Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 1 december 2023 | week 48
 


Voorwoord

Ledenraad 25 november
Afgelopen maandag hebben wij u een speciale nieuwsbrief gestuurd met daarin alle informatie over de Ledenraad van zaterdag 25 november jl. De Ledenraad is het hoogste orgaan in onze duivensport. Besluiten die daar worden genomen gelden voor alle geledingen in onze organisatie dus ook voor het NPO bestuur, meld ik voor de volledigheid maar even.
 
Het is uiteindelijk een flinke zit geworden van 10.00  tot 16.00 uur, met een lunch als onderbreking. Als ik er op terugkijk is er vooral in de ochtend bij de terugblik op het afgelopen seizoen wel wat tijdwinst te behalen. Anderzijds is er in een jaar maar twee keer een Ledenraad. Daar moet natuurlijk wel gezegd worden wat de afgevaardigden belangrijk vinden.
 
Uiteindelijk gaat het ook om resultaten, zijn die geboekt? 
Jazeker, de afgevaardigden hebben groen licht gegeven voor de herindeling van Nederland. Er was overeenstemming over het feit dat het realiseren van een herindeling in één jaar wel erg ambitieus is, maar zonder ambities kom je nergens zeg ik dan maar. Prima als wij het met elkaar in twee jaar weten te realiseren, dan ben ik er van overtuigd dat wij daarmee de toekomst van de duivensport een prima dienst bewijzen. Natuurlijk niets doen kan ook, dan laat je het gebeuren en sta je toe te kijken waar het schip op enig moment de wal raakt. Of zoals onze secretaris het ze treffend verwoorde: je moet niet wachten met het repareren van het dak tot dat het regent. Klopt, dat repareren moet je inderdaad eerder doen als je verstandig bent.
 
Na de Ledenraad kwamen er vragen binnen of met het besluit over de herindeling de nieuwe grenzen van de Afdelingen daarmee definitief zijn vastgesteld. Uiteraard is dit niet het geval, in grote lijnen natuurlijk wel, maar er kunnen nog wel nuanceringen worden aangebracht. Zoals aangegeven is het de bedoeling dat de Vlieggebieden die in het afgelopen jaar zijn gehanteerd ook (zo veel mogelijk) zo blijven. Dat is belangrijk en het wijzigen heeft direct impact op de betreffende spelsoort voor de liefhebber, dat is niet de bedoeling.
Kort en goed; er moet veel werk verricht worden, maar als wij willen kunnen wij samen veel. We doen het niet voor niets, de toekomst van de Nederlandse Duivensport is het meer dan waard. Na de Olympiade gaan we met volle energie samen aan de slag!
 
Wel of geen Nationaal Issoudun?
Over het aangenomen Nationaal Vliegprogramma 2024 heb ik weinig opmerkingen gehoord. Gemiddeld kun je dan gerust stellen dat het in voldoende mate geaccepteerd wordt, dat is fijn! Over een wedvlucht van het Nationale Vliegprogramma heb ik naderhand wel de nodige opmerkingen gehoord. Dat is dat er in 2024 geen Nationale Dagfondvlucht meer is. En de meest gehoorde opmerking is dan ‘dat wil de NPO niet, of de NPO heeft Nationaal Issoudun de nek om gedraaid”. 

Het lijkt mij voor de duidelijkheid goed om weer te geven hoe het proces verlopen is.

 • De Commissie Evaluatie Nationaal Vliegprogramma heeft voorgesteld om geen Nationaal Issoudun in het Nationaal Vliegprogramma 2024 op te nemen. De Commissie stelde voor om er een semi-nationale vlucht van te maken. Met andere woorden Nederland verdelen en 2 sectoren.
 • Het NPO bestuur heeft aan de Ledenraad voorgesteld Nationaal Issoudun te handhaven.
 • De Ledenraad heeft bij meerderheid besloten geen Nationaal Issoudun op het vliegprogramma te plaatsen, maar deze Grand Prix in sectoren te vervliegen.

Zo is het verlopen, niet anders. En wat ik in het begin al  aangaf, de Ledenraad heeft het laatste woord.
 
Gouden onderscheiding Leo van der Waart
Tijdens de Ledenraad was er een bijzonder moment voor Leo van der Waart, want aan hem is de hoogste onderscheiding die de duivensport kent, de Gouden Speld, toegekend. Leo, de voorzitter van de WOWD, zet zich al jaren in voor de duivensport. De manier waarop Leo tijdens de vergadering de Ledenraad informeerde over de stand van zaken m.b.t. de Vogelgriep zegt voldoende over zijn kennis en inzet. Leo nogmaals gefeliciteerd met deze onderscheiding!
 
Toolkit Olympiade?
Ik ga het nu kort houden, ik kom er volgende week zeker uitgebreid op terug. De secretaris van uw vereniging heeft een zeer belangrijke mail ontvangen over de Olympiade.  Vraag hem/haar maar! Nieuwsgierig?
 
Allen een fijn weekend toegewenst!
 

Ben Geerink
Voorzitter
 

Inhoudsopgave
 

 

VAN DE NPO BESTUURSTAFEL

Belangrijkste mededelingen en besluiten van de NPO Ledenraad


Op zaterdag 25 november heeft de NPO Ledenraad vergaderd met het NPO Bestuur. De vergadering is goed verlopen in een constructieve sfeer. De gebruikte presentatie en de vergadering als geheel is te bekijken via deze koppelingen.

Het NPO Bestuur
Presentatie NPO Ledenraad 25 november 2023
Link naar de video registratie NPO Ledenraad 25 november 2023
Belangrijkste mededelingen en besluiten NPO Ledenraad
Nationaal Vliegprogramma 2024, vastgesteld door Ledenraad
Nationale Kampioenschappen 2024 vastgesteld door Ledenraad
Presentatie Olympiade 2024, gegeven tijdens Ledenraad
 


OLYMPIADE 2024

Vrijwilligersoproep voor de Olympiade in Maastricht


We doen het samen, doet u mee?
 • Heb je ervaring met kinderen, en activiteiten als knutselen?
 • Word je niet zenuwachtig van een paar wachtende mensen?
 • Vind je het leuk om mensen te begeleiden en van informatie te voorzien?
De NPO kan een evenement als de Olympiade 2024 niet organiseren zonder dat enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers hun hulp aanbieden en daarom zijn we op zoek naar jullie!

Hulp kunnen we gebruiken bij de diverse jeugdactiviteiten (bijvoorbeeld beschilderen vogelhuisjes en broedschalen en bij onze selfie-wall), bij de kassa’s, als begeleider van onze NPO mascotte en op nog heel veel andere plaatsen.

Je inzet wordt enorm gewaardeerd en je hoeft dit niet voor niets te doen! Op de dag dat je de NPO helpt, is er uiteraard gratis toegang tot de Olympiade en afhankelijk van hoe lang je die dag voor ons werkt, zorgen we voor een lunch of kilometer vergoeding. Helpen loont, dus geef je op en ervaar de Olympiade op verschillende manieren. Tot dan!

Aanmelden... volg deze link https://forms.office.com/e/MJcaW3aKPV
We doen het samen, doet u mee?
 

 

OLYMPIADE

Communicatie Toolkit voor de Olympiade


Samen creëren we maximale attentiewaarde en promoten we de duivensport
Om zoveel mogelijk aandacht voor de 38e Olympiade en de duivensport in het algemeen te krijgen, hebben we een communicatie toolkit gemaakt.  Door met zoveel mogelijke verenigingen, afdelingen, clubs, organisaties, exposanten etc. promotie te maken, zetten we samen het evenement op de kaart én zorgen we voor zoveel mogelijk publiciteit, bezoekers van de Olympiade en promoten we de duivensport. Genieten van mooie duivensport en promoten van de duivensport is immers waarom we de Olympiade organiseren.

Instructies voor genereren van publiciteit en gebruik toolkit
Benader lokale media voor een interview over de duivensport. De Olympiade in eigen land is een mooie aanleiding om contact op te nemen met online en print media. Regionale kranten, lokale kranten, lokale websites, Facebook, buurt apps, de mogelijkheden zijn eindeloos. De Olympiade in eigen land met de beste en mooiste postduiven ter wereld zijn een aandachtstrekker met nieuwswaarde. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk de Olympiade en de duivensport onder de aandacht brengen. We lopen ook niet weg voor eventuele dierenwelzijn vragen en daar vindt u ook informatie over. Benadruk in de interviews vooral de omgang met de duiven en de liefde voor de duif. De materialen in de online toolkit kunt u gebruiken als naslagwerk maar u kunt het ook delen met media. De materialen mogen vrij gebruikt worden.

Maak kans op een leuke prijs
De vereniging, exposant, afdeling, club welke zorgt voor de meeste media-aandacht maakt kans op een leuke prijs. Hoe werkt dit? Laat zien op welke manier u promotie maakt voor de Olympiade, stuur afbeeldingen van uitingen in en vul op het deelnameformulier in waar u promotie heeft gemaakt, wanneer en hoeveel mensen u bereikt. Onder inzendingen verloten we leuke prijzen:
 
Bekijk de Olympiade Communicatie Toolkit hier https://www.olympiade2024.nl/communicatiekit
 
Communicatiekit Olympiade 2024
 

VAN DE NPO BESTUURSTAFEL

Ringen 2024


Op dinsdag 28 november zijn de ringen 2024 afgeleverd bij de NPO. In totaal worden de komende weken ruim 700.000 ringen waaronder Gouden ringen, Ladies League ringen en Fondclub ringen gereed gemaakt voor verzending. Rond de Kerstdagen zullen de ringen beschikbaar zijn voor de verenigingen en de ringen mogen zoals ieder jaar vanaf 1 januari worden uitgegeven. Alvast succes gewenst met de kweek!

Bereikbaarheid NPO Bureau
Vanwege het klaar maken van de bestellingen van de vaste voet- en chipringen 2024 is het NPO Bureau van 1 t/m 6 december telefonisch niet bereikbaar. De mailbox wordt wel dagelijks gelezen. Dringende zaken daaruit krijgen voorrang. Het kan dus zijn dat het wat langer duurt voordat u reactie ontvangt op uw mail.

Het NPO Bestuur

Van de NPO Bestuurstafel: Ringen 2024
 

VAN DE NPO BESTUURSTAFEL

Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven: WOWD


Gouden Speld voor Leo van der Waart
Op de NPO Ledenraad van 25 november heeft Leo van der Waart de hoogste onderscheiding ontvangen die de duivensport kent, de Gouden NPO Speld. In zijn toespraak stond onze NPO voorzitter Ben Geerink uitgebreid stil bij de verdiensten van Leo als voorzitter van de WOWD en hoe belangrijk het is voor de toekomst van de duivensport om over een onafhankelijk wetenschappelijk instituut te kunnen beschikken. De meeste liefhebbers zullen vast wel eens hebben gehoord over de WOWD maar mede omdat de WOWD haar nuttig werk buiten de schijnwerpers verricht is het goed om eens wat nader in te gaan wat de WOWD zoal doet.
 
Oprichting WOWD
De werkgroep WOWD is eind jaren ’80 van de vorige eeuw, ruim 35 jaar geleden, opgericht op initiatief van dierenarts drs. J. van der Sluis en anderen. Deze oprichters waren zich er van bewust dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, het welbevinden en de gezondheid van de duif centraal staan. Vervolgens realiseerden zij zich dat voor een verantwoorde duivenliefhebberij wetenschappelijke kennis nodig is over de postduif en bijvoorbeeld zijn behoeften. De WOWD is door de oprichters in het leven geroepen om in die kennis te voorzien.

Hoofdtaak: van wetenschappelijke kennis naar advies en implementatie
De hoofdtaak van de WOWD is het – gevraagd en ongevraagd – adviseren van Bestuur NPO en de Ledenraad NPO over welzijnszaken bij postduiven. Deze adviezen geeft de WOWD op strategisch niveau bij het ontwikkelen van dierwelzijnsbeleid. Maar adviezen kunnen ook praktisch van aard zijn: bijvoorbeeld wanneer de WOWD technisch onderzoek verricht naar ventilatiesystemen in duivenwagens in relatie tot het leefklimaat voor de duiven. Om gedegen advies te kunnen geven houdt de WOWD de wetenschappelijke literatuur nauwlettend bij en initieert zij zelf onderzoek. Tot slot helpt de WOWD bij het implementeren en communiceren van kennis, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools als het Hitteprotocol en de Risico Tabel Lossingen (RTL) en het geven van lezingen.
 
Uitgangspunt
Het inhoudelijke uitgangspunt van de WOWD is dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, het welbevinden en de gezondheid van de duif centraal staan. De WOWD komt pas tot een advies wanneer de wetenschappelijke kennis voldoende is bediscussieerd en daarover consensus binnen de werkgroep is ontstaan. De functie van lid WOWD is een vrijwilligersfunctie waarbij alleen onkosten worden vergoed. Wetenschappelijke validiteit en onafhankelijkheid staan hoog in het vaandel.

Wetenschappelijke kennis bijhouden
Om gedegen advies te kunnen geven houdt de WOWD nauwlettend bij wat er in de wetenschappelijke literatuur over duiven wordt gepubliceerd. De werkgroep beheert een bibliotheek met honderden boeken en wetenschappelijke artikelen over de postduif en bijvoorbeeld haar gezondheid, fysiologie, gedrag en navigatievermogen.

Toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek
De WOWD initieert ook zelf nieuw onderzoek. Dat onderzoek heeft doorgaans een fundamentele component – gericht op het vergaren van kennis (weten) en inzicht (begrijpen) –  maar vooral ook een toepassingsgerichte component: gericht op het verbeteren van een probleemsituatie t.a.v. het welzijn van duiven. In sommige gevallen voert de WOWD het onderzoek zelf uit, maar ook verstrekt de WOWD onderzoeksopdrachten aan een samenwerkende partner, zoals de universiteiten van Wageningen en Leuven of de hogescholen van Hall Larenstein en Hogeschool Utrecht. Een overzicht van de belangrijkste onderzoeken in opdracht van de NPO/WOWD vindt u op de WOWD publicatiepagina’s.
 
Technisch onderzoek duivenwagens
De WOWD heeft voor diverse Afdelingsbesturen technisch onderzoek verricht naar het functioneren van de mechanische ventilatiesystemen in hun duivenwagens. Deze systemen zijn cruciaal om de duiven bij een optimaal leefklimaat naar de losplaats te vervoeren. Op basis van metingen geeft de WOWD praktische adviezen aan Afdelingsbesturen om het functioneren van duivenwagens te verbeteren. De WOWD heeft haar kennis en ervaring ingebracht bij de totstandkoming van het nieuwe vervoersreglement welke we in het voorjaar van 2023 hebben vastgesteld. Een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis en inzichten hun weg vinden naar de praktijk van het verantwoorde en moderne duivenvervoer.
 
Meteorologische studies
In het verleden zijn er soms vluchten geweest met een abnormale thuiskomst van de duiven. Van een aantal van deze vluchten heeft de WOWD een zogenaamde ‘case study’ (ook wel: gevalsstudie; d.w.z. een onderzoek van een specifiek geval of situatie) uitgevoerd om te bepalen welke factoren – zoals weersfactoren of aardmagnetische verstoringen – de abnormale thuiskomst hadden veroorzaakt. Deze case studies hebben het belang aangetoond van het volgen van lossingsrichtlijnen. Deze richtlijnen beschrijven op basis van meteorologisch onderzoek welke factoren een gunstige, neutrale, ongunstige of zeer ongunstige invloed hebben op de thuiskomst van de duiven. Deze onderzoeken leveren tastbare producten op waar we gedurende het vliegseizoen mee werken zoals het Hitteprotocol en de Risico Tabel Lossingen. Het Hitteprotocol en RTL zijn onmisbare instrumenten om verantwoord de duivensport te beoefenen. Prioriteit geven aan duivenwelzijn door doordacht beleid is waar ze voor staan. Richting de overheid zijn het onmisbare instrumenten om de huidige zelfregulering van duiventransporten bij hoge temperaturen in stand te houden. We hebben aangegeven dat we op de voorjaarledenraad 2024 met een update komen van het Hitteprotocol en RTL. In deze update willen we de leermomenten uit de afgelopen seizoenen meenemen. De WOWD gaat deze nieuwe versies maken. Wederom een mooi voorbeeld hoe wetenschappelijke kennis en inzichten hun weg vinden naar de praktijk van het verantwoord beoefenen van de duivensport.
 
Vogelgriep
De WOWD leidt namens de NPO de gesprekken met de diverse overheden en overheid instanties rondom vogelgriep. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats met het ministerie van LNV, de EU Commissie en NVWA en dat alles wordt ook gedaan in coördinatie met  KleindierNed, de FCI en onze buurlanden. Dit soort processen zijn vaak taai en vergen veel doorzettingsvermogen, creativiteit en kosten tijd. Tijdens de recente Ledenraad heeft Leo van der Waart uitgebreid verslag gedaan van alles wat er inmiddels gedaan is, de voorlopige resultaten besproken en ook toegelicht wat de verdere stappen zijn richting het veterinaire congres op de Olympiade. Een soortgelijke uitdaging speelde 3 jaar geleden toen nieuwe EU quarantaine regels de duivensport onmogelijk dreigden te maken. Door snel en adequaat handelen werd een oplossing gevonden en veel erger voorkomen.
 
Kennisoverdracht
Tot slot is de WOWD actief in het overdragen van kennis over het diervriendelijk houden, vervoeren en lossen van postduiven. WOWD leden geven regelmatig lezingen bij Afdelingsbijeenkomsten of duivensportevenementen. Wanneer daar aanleiding toe is, schrijft de werkgroep artikelen voor de duivensportbladen en de Op (de) Hoogte nieuwsbrief van de NPO en neemt ze deel aan beraadslagingen over verbetering van het vervoer met de afdelingen en lossingen met het IWB. Het NPO Bestuur kan altijd rekenen op steun van de WOWD. Toen de Raad voor Dierenaangelegenheden de duivensport nadrukkelijk ging betrekken bij haar onderzoek naar  sport met dieren hebben we samen met de WOWD dat opgepakt. Naar aanleiding van het rapport van de RDA gaan we nu een dierenwelzijn plan opstellen waarbij de regie bij de WOWD komt te liggen.
 
Tot slot
Was dierenwelzijn 35 jaar geleden al relevant en de aanleiding om de WOWD op te richten, in de huidige tijd is het rand voorwaardelijk om onze hobby te kunnen blijven beoefenen. Het NPO Bestuur ziet de WOWD als onmisbaar om dierenwelzijn in al haar aspecten zoals het houden van duiven, vervoer, lossingen, wedstrijden en regelgeving goed te kunnen invullen. We zijn trots op onze WOWD en we zullen tijdens de Olympiade de kennis en kunde van onze WOWD delen met andere landen en alle liefhebbers.

U bent allen van harte uitgenodigd in het NPO paviljoen om kennis te maken met de WOWD, haar mensen en hun belangrijke werk. En de voorzitter van de WOWD heeft zeer terecht de hoogste onderscheiding die de duivensport kent gekregen voor zijn persoonlijke inzet gedurende vele jaren voor de duivensport. We willen gaarne alle WOWD leden bedanken voor hun geweldige inzet voor een toekomstbestendige duivensport en hun voorzitter Leo van de Waart nogmaals van harte feliciteren met een zeer verdiende Gouden Speld.
 
Het NPO Bestuur
                                                 

Leden WOWD: ing. Leo van der Waart, drs. John Hilbers, ir. ing. Roland den Blanken, ing. Sandra van Iwaarden MSc, drs. Rudo Reiling, drs. Hans van der Sluis, dr. ir. Albert Winkel bron: WOWD website
 
 

OLYMPIADE

Webshop Olympiade online

De Olympiade webshop staat online. Hier vindt u alle speciaal voor de Olympiade ontworpen producten. Op dit moment zijn de volgende artikelen beschikbaar:
 • t-shirt
 • cap
 • sweater met capuchon
 • beanie (muts) 
   
 

De producten kunnen verstuurd worden naar adressen in Nederland en België. Voor zendingen buiten Nederland en België kan apart contact worden opgenomen.   
Webshop Olympiade
 

 

UIT HET LAND

Uw mooiste duivenfoto's


Hartelijk dank voor het insturen van uw mooiste duivenfoto's. We proberen elke week een foto's te plaatsen in de rubriek 'Uit het land'. Daarnaast willen we wekelijks met een andere foto Op (de) Hoogte openen. Voor deze headerfoto zijn we op zoek naar:
 • liggende foto's (landscape), bijvoorbeeld
 • van goede kwaliteit (pas anders de bestand-grootte op uw mobiel aan)
 • afmeting minimaal 800 pixels breed en ca 300 pixels hoog
 • foto's die net even iets anders laten zien dan kampioensduiven of liefhebbers die hun welverdiende prijs in ontvangst nemen. Denk daarbij aan een vergezicht over de velden met duiven in aantocht, of een foto in uw hok met duiven in hun schalen. 
Blijf vooral wekelijks uw foto's insturen. Doe dat naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wie weet wordt deze volgende week al geplaatst in Op (de) Hoogte.


Foto's van deze week

De mooie foto boven het voorwoord is deze week van Gert-Jan Beute. Peter Soer en Idzard Silvius stuurden foto's van jonge duiven-dames. Ook de duiven hadden regenlaarzen nodig, vandaar de foto van Eric Jordens. Als laatste een mooie herinnering aan wijlen Jan v/d Pasch en zijn dochter Leanne, ingestuurd door Henk van Zomeren.

Bedankt voor het reageren op onze oproep en we houden ons aanbevolen voor nieuw foto materiaal. 
 
 
 

UIT HET LAND

40 jaar Vriendenclub van de fond Flakkee-Brabant-Zeeland (F.B.Z.)


De FBZ gaat haar 40-jarig bestaan vieren! Een club van duivenmelkers welke de zware fond een warm hart toe dragen. De FBZ is in 1984 gestart met leden uit de toenmalige afdelingen die actief waren binnen de provincies Zeeland, Brabant en de Zuid Hollandse eilanden. In het jaar 2021 is het werkgebied van de FBZ vergroot en mogen ook leden van de afdeling Zuid-Holland deelnemen aan het FBZ spel. Een Fondclub welke al heel veel nationale en internationale successen gevierd heeft.

In de wintermaanden worden de kampioenen op het podium geroepen en ook de vluchtwinnaars krijgen een welverdiende aandacht. Een club van vrienden voor de zware fond. De geschiedenis gaat terug tot het jaar 1983. Mooi is dat de notulen van weleer bewaard zijn gebleven.

Lees hier het gehele ingestuurde artikel.
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen

Wekelijks publiceren we in Op (de) Hoogte een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn. Ook op de website vindt u een actueel overzicht van bonnenverkopen (van verenigingen/afdelingen/NIC's).
 

Duiven.net 
 

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
P.V. de Verwachting te Tiel 17-11-2023 / 20:00 01-12-2023 / 20:00 32
P.V. de Snelle Thuiskomst, Roden 17-11-2023 / 20:00 01-12-2023 / 22:00 27
P.V. Rhenen & Omstreken 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 22:30 19
P.V. de Luchtpost, Weesp 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 22:00 19
Afdeling Limburg 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 21:30 37
P.V. Het Kompas, Veenwouden 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 23:00 16
P.V. Zwartemeer, Zwartemeer 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 22:30 41
P.V. Douwen Nocht, St. Nicolaasga 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 23:00 30
P.V. de Trekkers, Vlagtwedde 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 21:30 36
Samenspel Midden Holland West Afd. 5 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 22:00 23
P.V. Hoogeveen 24-11-2023 / 17:00 08-12-2023 / 17:00 43
P.V. Gevleugelde vrienden, Twijzelerheide 24-11-2023 / 18:00 08-12-2023 / 22:00 36
P.V. De Postduif te Ingen e.o. 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 22:30 53
P.V. de Postduif, Giesbeek 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 20:00 18
P.V. de Zilvermeeuw te Nunspeet 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 21:30 31
Attractiecommissie Kring 1 Afd. Noord-Holland 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 10:30 17
P.V. de Zwaluw, Laren (N.Holland) 25-11-2023 / 20:00 09-12-2023 / 21:30 27
P.V. Insulindepost, Amsterdam 26-11-2023 / 18:00 09-12-2023 / 22:00 16
P.V. De Zwarte Doffer, Joure 26-11-2023 / 20:00 10-12-2023 / 22:00 41
Samenspel Maasdal 26-11-2023 / 20:00 10-12-2023 / 22:30 32
P.V. DVS Marken 27-11-2023 / 20:00 11-12-2023 / 22:00 32
Duivensport Heerenveen E.O. 28-11-2023 / 20:00 12-12-2023 / 22:00 16
P.V. de Sperwer, Hulshorst 29-11-2023 / 20:00 13-12-2023 / 21:30 52
P.V. Prins Hendrik, Nijmegen 29-11-2023 / 20:00 13-12-2023 / 22:30 41
P.V. de Reisduif, Zwaagwesteinde 29-11-2023 / 20:00 13-12-2023 / 22:00 45
P.V. Ons Genoegen, Braamt 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 22:00 63
P.V. Vitesse, Beilen 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 22:30 35
P.V. De Blauwe Doffer, Appingedam 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 23:00 33
P.V. de Snelpost, Ermelo 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 21:30 26
Samenspel Roerstreek 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 20:30 29
Postduiven vereniging De Olijftak, Beek 30-11-2023 / 20:00 14-12-2023 / 20:00 10
P.V. Steeds-Sneller, Hollandscheveld 01-12-2023 / 20:00 15-12-2023 / 22:30 51
P.V. De Vechtvogels, Dalfsen 01-12-2023 / 20:00 15-12-2023 / 21:30 44
NOC de Rode Doffer Utrecht 01-12-2023 / 20:00 15-12-2023 / 23:00 32
P.V. De Plassenjagers, Kortenhoef 01-12-2023 / 20:00 15-12-2023 / 22:00 37
P.V. Steeds Sneller, Ee 01-12-2023 / 20:00 15-12-2023 / 21:00 23


Top Pigeons 

Geen actieve bonnenverkoop
 

Duivenveilingen 

Pigeoncom.com

einddatum veiling 02-12-2023 | 20.00 uur

Doevepeet

 • PV de Trouwe Duif (Oude Pekela)
 • einddatum verkoop: 04-12-2023 | 21.00 uur
 • PV De Grensbode (Glanerburg)
  einddatum verkoop: 09-12-2023 | 18.00 uur
Verwacht:
 • PV De Vredesduif 19285 (Lepelstraat)
  einddatum verkoop: 15-12-2023 | 21.00 uur 
 • PV De Gevleugelde Luchtstromers (Goirle) 
  einddatum verkoop: 16-12-2023 | 21.00 uur 

GPS Auctions

Actueel overzicht bonnenverkopen
 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten

 

2 december 2023


PV de Snelle Vleugels houdt weer haar jaarlijkse tentoonstelling. We nodigen iedereen die interesse heeft uit om gezellig langs te komen vanaf 19.30 uur in ons clubgebouw aan de Bestevaerstraat 16A, 1813 PA Alkmaar. Er zijn 60 duiven in diverse klassen ingeschreven. Op deze avond is er gelegenheid om plankjes te kopen voor het Rad van Fortuin met diverse leuke prijzen en verder worden er bonnen verkocht van een aantal spelers uit Afd. 6 NH. Verkoop zal alleen in de zaal plaatsvinden.

 

9 december 2023 

Zaterdag 9 december eindverkoop bonnen Postduif Ingen & Omstreken in clubgebouw aan Verhuizensestraat te Ingen(bij sportvelden). Aanvang 14.00 uur zaal open 13.00 uur. Tevens mooie verlotingen. Verkoop loopt via www.duiven.net

9 december 2023 

PV Heemskerk organiseert gezamelijk met de Haarlemse Snelvliegers haar jaarlijke 4-tallen show. Tevens een loterij met prachtige prijzen en een verkoop van 14 bonnen van een aantal topmelkers van Afdeling 6 NH. Locatie: Lijnbaan 93, 1969 HD in Heemskerk. Zaal open om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom om er een gezellige avond van te maken.

9 december 2023 

PV “Door Vriendschap Sterk” te Marken organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling op zaterdag 9 december 2023. Het clubgebouw aan de Boxenring 41 te Marken is geopend vanaf 14.00 uur, met om 15.00 uur een forum met de topliefhebbers Ton Snoek en Bram ten Klei. Er is tevens een Rad van Avontuur met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom!

9 december 2023 + 13 januari 2024

PV de Luchtreizigers uit Hengelo O organiseert een zaalverkoop ten bate van Make a Wish. Tevens is er een duivenmarkt met een duivenforum. Aanvang 11 uur bij zalencentrum Het Twentse Ros, Twekkelerweg 227, 7553 LX Hengelo O.

10 december 2023

Duivendag Postduivenvereniging Maasdonk (Geffen). 10 december vanaf 13 uur vindt de jaarlijkse duivendag plaats van onze vereniging met verkoop van bonnen van diverse lokale en nationale liefhebbers. Onder meer een bon van ons lid en winnaar van 2 nationale vluchten in 2023: Anton van Oort.

10 december 2023

Postduivenvereniging Insulindepost Amsterdam organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling met een viertallenshow. Keurmeester is Nico de Jong uit Zaandijk. Zaal is geopend vanaf 11.30 uur. Er is een tombola met mooie prijzen. Onze bonnenverkoop loopt via www.duiven.net t/m 9 December 22.00 uur. De eindverkoop zal doorgaan om 15.30 uur. Adres is ter Gouwstraat 2a, 1093 JZ in Amsterdam-Oost (achter NS station Muiderpoort) 

16 december 2023

Tentoonstelling P.V. De Zwarte Doffer (Joure)
Dit jaar wordt er een vereniging en regiotentoonstelling georganiseerd, als afsluiting van het 100 jarig jubileum. Zaterdag 16 december is het clubgebouw open vanaf 14.00 uur, om de duiven te komen bewonderen. 
Er zijn 6 klassen:

 • Klasse 1 en 2 oude doffers en duivinnen
 • Klasse 3 en 4 jaarling doffers en duivinnen. 
 • Klasse 5 en 6 jonge doffers en jonge duivinnen.
 • Tevens een mooiste viertal.

De middag wordt opgefleurd door het draaiend rad eventueel onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

16 december 2023 

Komt allen naar de jaarlijkse tentoonstelling van PV de Blauwe Duif in Oss. Ook is er een prachtige bonnen verkoop van kampioenen Z L U als Kring Kampioenen in het Clubhuis. Locatie: Landweerstraat 128 b in Oss. Zaal open 19;30 uur.

16 december 2023 

P.V. De Groene Olijftak (IJsselstein) organiseert haar jaarlijkse duivendag. Vanaf 12.30 uur op de Heemradenlaan 11 te IJsselstein zijn de mooiste en best vliegende duiven van onze vereniging te aanschouwen. Naast de 4-tallen show is er tevens een Eregalerij voor onze kampioensduiven en krijgen we een Masterclass van de keurmeesters (de heren Hutten en Klein Haarhuis). U heeft via het Rad van Avontuur de mogelijkheid voor het winnen van fantastische prijzen!    
 

17 december 2023 

Op zondag 17 december gaan de deuren van het verenigingsgebouw van P.V. de Vredesduif, Kruisweg 4 (terrein sportpark) te Lepelstraat om 11.00 u. open voor alle belangstellenden. Vanaf 12.30 u. worden een aantal bonnen aangeboden van leden van de club die het beste hebben gepresteerd op de wedvluchten van het afgelopen duivenseizoen, maar ook van gekende duivenliefhebbers met bijzondere prestaties uit de wijde omgeving. Tijdens de pauze wordt ervoor  broodjes gezorgd. Zie ook de internetveiling via Doevepeet.nl

17 december 2023 

Zondag 17 december a.s. vindt de Kampioenendag te Reusel weer plaats. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom tot ong. 18.00 uur en genieten van de heerlijke Brabantse en Kempische gemoedelijkheid. We hebben prachtige bonnen van onze - en buiten dorpse kampioenen, o.a. J.C. Kerkhofs & Zn, v. Limpt (Prut), Gebr. V. Herk, C. v. Gestel, J. vd Zanden, Peter Paridaans etc. Deze zullen verkocht worden door Henk v. Limpt (prut), wie kent hem niet. Daarnaast hebben we een loterij met mooie prijzen. Er zijn lekkere worstenbroodjes voor de aanwezigen, kortom met al deze gezelligheid zal de middag weer een mooie happening worden. Het adres is: Luchtbode Reusel  /  Sportpark en ligt aan de Turnhoutseweg te Reusel.
 

21 april 2024 

Stichting Marathon Noord. 50 jarig jubileum verkoop. 
Zaalverkoop 30 tot 40 speenklare jongen van Nederlandse top op de Marathon en enkel Dagfond. 
Locatie: PV Soest - Zaal open en bezichtigen vanaf 12.00 uur. Start verkoop: 13.30 uur. Voorbieden op www.pigeoncom.com

Terug naar inhoudsopgave

Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen. Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 29 november 2023
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

 

2024

 • 26 tot en met 28 januari 2024 - Olympiade in Maastricht
 • 9 maart 2024 - NPO Ledenraad
 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
06 juli 24
De Herpesvirus - infectie is een veelvoorkomende aandoening bij duiven. Desondanks worden er over het algemeen maar weinig woorden aan vuil gemaakt. Hoog tijd dus voor een nadere beschouwing. Het...

Columnist in Spotlight

peter hok
20 juli 24
Zoals gezegd vielen de verliezen hier gelukkig...
peter hok
12 juli 24
Code geel qua wind zit erop. Zoals verwacht...
peter hok
06 juli 24
Vorig jaar werden wij gedupeerd bij de start van het...
peter hok
29 juni 24
Ik ben blij dat ze afgelopen zondag een...
peter hok
22 juni 24
Hier is het lang niet zoals vorig jaar. Toen was het...
peter hok
15 juni 24
In de duivensport blijven er weinig echte...
peter hok
08 juni 24
Het weer zit niet mee dit jaar en dat is voor de...
peter hok
01 juni 24
Ik krijg regelmatig de vraag of ik tot nu toe...
peter hok
25 mei 24
Gelukkig korven we vrijdag pas in. Die dag extra rust...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new Promo185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Promo185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Promo185x75new GJBeute185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Windy.com

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40