnen van de 9e nationaal St. Vincent in 1992. Dat was in de sector zuid tegen 27.296 duiven en zulk een deelname steekt schrik af tegen de 12.070 duiven die de vlucht in 2019 over heel Nederland aan de start kreeg. Ten tijde van St. Vincent 1992 lag Fran zelf in het ziekenhuis en tot 1994 kwam hij zelfs helemaal niet meer op de duiven hokken en was de verzorging volledig in de handen van Helma.  In die jaren werd ook het oog op de ZLU-vluchten gericht en in 1995 werden op Pau de prijzen 3 en 20 gescoord met twee zusjes. De duivin die de 20e nationaal Pau won scoorde de twee jaar daarna de 16e en 17e nat. Perpignan. Een ware topper dus die uit een Theelenduivin van 1988 werd gekweekt en zij is een dochter van de ‘450’ en zij is ook de moeder van de legendarische ‘10’ van Jan Theelen. De vader werd aangekocht als jonge duif van Frans van Peperstraten uit Oude Tonge en hij was een zoon van zijn ‘Barcelona’  Deze ‘Zoon Barcelona’ en  ook de ‘Zoon 03’ van Frans vanPeperstraten vormen met de vele Theelenduiven de basis in Bavel.  In de jaren ‘90 kwam er ook goed contact met Cor de Heijde uit Made tot stand en zijn soort is vanaf die tijd ook een prominente plaats in de fondkolonie van Fran en Helma gaan innemen. Fran en Cor hebben over de jaren ook regelmatig aan samenkweek gedaan en zo  werd januari 1998 mede de duivin die in Bavel de 3e nationaal Pau vloog in Made bij Cor de Heijde gestolen.

Winnende duiven 
Welke duiven hebben voor Fran en Helma Janssen de titel ‘Nationale Marathon 2019’ in de wacht weten te slepen?

 
Agen oud:   NL15-1794261   prijs 326 tegen 5214 d.
 Barcelona:   NL15-3534516  prijs 665  tegen 4119 d.
Marseille:   NL16-3618150    prijs 18  tegen  2735 d
Narbonne: NL15-3534522     prijs  91 tegen  3829 d
                                                                                                            
Op Agen was het een duivin die de punten pakte en zij vertrok  op jongen van 3 dagen  De ‘261’ is een laat jong van 2015 en zij werd geschonken aan H. van Nijnatten uit Breda en ze  kwam weer terug nadat haar moeder verspeeld werd en moest toen overgewend worden. Op Barcelona was het  een doffer en de ‘516’vertrok op jongen van 9 dagen. Op Marseille was het ook een doffer en de ‘150’  die in het laat werd geboren en hij  ging de mand in op eieren van 11 dagen nadat hij eerder van Pau gemist had. Op Narbonne pakte dan weer een duivin de punten en de ‘522’ ging op jongen van drie dagen de mand in. En die laatste stand is voor Fran favoriet voor duivinnen en van een koppel kan hij dan de doffer een week later korven op jongen van rond de 10 dagen. Op alle vier de vluchten greep de 1e-getekende de marathonpunten. Op Barcelona en Narbonne werd tevens de 2de-getekende in de prijzen gepakt en met  6 op 8 en 5590 punten zijn Fran en Helma Janssen 2e geworden in het klassement met de acht getekenden na Paulssen en zoon uit Roosteren die er 7 pakten met 6284 punten. In Bavel  wordt alles op nest gespeeld en er is een afdeling met 18 koppels van twee jaar en ouder en een afdeling met zo’n 12 koppels jaarlingen.  Het hoofddoel zijn de ZLU-vluchten terwijl ook alle middaglossingen van de afdeling worden gespeeld. De jaarlingen doen de laatste middaglossing Bergerac of de middaglossing daarvoor en dat was in 2019 Cahors. De eerste vlucht van het seizoen was St. Vincent en daarop werd best gestart met 6 van de 10 in de prijzen. De vliegers worden altijd tussen 20 en 27 maart gekoppeld en brengen dan 1 of 2 jongen groot  en vanaf een bepaalde leeftijd van het jong brengt de doffer alleen eentje verder groot en gaat duivin apart met eventueel het andere jong. Met het oog op de eerste grote-fondvlucht wordt  er herkoppeld om de beoogde duiven op een gewenste neststand te krijgen.  De eerste ZLU-vlucht was in 2019 een tegenvaller met 5 mee en geen priis terwijl internationaal nog twee prijzen werden gescoord. Vier stuks van  het vijftal waren echter na de prijzen (nationaal)  in korte tijd wel thuis. Op de volgende ZLU-vluchten werden achtereenvolgens 1 van de 3 op Agen oud, 4 van de 5 op Barcelona, 1 van de 4 op St. Vincent, 2 van de 4 op Marseille en 2 van de 5 op Narbonne in de prijzen gepakt. De afsluitende Perpignan was zoals de openingsvucht Pau ook een tegenvaller met 9 mee en geen prijs (internationaal wel één prijsduif). Voornoemde H. van Nijnatten uit Breda steekt regelmatig een helpende hand toen in Bavel en doet dat ook als het echtpaar Jansen op vakantie is. Voorheen  waren ze club genoten en lid van de p.v. de Baronie in Breda. Nadat die club werd opgeheven is H. van Nijnatten lid van de grote club in Oosterhout geworden en werden Fran en Helma lid van de club in het eigen Bavel.

Jaarling
Over de jaren hebben Fran en Helma Janssen op Barcelona prachtige uitslagen weten neer te zetten. Een waar hoogtepunt is Barcelona 2013 geweest. Wat een uitslag werd toen neergezet! Met 5 mee werden toen de prijzen 34, 53, 91, 264 en 330 tegen 6909 duiven gewonnen.  Kan (haast) niet beter en mooier zou je zeggen. De laatste jaren waren de prestaties op Barcelona beduidend minder en dat is 2019 weer naar de goede kant omgebogen.  Met 5 mee werden de prijzen 376, 480, 665 en 703 tegen 4129 duiven op de Spanje-vlucht gescoord.  En bij de eerste duif op de uitslag is na het zien van de ringnummer de nodige verwondering ontstaan en zijn er vragen gesteld.  We zien immers  als ringummer ‘8-3813733’ achter de prijswinnende duif staan. Maar op Barcelona mogen toch geen jaarlingen worden gekorfd en heeft de combinatie B. Jansen en Co. dat onopgemerkt wel kunnen doen? Nee, hoor want op de uitslag staat niet het hele ringnummer en bij de betreffende duivin begint die met ‘08’ en niet met ‘18’. En ja ze is in 2008 geboren en kreeg niet later een oude ring aan. Op 11-jarige leeftijd flikte ze dit dus nog!  Over de jaren ’13-’15 werd ze tot 5e beste Barcelonaduif gekroond na het winnen van de nationale prijzen  34, 737 en 37. Eerder had ze al de 1157e Barcelona gewonnen en bovendien won ze ook een jaar de 267e nat. Narbonne. In 2011 werd ze niet gespeeld omdat ze gewond was. Na 2015 werd ze gestopt en in 2016 verbleef ze bij Cor de Heijde in Made voor samenkweek. In 2017 werd in Bavel uit haar gekweekt en begon het leggen moeilijker te gaan en legde ze een aantal kleinere eitjes.  In 2018 werd eerst nog aangezien of ze wilde leggen maar toen dat over bleek  te zijn besloot Fran in mei  haar naar het vlieghok over te plaatsen. Versneld werd ze ingespeeld en ging weer naar …. Barcelona.  Van Barcelona 2018 arriveerde ze juist te laat om prijs te winnen. Vanwege haar prima conditie in de hand en thuiskomen van oefenvluchten besloot Fran haar afgelopen seizoen weer op Barcelona te spelen.  Zodra de doffer gaat zitten nadat het tweede ei  in het nest is gelegd  gaat ze  ook broeden en ze werd zo op kleine jongen op Barcelona gekorfd  en ze vloog dus op 11-jarige leeftijd een prijs 1 op 10. En in de hand is ‘Nadine’ nog steeds top. Ze voelt zijdezacht en vol aan terwijl men het borstbeen en de stuitjes amper voelt. Fran Jansen kweekte haar uit de ‘Blauwe Barcelona’ van 1999 die zelf vier prijzen op Barcelona vloog en totaal 8 ZLU-prijzen scoorde. Hij is grotendeels van het Theelensoort  met zonen van de ‘03’ en de ‘Barcelona’ van Frans van Peperstraten aan de basis. De moeder  van ‘Nadine’ was van 2005 en haar vader stamde uit twee topvliegers in Bavel en wel de ‘Marseille’ (1996) en de ‘Perpiganduivin’ (1993) en haar moeder kwam van Cor de Heijde.Rechts zien we de duivin ‘Nadine’ die in de rui is en die in 2019
op 11-jarige leeftijd nog een prijs 1 op 10 op Barcelona wist te winnen..
 

 
Grote verandering
In 2006 veranderde er flink wat op het erf van Fran en Helma Jansen.  Het eigen grote woonperceel  werd in een nieuwbouwproject  betrokken dat door de bouwfirma van Cor de Heijde werd uitgevoerd.  Het grootste deel van het eigen perceel werd verkocht en de (bij)gebouwen daarop waaronder de duivenhokken werden afgebroken  en een nieuw duiven hok plus een grote garage werden op he einde van het ‘nieuwe’ erf gebouwd.  Dat duivenhok werd naar de eigen wensen en inzichten door het bouwbedrijf van Cor neergezet.  De hokken hebben roosters als vloer en daardoor valt de mest  in een  vrij diepe bodem die twee keer per jaar wordt  geruimd en dat gebeurd door twee neven en wel Dirk en Pim Ermens. Toen het oude hok was afgebroken moest het nieuwe hok heel snel worden klaargemaakt om de duiven een onderkomen te geven. In het hok zou nog een afzuigsysteem  en schuiven in het plafond worden gemaakt maar daar was geen tijd meer voor.  In februari 2006 kwamen de duiven op het nieuwe hok en dat jaar presteerden de duiven gelijk geweldig daarop op de grote fond.  Toen na het seizoen Cor vroeg of de voornoemde zaken nog moesten worden aangebracht zei Fran dat het niet meer nodig was omdat als de duiven zo weten te presteren het hok wel goed moet zijn.  Toen het de laatste jaren minder ging qua prestaties werd door anderen wel geopperd of het hok wel goed zou zijn. Frans antwoordde  daarop dan: ‘Het kan het hok niet zijn want daarop is eerder al heel goed gepresteerd. Nee, het ligt aan het manneke!’l   En daarbij refereert Fran aan het feit dat hij over de jaren vaak met zijn gezondheid getobt heeft en regelmatig  zelf de duiven niet meer goed kon verzorgen. De gedachte heeft vaak gespeeld om met de duivensport te stoppen maar het was altijd Helma die hem overtuigde dat niet te doen en het beter voor Fran was om op dit vlak ook actief te blijven.  Tegenwoordig wordt  er in Bavel puur op nest gespeeld terwijl er voorheen ook met een ploeg weduwnaars op de grote fond werd gespeeld. Echter met weduwnaars en nestduiven is men per dag nog meer tijd kwijt met het uitlaten en de twee ploegen nestduiven kunnen nu twee maal  per dag in het seizoen gezamenlijk trainen.  En die tijd van verplicht trainen (met de vlag) wordt naar de fondvluchten toe geleidelijk verhoogd.  Dit jaar zaten er ook een aantal dagfondduiven bij de jaarlingen en die zijn op die discipline ook gespeeld.  Fran vertelde dat dit geen echt succes was maar op de laatste dagfondvlucht had hij met 1 mee wel prijs. De dagfond werd ook gespeeld om de eigen club te steunen en dat is p.v. de Bavelse Zaterdagvliegers die in Bavel een eigen lokaal heeft.  Zoals de naam als aangeeft was de club ooit onderdeel van de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers (NBvZ)  en die bond werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw opgericht om de clubs en liefhebbers te verenigingen die om principiële redenen niet op zondag met duiven wensten te spelen.  Het kerkdorp Bavel ligt ten zuidoosten van Breda en maakt onderdeel van de gemeente Breda uit evenals Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Bavel telt ruim 8.000 inwoners en het aantal duivenmelkers is er de laatste 10 jaar flink gedaald zodat de plaatselijke club moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Bekende liefhebbers op de grote fond die ook in Bavel wonen zijn Piet Schellekens en Wim de Leeuw.  

Marseille
Een vlucht waarop Fran en Helma Jansen al vaak hebben weten te pieken is Marseille. Over de jaren hebben ze maar liefst drie verschillende duiven gehad die op Marseille tot beste asduif bij de ZLU zijn gekroond.  De doffer de ‘Marseille’ van 1996 werd in 2001 1e asduif Marseille over 4 jaar en in 2002 over 5 jaar. De ‘Rode Marseille’ van 2001 is ook een doffer en hij werd in 2007 1e asduif over 3 jaar met de 24e Marseille ’05, 117e Carcassonne ’06 en 103e Irun in 2007.  De derde ware uitblinker op Marseille is de duivin NL11-3020374 geweest en zij werd in 2018 uitgeroepen tot 1e asduif over 4 jaar.  In 2019 kreeg zij plaats op het kweekhok en daar had Fran de grootste moeite haar goed gekoppeld te krijgen en slechts twee bevruchte eitjes was de ‘buit’ in een heel jaar. In 2019 werd op Marseille ook de vroegste ZLU-prijs gespeeld en wel met prijs 18 tegen 2735 duiven en dat resultaat werd door de ‘150’ van 2016 neergezet en hij vloog in 2018 de 603e St. Vincent ZLU en hij stamt uit twee kinderen van de Barcelonaduivin ‘Nadine’  en zij hebben verschillende  vaders. De ‘522’ won voorgaande jaren twee kopprijzen op middaglossingen met de 13e Perigueux tegen 4921 duiven en de 44e Agen tegen 6379 duiven. Haar vader was van 2009 en zelf ook een goede vliegers. Als we naar de afkomst van de vliegers kijken dan zien dat alle vliegers overgroot- of overgrootouders hebben die in de jaren ’80 of ’90 bij Jan Theelen zijn gehaald. In de jaren ’80 zaten de Theelenduiven in de kweekren zonder dat er echt gericht uit gekweekt werd omdat het programmaspel nog het hoofddoel was. Tijdens mijn bezoek benadrukte Fran Jansen regelmatig dat Jan Theelen hem fondspeler heeft ‘gemaakt’ en over de jaren heeft hij altijd goed contact met de ex-kastelein behouden. Vele jaren kwam Jan Theelen naar Bavel om de (kweek)koppels te komen samenstellen.  Vorig jaar wipte Jan met Piet Kuypers nog even aan toen ze naar de crematie van Flip Steketee uit Yerseke waren geweest.  Buiten duiven van Cor de Heijde is er lang geen ander bloed door Fran Jansen bijgehaald. Het enige andere bloed zijn vier duiven van Jos Pepping  geweest die verwant zijn aan zijn ‘Kraskweker ‘ en ‘Waggeltje’. Deze duiven moeten zich echter nog in de kweek bewijzen.  In 2020 hoopt Fran de stijgende prestatielijn te kunnen doorzetten en ziet daar zeker kansen op.  Volgens echtgenote Helma heeft Fran het met zijn duiven weer echt naar zijn zin en dat is natuurlijk een goed teken. En een goede of betere eigen gezondheid helpt daar natuurlijk wel flink bij.


Ad van Gils
zondag 13 oktober 2019

 


Tjeu Wetemans Kelpen-Oler   All round Marathon kampioen

      

Met de naam van Tjeu Wetemans , hebben we gelijk de pijlen gericht op zijn meer dan opvallende uitslagen op de Marathonvluchten. Zowel ZLU als ook de middag lossing en de ochtendlossing van de afdeling. Kopprijzen aan de lopende band dit jaar

Dit is zo bijzonder omdat hij al jaren kop speelt en nu in zijn voorlaatste jaar als liefhebber nog eens alles uit de kast heeft gehaald

 Altijd al bij de voorsten in de uitslagen. En nu diverse podiumplaatsen in de vele Concoursen. Zowel bij de Afdeling, de Wefo, de Fondvrienden Brabant Limburg.  En nog enkelen.

Op zijn tuinhok in zijn schitterende plattelands omgeving heeft Tjeu een oase van rust geschapen, geheel naar zijn eigen karakter. Nee, Tjeu maak je niet gek. Ook niet nu het storm loopt met de felicitaties en bijzondere aandacht voor hem en zijn duiven

 Zijn methode is simpel en doeltreffend. De jonge duiven worden niet gespeeld, wel hebben ze vanaf de vluchten geëindigd zijn de hele dag open hok, ook in de winter, volgens Tjeu hebben ze zich dan meer dan voldoende zelf afgericht hebben de vele aanvallen van de roofvogels , die hier ook regelmatig een duifje mee pikken, getrotseerd. En dus als jaarling klaar zijn om de eerste vlieguren met het grote concours te maken. In hun eerste jaar worden ze alleen op de tussenvluchten ingespeeld.

Hij houdt het simpel en zonder poespas.

Tot en met Bourges worden de fondvliegers ,bijna wekelijks op het eigen programma ingespeeld terwijl de jarige paters op de vijf tussenvluchten worden gespeeld en dan de morgenlossingen Bergerac en Cahors vliegen en daarop worden ze beoordeeld of ze mogen blijven. Prijs is niet doorslaggevend, wel conditie en herstel. Het selectiecriterium is fristhuiskomen en die dat doen mogen zich als tweejarige bewijzen. De basis van de huidige fond stam werd in 1995 gelegd met 15 jonge duiven uit de kwekers van Jac Wolters uit het Haler-Hunsel en die kern ligt aan de andere kant van de snelwegA2. Bij Jac Wolters ging Thieu geregeld letten van fondvluchten en eind jaren ’90was Jac Wolters een pure uitblinker voordat hij ernstig ziek werd en in 2000 kwam te overlijden. Later kwamen daar nog duiven bij van  de Vin uit Weert. ; altijd een topper op de grote fond. En met deze duiven is Tjeu nog steeds bijzonder in zijn nopjes, want die hebben zijn prestatie curve omhoog gestuwd.

De Hokken; Het tuinhok telt zes afdelingen en op vier stuks kunnen 32 over-

jarige (fond)weduwnaars geplaatst worden met open tussendeur zitten die op twee afdelingen. Op één afdeling zitten de jarige weduwnaars (paters) en op een andere afdeling de jonge duiven. In een oude kippenschuur zitten de (4) kweekkoppels en de weduw duivinnen. Half maart zijn de kwekers en weduwnaars gekoppeld terwijl de jarige doffers on gekoppeld gespeeld worden. Dit noemt hij zijn Paters. Echter vanwege enkele lege bakken op het weduwnaarshok  heeft hij een aantal jaarlingen als weduwnaar op deze afdeling geplaatst. Een deel van de weduwnaars is twee keer op eieren gekomen terwijl de andere helft jongen heeft groot gebracht van de kwekers en beste vliegers. Op de vloer ligt het hele jaar stro dat voor het koppelen ververst wordt en dan wordt het hele hok ook grondig gereinigd. In het seizoen worden slechts de bakken dagelijks gepoetst. De weduwnaars worden tweemaal daags na de training in potjes gevoerd en krijgen eerst wat snoep- en lijnzaad.  Het voer bestaat het gehele jaar uit de zelfde mengeling nl Mariman Standaard. Overigens Tjeu heeft maar vier kweekkoppels en wel deze die in het verleden vele mooie koprijzen behaald hebben

 Ook constateert hij nog steeds handmatig en maakt hij zich zorgen over de nieuwe ontwikkelingen binnen de NPO.  Als ik elektronisch moet, dan stop ik, is zijn mening. En zoals het er nu uitzit stopt hij over twee jaar helemaal. Hij heeft dit jaar ook geen jonge duiven gekweekt. Zelfs geen ringen besteld, maar door een vriend heeft hij zich toch laten verleiden om na het seizoen 10 jongen te kweken met later aangeschafte ringen

Op de eerste eieren is er een geelkuur van 5 tot 6 dagen en eind mei wordt er een tweede keer twee dagen tegen het geel gekuurd. Om de vier weken wordt er daarna  een geel pil opgestoken . en hiermee eindigt het medische plaatje bij Tjeu.

 Hij zoekt naar de sterke duiven die weinig of geen medicamenten nodig hebben, zeg maar de Boerenduiven. In november worden de duiven met Parastop tegen paratyfus gekuurd.

Ruiling

In de loop van de jaren heeft Thieu Wetemans zijn fond stam grotendeels versterkten ‘ververst’ met duiven die door ruiling zijn verkregen. De ‘117’ van 2008 is daar een goed voorbeeld van. Zijn vaderkomt van Cor v.d. Vin uit Weert die Thieu regelmatig ontmoette bij de korving voor ZLU-vluchten in Neer. Zijn moeder is een duivin van Wim Theunissen uit Afferden ende mannen ontmoette elkaar voor de eerste keer bij Jac Wolters en zijn sindsdien bevriend. De ‘117’ vloog in 2011 de 133enat. St. Vincent, 1201e Barcelona (7.046d.) en de 160e Perpignan (5.607 d.)

Het marathon kampioenschap bij de fondvrienden wordt vervlogen over de volgende vluchten

St Vincent-Barcelona-Dax-Marseille Perpignan-Bergerac

2019;

 St Vincent 1390d prov. 41-57-201-238

 Bordeaux prov 2849d; 63-233-476-643

 Agen prov 2866d; 107-217-222-224-279-494-582

Dax Prov. 1621d; 166-340

 Caussade prov. 954d 11-25-93-96-164-185-203

 Caussade Wefo, 573d; 6-19-67-70-117-132-142

Bergerac Prov  2286d . 36-100-136-366-486

Barcelona Nat. 4129d; 29-44-70 5/3

Marseille Nat. 2735d; 77-176-243/ 5/3

Marseille fondclub Brabant-Limburg241d; -16-24-39

Perpignan Nat. 4287d-62-263-605

 Fondclub Brabant-Limb Perpignan 262d-2-8-29

Enkele toppers;

15-1048658

2017- Limoges Prov. 2109d-193

          Bergerac Prov 2800d-341

        Cahors Prov. 1739d-322

        Bergerac Prov  1986d-193

2018; Bordeaux Nat 9852d-683

Agen Nat. 6379d 723

 2019; Bergerac Sector 1 24043d-106

           Bergerac Nat. 9010 61

           Bordeaux 8815d-1674

           Dax 4596d-  737

2016-1723337.

2019; Barcelona  ZLU 4129d  29

          Perpignan ZLU   4287d- 62

        Ook hier mee 1e duifkampioen Ochtenlossing in de Fondvrienden Brabant Limburg

2015-1048653;

 2017; Bergerac prov. 2587d-99

            Bordeaux prov. 2168d -127

  2018;  La Souteraine  1094d-101

            Barcelona 3912 -451

2019. Limoges prov. 2934d-645

Barcelona  ZLU 4229d- 70

Perpignan ZLU 4287d  263

 2e Duifkampioen fondvrienden  2019

16-1723337  Blauw 29e Nat Barcelona

15-1048634  Geschelpt 176 Nat Marseille

15-1048658  Blauw; Bergerac 2286d 36e Bordeaux2849d-476e

Dax 1621d-340e Bergerac Nat 106.

15-1048653  Blauw 70 Nat Barcelona 2019 Barcelona 2018; 451e

2017-1468860;Agen 2866d-222; Cahors 994d-11

15-1271873 Agen 2866d 107  Cahors994d-203

 Opgemerkt;  dat bij de Fondvrienden alleen de eerste 5 getekende voor de punten in aanmerking komen. Dus grote aantallen zijn hier niet van toepassing. Eerlijk en voor iedereen een mooie competitie, waar elk jaar veel geld gratis wordt verspeeld. Boven dien worden de Kampioenen allemaal getrakteerd op een mooie foto van hun topduif. En een feestmiddag die al jaren ruim 200 deelnemers kent. Een zeer uitgebreid buffet. En dit alles voor slechts 25€ per jaar.

Het is voor Tjeu  een prachtig seizoen geweest, en natuurlijk zet hem dat aan het denken over de toekomst, de tijd zal het leren, maar zoals het er nu voor staat is Tjeu na zijn 80e verjaardag geen duivenmelker meer, maar een liefhebber zal hij altijd blijven

  © Hans Schuttelaar

zaterdag 12 oktober 2019

Prijzenfestival N.I.C. “De Luchtbode” Reeweg 89 Hendrik-Ido-Ambacht

Prijsuitreiking Nationale/ Internationale concoursen en 4e editie Golden Classic Marathon

Op zaterdagmiddag 19 oktober is het feest in het NIC 1738 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Om 16.30 uur starten we met de prijsuitreiking van de 4e editie van de GOLDEN CLASSIC MARATHON.

Deze koper/kweker competitie staat open voor alle duivenliefhebbers. De kweker brengt in het voorjaar een jonge duif op de verkooptafel. De duiven worden per opbod verkocht aan de hoogste bieder die met deze duif gaat vliegen. De opbrengst van de verkoop wordt het volgend jaar volledig vervlogen over de jaarlingconcoursen vanuit Agen ZLU en Bergerac NPO. De kweker en vlieger krijgen elk 50% van de opbrengst.

Bart Koevoet uit Leidschendam is de trotse overwinnaar van de 1e ‘Golden Classic Marathon’ 2019 van het jaarlingenconcours vanuit Agen ZLU op 29 juni. Bart kocht de ‘Blauwe Classic 748’ op de 2e verkoop voor € 110,-, nu brengt ze een mooi bedrag van € 3.000,- naar huis. € 1.500 voor vlieger Bart en € 1.500.- voor de kwekers Peter & Sebastiaan Verbeek uit Naaldwijk. Van vaderskant komt ze uit een zoon van ‘Armani’ van Jaap Bol x zn. ‘Paris’ van P. & S. Verbeek, de moeder ‘070’ stamt af van het beste van Edmond & Freddy Streel.

Fam. Toom uit Alblasserdam, winnen het concours vanuit Bergerac. Bart, Sebastiaan & Heleen zijn de trotse bezitters van deze ‘Golden 427’, gekweekt door Frank Oosterhout uit Hoogvliet. De duif werd voor € 80,- aangeschaft op de verkoop van 2018, De vaderkomt uit de ‘701’, 1e/110d. Bergerac van Frank, De moeder is een dochter van ‘stamduif A, ‘Dirkje Sandocan’ van Klip-Verhagen x inteelt ‘Super van Geel’ gebr. Limburg. Beide liefhebbers kunnen op 19 oktober € 1.500,- incasseren.

Een speciale vermelding wil ik maken voor de ‘ Marathonman 386’ gevlogen door Ineke (en Adrie) van de Rhee uit Alblasserdam, gekweekt door Marcel v.d. Helm uit Pijnacker. Dit goudvinkje wint de 2e van Agen Zlu en nu de 2e van Bergerac GCM!! Ook Ineke en Marcel mogen (2 x 2 x 750,- =) € 3.000,- op komen halen. De andere 17 prijzen werden netjes verdeeld door de overige deelnemers aan de GCM 2018. Voor 2019 bent u te laat om mee te doen, misschien zien we u op de verkoop in het voorjaar van 2020 om een kans te wagen op mooie prijzen, een goede duif of een nieuwe sportvriend (in).
Om 17.00 uur starten we met het huldigen van de vluchtwinnaars van de Nationale en Internationale concoursen van ons inkorfcentrum.

Als afsluiting van de middag/avond om 19.30 de BONNEN TOMBOLA waarvoor alle vluchtwinnaars van ons inkorfcentrum spontaan een jonge duif of bon ter beschikking hebben gesteld.

Iedere bezoeker heeft zo kans een duif te winnen van één van onze vluchtwinnaars.
Wij zorgen voor een hapje, jullie voor de sfeer en gezelligheid.

Graag willen onze sponsors en begunstigers heel hartelijk bedanken voor deze schenking.

Fam. Toom Alblasserdam1e St.Vincent (13e SNZH)
Marco Vonk Hendrik-Ido-Ambacht 1e Pau (2e Internationaal)
Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal1e Agen ZlU, 1e Barcelona, 1e Narbonne (28e Nationaal-,32e Nationaal-, 1e Nationaal ZLU)
Fam. v.d. Berg Ridderkerk1e Bordeaux (1e Nationaal S2)
Henk Verheij Hendrik-Ido-Ambacht 1e St.Vincent (10e nationaal ZLU)
Comb. de Jong Alblasserdam1e Dax (28e SNZH)
Gebr. Bras Dordrecht1e Marseille (47e Nationaal ZLU)
Cees Muilwijk H-Veld-Giessendam1e Perpignan (28e Nationaal ZLU)
Piet v.d. Merwe Dordrecht 1e Agen (3e SNZH)
Jaco Wervenbos Zwijndrecht1e Cahors(o) (1e Nationaal S2)
Ineke van de Rhee Alblasserdam1e Bergerac (1e Nationaal S2)
André Herpst Krimpen a/d IJsselOnze hoffotograaf

Tot ziens op zaterdagmiddag 19 oktober!!!

Namens Team NIC 1738 en Team GCM
Henk Verheij

woensdag 02 oktober 2019

Het voorstellen van de gebroeders Hagens is net zoiets als het intrappen van een open deur want wie kent ze niet Ad 67 jaar en Rinus 62 jaar hebben altijd onder de naam Gebr Hagens gevlogen en vanaf begin jaren negentig behoor zij tot de nationale en internationale toppers op zware fondvluchten. De basis voor de fondvluchten werd gelegd met duiven van Jan Theelen, via Lalieu-van Doorn uit Thorn, en Gebr de Weerdt later aangevuld met duiven van Gebr Bruggeman en Gebr. Van Doorn uit Someren-eind.  Dat de prestaties van de gebroeders ook was opgevallen in de “onderwereld” werd helaas ook duidelijk en een laffe diefstal veroorzaakte een begrijpelijke terugval in de prestaties. Dat zij niet bij de pakken neer zijn gaan zitten blijkt wel want twee jaar geleden mocht ik de gebroeders ook bezoeken omdat zij toen ook keizerkampioen van onze fondclub waren geworden. Toen schreef ik al dat gelet op de duiven die er zaten rekening gehouden moest worden met de broers. Moesten zij vorig jaar nog genoegen nemen met de vierde plaats dit jaar nemen zij de titel weer over van de dorpsgenoten Jan en Twan Nobels. In de kampioenschappen van onze fondclub zien we de gebroeders terug op de volgende plaatsen:

Overnacht- onaangewezen 1e Aangewezen 7e

Superfond- onaangewezen 15e Aangewezen 3e

Keizerkampioen 1

Duifkampioen overnacht.

Deze kampioenschappen zijn als het volgt tot stand gekomen:

Op St Vincent werd matig gestart en wel met prijs 48 en 72 wisten 2 van de 9 gezette duiven prijs te vliegen, op Pau was het 50% en wel 4 van de 8 te beginnen met de 8e , op Bordeaux was het druk klokken want van de 67 duiven werden er 33 in de prijzen gespeeld te beginnen met de 14e, 20e, 21e , 24e enz, op Agen ZLU gaat het nog beter en wel 6 van de 10 te beginnen met de 3e , Agen s2 4 van de 14 te beginnen met de 28e, op Barcelona wordt een vroege gepakt met de 4e maar zoals bij zo vele was het geen hoera met 2 van de 8 gezette duiven, van Dax ging het weer een stuk beter en hier werd maar liefst 70% prijs gevlogen te weten 7 van de 10 te beginnen met de 8e , op St Vincent ZLU werd 50% prijs gevlogen van de 6 duiven vlogen er 3 prijs te beginnen met de 26e , op Marseille werden er van de 7 duiven 2 in de prijzen gepakt 14e en 24e , op Cahors werd er niet zo vroeg begonnen namelijk met prijs 64 maar daarna kwam de trein toch nog aardig op gang en werden er 10 van de 27 gezette duiven in de prijzen geklokt, op Narbonne kijken de broers met de minste genoegens terug hier werd namelijk maar 1 van de 9 gezette duiven geklokt die daarmee prijs 10 pakt, op Bergerac winnen 11 van de 26 gezette duiven prijs en begonnen wordt met de 17e en 18e, de afsluiter is Perpignan en hier winnen 4 van de 10 gezette duiven prijs te beginnen met de 19e. Over het gehele programma werd er door de gebroeders ca 43% prijs gevlogen.       

Aan de basis van deze prestaties ligt de door de jaren heen opgebouwde stam duiven welke de laatste jaren is aan aangevuld met duiven van Arjan Beens, Frans Bungeneers en bij dorpsgenoot Jan en Chris v d Made uit diens super Mario. De resultaten hiervan werden al snel zichtbaar en de laatste jaren werden al vele prijzen binnen de eerste honderd nationaal gevlogen met deze gekruiste duiven. Een mooi voorbeeld is “Maud”. Deze duivin werd dit jaar duifkampioen overnacht in onze fondclub. In haar afstamming zien we naast de gekende stamduiven “De Kweker 42”, “Sarina”, “Lucinda” en “Leontien” de “Dochter Queen Tonny” van Frans Buggeneers. “Maud”heeft het duifkampioenschap behaald met de volgende prijzen: 8e (21e nat) Dax, 33e  (173e  nat) Bergerac S2 en 53e (174e nat) Bordeaux S2.  Er wordt hier enkel op het nest gespeeld waarbij de favoriete stand een jong van 5 á 6 dagen is voor zowel de doffer als de duivin. Om de duiven in conditie te houden vliegen de doffers ’s morgens en de duivinnen ’s middags, ’s avonds wordt  de gehele ploeg aan het vliegen gehouden. Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten worden de duiven hier twee of drie keer gespeeld.  Ad en Rinus en zeker niet te vergeten Sonja nogmaals gefeliciteerd en tot ziens op de feestmiddag. 

Kees van den Bos      

zondag 29 september 2019

Dinsdag 17 sept.  om 11.00 was bestuur ZLU te gast  in Halle bij het geplande najaarsoverleg met de KBDB en alle Belgische inrichters. Er was van te voren de mogelijkheid te geven om evaluatiepunten aan te dragen n.a.v. het seizoen 2019. Met veel tam tam werd  door bestuur KBDB o.m. grotere en meer controles aangekondigd, controles in lokalen, verzamelcentra, omlaadplaatsen en op de  losplaatsen. Werkzaamheden die natuurlijk veel geld gaan kosten , geld dat moet komen door het weghalen  van de ( nu nog ) rendabele vluchten georganiseerd door de  vele inrichters .                                                     Op onze vraag of daar ook de int. vluchten onder vallen werd ontkennend geantwoord.Begrijpelijk ontkennend, want de ZLU sponsort  al decennia lang deze vluchten met duizenden euro‘s per vlucht.   De inrichters zelf vragen niets, want bij vragen wordt je de volgende keer overgeslagen bij toewijzing van een vlucht. Op dit moment wordt er een soort transportband ontwikkeld dat voorzien is van antennes, door het plaatsen van de mand met duiven op dit transportband worden meteen alle duiven geregistreerd.  In een grote loods, 1 in Franstalig België en de ander in Nederlandstalig België worden op de diverse vluchten de controles opgestart.  Een soort gelijk verhaal hebben wij 4 jaar geleden ook al eens gehoord. 

Het WPROL gebeuren kwam ter sprake, bestuur KBDB is nog steeds in gesprek met deze uitrekenaar over hoe nu verder, aangezien het contract eind seizoen 2019 ten einde loopt. Maar men is er nog steeds niet uit, aangedragen door de ZLU dat de ZLU spelers bijna 4.800 euro rekenkosten hebben betaald en er in feite niets voor terugzien, een link naar de uitslag die op de ZLU site geplaatst moet worden, geen mogelijk om gegevens na te lopen enz. enz., de Belgische deelnemers hebben  een inlogcode incl. wachtwoord om allerhande tabellen e.d. uit te printen. De “ Hollanders “ en vandaag bleek ook dat de  “Franzosen “  ook geen inloggegevens ontvangen hebben . Duitsland was er niet, ik vermoed dat zij in hetzelfde “Hollandse “ bootje zitten. Een rekenburo onwaardig, en dit anno 2019.Toen kwam  weer het  “ hete “ hangijzer op tafel, het vervoer in de rieten manden en opeens  ook het WCS controlesysteem.  Inzake het vervoer werd door Johan Bauwens duidelijk uitgelegd dat de ZLU  een contract heeft voor de komende jaren alwaar niet aan te tornen valt. Vooral het “ ventilatie balkje “ tussen de ZLU manden was schijnbaar een “balkje “ in het oog  van deze organisaties, zelf doen ze niets of zijn de kosten te hoog om gelijkwaardige ventilatie te krijgen .     

 
De “ Franzosen “ waren het duidelijk ook  niet eens met het feit dat alle deelnemers aan de int. vluchten met gummies moeten klokken en de “ Hollanders “ niet ! Op enig moment kregen zij  zelfs bijval van het KBDB bestuur, die het schijnbaar dwars zat  dat het  vorig KBDB  bestuur een uitzondering gemaakt heeft voor de ZLU en het WCS systeem als controlemiddel  in 2017 opgenomen heeft in het Sportreglement van de KBDB. ( Art. 98 NSR. ) Bestuur ZLU heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat de Nederlandse liefhebber niet terug in de tijd zal gaan, ook meteen bestuur KBDB uitgenodigd om bij de eerstvolgende controle handelingen aanwezig te zijn, alvorens een beslissing te nemen, die door de ZLU nooit zal worden geaccepteerd.  Bestuur KBDB heeft toegezegd op onze uitnodiging in te gaan. Het vorige bestuur gaf ook die toezegging, maar nooit gezien. Niemand van de buitenlandse organisatie incl. KBDB,  weet hoe het WCS systeem werkt, wil zwijgen van de verdere controle mogelijkheden die zijn ingebouwd.Men weet en begrijpt er niets van ondanks het feit dat de gehele werkwijze ter plekke is uitgelegd en  de  inrichter  Pau ( Colombe Joyeuse ) in het incheck centrum te  Geleen is komen kijken naar het functioneren  van het systeem  en destijds vol lof was. Nu, helaas geen reactie  van deze inrichter !!!!  Als je dan op het eind van de avond de dag doorneemt, 4 uur in de auto op en neer naar  Halle,  2  ½  uur alleen maar gezeik hebt aangehoord inzake  “ cartouche  & panier  “  (gummiring en mand) door een organisatie die het zelf niet klaar krijgt om na 6 weken sluiten van een wedvlucht gegevens aan te  leveren bij de rekenaar, dan denk je toch “  waar ben je mee bezig “. Toen ik de vergadermap dichtsloeg viel mijn blik op een uit een ver verleden uitgegeven NPO promotiesticker waarop vermeld staat:      

 


Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.
woensdag 25 september 2019


Etroeungt 8-6-2019:     Herman Testerink boekt zijn 2e zege dit seizoen
Afbeeldingsresultaat voor foto etroeungt

Etroeungt gezien vanaf een 12 kilometer lange wandelroute

.
.
Qua weer ziet het er vandaag niet echt rooskleurig uit. Een harde zuidwesten wind (kracht 5) met windstoten en af en toe een bui.
De wind geeft de duiven wel een enorme snelheid maar ze hebben toch de nodige problemen om naar huis te komen. Om maar te zwijgen over de duiven die ‘doorschieten’ en terug tegen de wind in hun hok moeten zoeken.
Van onze Aaltense verenigingen worden om 13:00 uur 351 duiven samen met 12.486 andere uit onze afdeling in Etroeungt gelost.
Etroeungt is een Frans dorpje met nog geen 1.500 inwoners tegen de zuidelijke grens van België. Hemelsbreed ligt het een kleine 280 kilometer van Aalten af.
De eerste duiven maken zoals  verwacht een hoge snelheid. Met maar liefst 135 km/uur stormen ze huiswaarts. Gejaagd door de staartwind en het verlangen naar het eigen hok, de eigen partner, jongen of eieren en niet te vergeten de baas.


de sprookjesachtige tuin van Herman


Herman Testerink ziet zijn winnende ‘440’ van Etroeungt thuiskomen

De eerste duif valt vol in de ankers, met de staart bijna haaks omlaag en de vleugels wijd gespreid, op het hok aan de Lichtenvoordsestraatweg van Herman Testerink.
Zijn vluchtoverwinning is daarmee een feit. Het is de tweede van dit seizoen en wie weet wat er nog volgt.
Herman klokt twee uur na de lossing om 15:01 uur zijn 3-jarige ‘440’, die de 1e prijs opeist.
De 7e plaats is eveneens voor Hermen met de ‘drie nullen’.
In het totaal heeft hij 10 van de 17 duiven op de uitslag. Opnieuw een gave prestatie!


Wim te Hennepe: 3e van Etroeungt

Tweede worden Knippenborg & Zn., die weliswaar een minuutje eerder zitten, maar ook een kilometer dichter bij Etroeungt dan Herman.
Hemmie en Tonnie draaien een prijspercentage van 60% (10/6) en winnen van beide vluchten deze dag een tweede prijs. 

De inmiddels gelukkig weer redelijk herstelde Wim te Hennepe (Goudenregenplein) haalt onmiddellijk weer uit en confisqueert het brons.
Wim sleept 3 prijzen met 8 duiven in de boot.

Bij de eerste 10 van de uitslag staan verder Sjaak Lubbers (4e), Gerrie Heinen (5e), Deny te Vruchte (6e), Gert&Janni Visser (8e), Kees van Rijs (9e) en Han Schuurman (10e).

We hebben nu zes vitesse-vluchten gehad en er resten er nog drie. Na iedere van de drie komende vluchten valt telkens de slechtste vlucht van iedere liefhebber af. Zo blijven de beste zes vitesse-vluchten over voor het uiteindelijke kampioenschap.
Voorlopig staan de nummers 1 t/m 4 heel dicht bij elkaar. Daar zitten nog geen 8 punten verschil tussen.
Tussen de koplopers (Knippenborg & Zn. en Wim te Hennepe GR) is het verschil slechts 0,7 punt. Een grassprietje. Het gaat er om spannen. 

C.C. Achterhoek
De winnaars in onze club zetten zeer goede prestaties in de C.C. neer.
Herman Testerink doet mee met de allerbesten en wordt 4e tegen 1.455 duiven. Klasse!
Knippenborg & Zn. sluiten daar direct op aan met een fraaie 5e prijs en Wim te Hennepe is hier uitstekend 9e. 
Bij de eerste 100 staan er 21 duiven uit Aalten. We zijn dus prima vertegenwoordigd.

Afdeling 9 – Zuid
In het zuidelijk deel van onze afdeling deden er 4.693 duiven mee.
Herman Testerink neemt hier de 41e plek voor zijn rekening.
Knippenborg & Zn. vinden we op plaats 46 en Wim te Hennepe op de 62e plaats.

Afdeling 9 Oost-Nederland
In de afdeling namen 12.837 duiven deel aan de vlucht vanuit Etroeungt.
Ook hier mooie klasseringen voor onze top 3.
Herman Testerink wordt tegen deze massa duiven 163e, Knippenborg &Zn. 183e en Wim te Hennepe 231e.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

eiwitten
27 augustus 23
Eiwitten. Dat is ook weer een onderwerp waar je hele boeken over vol kunt schrijven. Als voedingssupplement zijn ze ook in de duivensport in de mode. Niet geheel ten onrechte, want ze kunnen hun nut...

Columnist in Spotlight

08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23
24 februari 23
Toen ik op Face Book  het bericht  plaatste dat ik van...
17 februari 23
01 februari 23
Als je door het hekken aan het kerkhof van...
13 januari 23
BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN DEEL III Deze foto is...
23 december 22
Ik heb vroeger enkele heel mooie kerstverhalen...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40