Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 3 september 2021 | week 35

Voorwoord

Grand Prix Nieuwe Oogst
Oftewel “De Talenten Klassieker” heeft vorig weekend plaatsgevonden. Er is inmiddels het nodige gezegd en geschreven over dat het afdelingslossingen zijn geworden en geen sectorlossingen. Domweg omdat de opbouw van het jonge duiven programma niet is verlopen zoals gepland was. Het belang van de jonge duiven staat altijd voorop, hierdoor was het niet mogelijk om er overal sectorvluchten van te maken. Feitelijk was dat 3 weken geleden al in beeld en is er ook toen door het NPO Bestuur aangegeven dat het belang van de duif altijd voorop staat, hoe graag wij de eerste geplande Grand Prix op sectorniveau ook door hadden willen laten gaan. Het is voor de Grand Prix vluchten rekentechnisch niet mogelijk om zowel afdeling als sector gelijktijdig te gebruiken. Daardoor moesten het allemaal afdelingsvluchten geworden. Het NPO Bestuur heeft er op aangedrongen om waar mogelijk wel samen te lossen. Uiteindelijk is dat er overal niet van gekomen en dat is jammer.

Het is inmiddels gewoonte geworden om de winnaars te feliciteren in dit voorwoord. Foto’s worden volgende week geplaatst. De winnaars zijn: Zeeland ’96 – Roegiest & Visser – Philippine, Brabant 2000 – Embregts-Theunis – Hoeven, Oost Brabant – Will & Dirk Geudens – Knegsel, Limburg – Jacky Warnier – Eijsden, Zuid Holland – Reedijk-Jongekrijg – Puttershoek, Noord Holland – B. Thiele – Velserbroek, Midden Nederland – Rien & Diny van Oss – Velddriel, G.O.U. – W. Geurtz & Zn. – Haalderen, Oost Nederland – Jolanda Kniest – Didam, Noord Oost Nederland – C. & G. Koopman – Ermerveen, Friesland ’96 – J. & S. Timmermans – Donkerbroek. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning, geniet ervan!

Vliegprogramma 2022
Zoals vorige week al aangegeven tijdens de bestuursvergadering van 1 september zouden wij ons als NPO Bestuur voor de laatste keer buigen over het Nationale Vliegprogramma 2022. Dat hebben wij gedaan en het resultaat ziet u terug in deze editie van Op (de) Hoogte. Wij hebben ontzettend veel input gehad en uiteindelijk keuzes gemaakt en die worden voorgelegd aan de Ledenraad van 27 november aanstaande. Ik ga er verder niet over uitweiden maar waardeer het als u eerst de toelichting leest en vervolgens kijkt hoe de kalender er voor 2022 uitziet. Het is nu aan de leden om er via de vereniging en afdeling iets van te vinden. 

Laatste Grand Prix van dit jaar
Het gaat snel, zo sta je voor de eerste Grand Prix en in een flits ben je bij de laatste. Volgende week staat de Grand Prix Der Junioren op de kalender, ofwel “De Ode aan Orléans Klassieker”. De finale krachtmeting van de jonge duiven met lossingen vanuit Chateaudun, Orléans, Fontenay, Sens en Chalons en Champagne. Voor de laatste keer zijn er ook weer luxe hoofdprijzen te winnen door uw duiven te zetten op niveau 9 kolom 19. Om mee te doen kunt u het aantal duiven aangeven op niveau 9, meer is niet nodig! Succes met de laatste voorbereidingen.

Kampioenen 2021
Een van de positieve punten die wij dit jaar hebben ervaren is dat wij wekelijks de tussenstanden op de verschillende disciplines konden volgen op Compuclub via deze link: https://www.compuclub.nu/uitslag/kampioen/npokamp/index.php . Niet alle uitslagen worden door Compuclub gemaakt. De verschillende rekenaars hebben gedurende het seizoen regelmatig aangeleverd, dank hiervoor. De eindstanden van de Vitesse, Midfond, Dagfond en Marathon staan in deze Op (de) Hoogte. Reclames op deze eindstanden zijn mogelijk tot en met 16 september 2021.

Fijn weekend en geniet van het mooie weer en de duiven!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Op 27 augustus hebben we vier stellingen gepubliceerd. De reacties van de 1.048 liefhebbers die gereageerd hebben, ziet u hieronder in vier grafieken.
 
Stelling 1

Op de vluchten met jonge duiven mogen geen oude duiven worden ingekorfd.


Stelling 2

Ik heb er geen bezwaar tegen dat Midfond-vluchten met wat meer afstand gezamenlijk met andere afdelingen worden vervoerd en gelost.Stelling 3

Ik heb geen bezwaar tegen 2 of 3 vaste losplaatsen voor de Midfond-vluchten.


Stelling 4

Gelijke kansen voor iedereen om Nederland te vertegenwoordigen op de Olympiade. Daarom zijn de NPO kampioenschappen het geschikte selectiecriterium. 


Conclusie
Over de stellingen van deze week wordt wisselend gedacht, soms een hele duidelijke gezamenlijke mening, soms is verdeeldheid te zien. Met name bij stelling 1 en 2 zijn de meningen flink verdeeld en houden de groepen die het eens en oneens zijn met deze stellingen elkaar in evenwicht. Bij stelling 3 is er een duidelijk beeld te zien, terwijl stelling 4 een driedeling laat zien tussen voor-, tegen en neutrale stemmers.
 

Poll week 35

 

Stelling: Ik ben blij dat het seizoen er bijna op zit.   


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de vier stellingen van deze week.  

Hoe werkt het?
  • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

     
  • beantwoord de stellingen door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen per stelling)
  • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 3 september aanstaande terugvinden.
 
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor zaterdag 4 september


Rond een hogedrukgebied over de Britse Eilanden waait een zwakke tot matige oostelijke wind. De temperatuur ligt in de vroege ochtend rond 10-12 graden en loopt in de ochtend al snel op naar rond de 20 gr en in de middag verder naar plaatselijk tot 24-26 gr. Met name over Belgie en Frankrijk is op 300-500m in de eerste uren nog relatief warme lucht aanwezig, maar na zonsopkomst verdwijnt dit snel en vormt dan ook geen belemmering voor de lossingen. Van tijd tot tijd trekken wel wat wolkenvelden over Frankrijk noordwaarts, maar neerslag valt hieruit nauwelijks. Wat dikkere bewolking zal zich over het noorden van het land bevinden, met net ten zuiden ervan de eerste uren grondmist en/of mistbanken. Ook deze verdwijnen snel. De verwachting is dat voor 9 uur de meeste lossingen gedaan zullen zijn.

Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/ 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Concept Nationaal Vliegprogramma 2022

Het opstellen van een Nationaal vliegprogramma is enerzijds een kwestie van duidelijke keuzes maken, anderzijds ook een kwestie van passen en meten. Er zijn immers maar een beperkt aantal weekenden waar alles ingepast dient te worden. Ondanks dat we al vele jaren vliegprogramma’s opstellen worden we door ervaring ieder jaar ook weer wat wijzer. Zo hebben we in het eerste coronajaar 2020 ervaren dat wat later beginnen en wat langer doorspelen prima kan. En dit jaar leren we dat flexibiliteit belangrijk is bij aanhoudende lastige weersomstandigheden.

Kwesties uit het verleden zoals de roep om het aantal vluchten te beperken en de jonge duiven een goed opleidingsprogramma te bieden zijn uiteraard nog steeds actueel. En de diverse disciplines binnen de sport willen een attractief vliegprogramma voor hun favoriete spel. Al deze wensen en eisen vinden hun weg naar een concept vliegprogramma. Deze notitie geeft een toelichting op de gemaakte keuzes. Na publicatie van het eerste concept vliegprogramma 2022 is het NPO Bestuur in gesprek gegaan met de afdelingen en heeft het NPO Bestuur via de polls in Op (de) Hoogte de liefhebbers vragen en stellingen voorgelegd over het concept programma. De opgehaalde informatie is verwerkt in dit tweede concept.

Twee weken later beginnen
Het weer in april kan zeer grillig zijn. Dit jaar is bijvoorbeeld de tweede vlucht afgelast. En eenieder zal zich vast vluchten in april herinneren met verre van optimale omstandigheden zoals kou en soms zelfs winterse omstandigheden. Door 2 weken later te beginnen ontlopen we dit grillige weer grotendeels. Er zijn meer voordelen aan wat later beginnen. Veel liefhebbers houden noodgedwongen vanwege roofvogels in de winterperiode hun duiven vast. Het is dan vaak een race tegen de klok om de duiven tijdig gereed en voldoende getraind te krijgen voor het nieuwe seizoen. We kunnen ervan uitgaan dat overlast door roofvogels niet zal verminderen in de toekomst, integendeel. De binnenkort te publiceren notitie over roofvogelsoverlast gaat daar verder op in. Een paar weken extra om de duiven gereed en voldoende getraind te krijgen maken dan een groot verschil. Een ander voordeel is dat de werkende liefhebber meer tijd krijgt om zijn of haar duiven goed in conditie te krijgen. Nu is dat door de korte dagen in februari en maart een lastige opgave. We doen al vaak een beroep op het aanpassingsvermogen van de werkende liefhebber bij het verplaatsen van vluchten naar bijvoorbeeld vrijdag. Deze handreiking van later beginnen naar de werkende liefhebber is in ieders belang want we hebben iedereen hard nodig. Tot slot is het ook goed op te merken dat we niets inleveren. In de bijeenkomst met de afdelingsbesturen is door meerdere afdelingen aangegeven dat men liever wat eerder dan 30 april begint. De uitkomst van de poll was dat een meerderheid van de liefhebbers zich wel kon vinden om te beginnen op 30 april. Alles wegende stelt het NPO Bestuur voor om op 23 april te beginnen met het Nationaal vliegprogramma. De extra week wordt gebruikt voor het inplannen van een Midfond vlucht. Het Dagfond programma begint een week eerder vergeleken met het eerste concept.

Het Vitesse en Midfond spel
De grootste groep van de liefhebbers speelt het Vitesse en Midfond spel. De wens van deze liefhebbers is om elke week aansluitend te kunnen spelen. Dus elke week een Vitesse of Midfond vlucht. De poll in Op (de) Hoogte hierover was zeer duidelijk, dat is wat V/MF spelers willen. Het concept vliegprogramma biedt de V/MF speler elke week een vlucht met aansluitend het jonge duivenprogramma. De eerste Midfond vlucht gaat uit van 1 nacht mand mits dit vervoertechnisch haalbaar is voor de afdelingen. 1 nacht mand is het meest flexibel vroeg in het seizoen en het geeft Marathon spelers de mogelijkheid hun duiven af te richten met 1 nacht mand. Het concept vliegprogramma is een mooi programma voor de V/MF speler. Waar nog wel winst te behalen is bij de keuzes van de lossingstations. Laten we zo weinig mogelijk verschillende lossingstations inplannen. Het maakt het voorkomen van kruislossingen en beïnvloeding van concoursen zoveel makkelijker. De uitslag van de poll over dit punt geeft aan dat de liefhebbers dat steunen. Een ander punt waar nog winst is te behalen is de invulling van de Grand Prix concoursen. Deze vluchten worden in afdelingsverband gespeeld. Maar laten we wel zoveel mogelijk in Sector verband of met meerdere afdelingen tegelijk lossen. De uitslag van de poll geeft aan dat liefhebbers ook dit steunen. Daarnaast kunnen we uit het verloop van deze gezamenlijke lossingen belangrijke informatie halen voor de toekomst wat betreft de indeling van de vlieggebieden. Regeren is immers ook vooruitzien.

Het Dagfond spel
Het concept vliegprogramma biedt de Dagfond spelers 6 vluchten waarvan 2 Nationaal, 2 Sector en 2 Afdeling. Een uitdagend programma waarin de Dagfond spelers volop aan hun trekken komen. De deelname zal gaandeweg het Dagfond programma teruglopen. Door de laatste 4 vluchten in Sector dan wel Nationaal verband te vervliegen kan het vervoer efficiënt worden ingericht.

Volgens de poll in Op (de) Hoogte kiest een meerderheid van de liefhebbers voor 5 Dagfondvluchten. Ook meerdere afdelingsbesturen hebben aangegeven een voorkeur voor 5 Dagfond vluchten te hebben met eventueel een reserve vlucht mocht een van de Dagfond vluchten uitvallen. Dat is voor het NPO Bestuur reden om de zesde Dagfond vlucht anders in te vullen en wel als Grote Fond vlucht welke aan zowel aan het Dagfond als Marathon programma wordt toegevoegd. Concreet is het voorstel om voor Sector 1 en 2 Brive te spelen en voor de sectoren 3 en 4 La Souterraine met ochtendlossing. De Grote Fond is een nieuw spelelement wat de Dagfond en Marathon speler samenbrengt en hopelijk levert deze vernieuwing mooie concoursen op. Er zijn meer voordelen van deze aanpak. De Marathon spelers krijgen de gewenste ochtendlossing. Nieuwe initiatieven zijn schaars in de duivensport. Laten we dit nieuwe initiatief een kans geven.

Over de zin of onzin van Nationale en Sector vluchten op de Dagfond lopen de meningen uiteen. We weten dat de invloed van afstand, wind en andere meteorologische omstandigheden invloed kunnen hebben op het verloop van concoursen. Het is ook duidelijk dat hoe groter het spelgebied, hoe meer deze invloeden zich kunnen laten gelden.

Bij de Dagfond vluchten wordt altijd in afdelingsverband gespeeld, hoewel voor de NPO kampioenschappen een tweedeling is toegestaan. Een uitbreiding naar Sector en/of Nationaal spel vergroot het spelgebied en daarmee de invloed van bovengenoemde factoren. Is dat een reden om er daarom dan maar vanaf te zien? Zeker niet omdat we om te beginnen niks inleveren; we spelen allemaal nog steeds in eigen afdeling, fondclub, regio etc. En het is gratis voor de liefhebber bovendien. Voegt spelen in de Sector en Nationaal verband op de Dagfond dan wat toe? Zeker wel.

Uit ervaring weten we dat per vlucht het verloop kan variëren. We hebben in het verleden Nationale winnaars van Chateauroux gehad in Friesland en Limburg. En in Sector verband weten we ook uit ervaring dat de (kop)prijzen regelmatig goed verdeeld zijn over de Sector. Onze Belgische collega’s kennen veel meer Nationale vluchten en hebben dezelfde ervaring. Iedereen heeft dus kans. Dus waarom zouden we de duivensport het Sector en Nationale spel op de Dagfond willen onthouden? Het geeft de duivensport een positieve uitstraling en voegt spelplezier toe voor de liefhebbers.

Marathonspel
Het NPO Marathonspel is opgezet rondom de klassiekers St. Vincent en Bergerac. De Marathon vluchten zijn zo gekozen dat een duif om de drie weken gespeeld kan worden. Dax kent al jaren een matige deelname en is vervangen door een Sector vlucht. De Marathonspeler kan gebruik maken van een ruim opleerprogramma binnen de eigen vereniging door de programmering van de rest van het vliegprogramma.

Volgens de poll in Op (de) Hoogte houden voor- en tegenstanders van middaglossingen elkaar in evenwicht. Voor het NPO Bestuur is dat aanleiding om het merendeel van de voorgestelde Marathon vluchten met middaglossing ongewijzigd te laten. Er is wel een meerderheid voor een aanbod van NPO Marathon vluchten met zowel ochtend- als middaglossing. De gewenste Marathon vluchten met ochtendlossing worden ingevuld door:

1. Het programmeren van een Grote fond vlucht in week 31 welke ook aan het Dagfond programma wordt toegevoegd. Het voorstel is om voor Sector 1 en 2 Brive te spelen en voor de sectoren 3 en 4 La Souterraine met ochtendlossing. De Grote Fond is een nieuw spelelement wat de Dagfond en Marathon speler samenbrengt en hopelijk levert deze vernieuwing mooie concoursen op.

2. Daarnaast zet het NPO Bestuur in op een vlucht met ochtendlossing vanuit Agen/Bordeaux in week 26 in samenwerking met de ZLU.

3. Mocht de samenwerking met de ZLU niet lukken dan kunnen we overwegen om van A27 een ochtendlossing te maken of in week 25 een ochtendlossing te programmeren. Een besluit hierover kan genomen worden op de voorjaars Ledenraad 2022.

Naast de NPO marathon vluchten zijn er ook 6 ZLU vluchten. De Marathonliefhebber kan deelnemen aan maar liefst 12 marathon vluchten. De vraag is of dit houdbaar is en of het marathonspel niet te veel versnipperd is. De vraag stellen is hem beantwoorden. De uitslag van de poll in Op (de) Hoogte was ook duidelijk; de marathon liefhebbers willen dat NPO en ZLU samen vluchten aanbiedt. Om dit aan te pakken zullen we moeten denken in oplossingen en stappen moeten zetten. De eerste stap die het NPO Bestuur voorstelt is een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht vanuit Agen/Bordeaux met ochtendlossing in week 26 en een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht uit Bergerac met middaglossing in week 30.

Jonge duiven spel
Het voorgestelde jonge duiven programma heeft flink wat reacties en bruikbare suggesties opgeleverd en dat was ook de bedoeling want het is een belangrijk onderwerp. De verliezen met jonge duiven in met name het begin van het programma is een probleem voor veel liefhebbers en verenigingen. Meer dan de helft van de liefhebbers haakt af en neemt niet meer deel aan het jonge duivenspel. Iedere liefhebber ervaart in eigen vereniging, samenspel en afdeling dat deelname aan het jonge duivenspel al jaren onder druk staat. Dat is slecht voor de toekomst van de sport en de verliezen maken ons ook erg kwetsbaar richting overheid.

Het overhouden en goed opleren van jonge duiven is cruciaal voor de toekomst van de duivensport. Het NPO Bestuur zet hier op in en mikt bovendien op een zo groot en breed mogelijke deelname van liefhebbers aan het jonge duivenspel en spelplezier.

Als we het tij willen keren zullen we maatregelen moeten nemen. Over de oorzaken van de verliezen is al veel geschreven en gezegd en er is geen eenduidige reden of oorzaak aan te wijzen en dus is er ook geen simpele oplossing. Gezondheid van de jonge duiven speelt een belangrijke rol. We roepen verenigingen op om in collectief verband gezondheid controles op te zetten voor de jonge duiven. Gezonde jonge duiven is een randvoorwaarde om te slagen en we hebben dat zelf in de hand.

Een gedegen opleerprogramma wat gebruik maakt van gunstige omstandigheden is tevens van groot belang. Dat is met name belangrijk voor de eerste trainingsvluchten met de container. De maanden mei, juni en juli kunnen worden benut voor een opleerprogramma voor de jonge duiven. Om te komen tot een effectief opleerprogramma moet het denken om. Opleren als het kan, niet als het moet. Dus niet zoals voorheen slechts 2 opleervluchten voor aanvang van het jonge duiven programma maar een flexibel opleerprogramma in de maanden juni en juli. Het uitgangspunt daarbij is opleren als het kan. De afdelingen kunnen daar vast een praktische oplossing voor bieden. Communicatie over het al of niet doorgaan van deze opleervluchten moet geen probleem zijn met alle huidige communicatie middelen. Welke afdeling heeft hiervoor de beste ideeën?

Zaken die we de afdelingen verder willen meegeven bij het inrichten van de trainingsvluchten is om de jonge duiven te laten wennen aan de container door het houden van trainingen van korte afstand. De containerbezetting reduceren met 20% op de eerste 3 training en wedvluchten geeft de jonge duiven meer ruimte en voorkomt oververhitting.

De realiteit is dat veel liefhebbers hun jonge duiven begin juli nog niet gereed hebben voor de vluchten. Meerdere instap momenten voor de jonge duiven in de maanden juli en augustus komt daaraan tegemoet. Het voorgestelde jonge duiven programma en natour bieden deze meerdere instap momenten. Omdat het programma beter aansluit op het oude duiven programma kunnen liefhebbers hun aandacht volledig richten op het jonge duivenspel.

Voor het jonge duivenspel zijn 9 vluchten gepland met een uitdagende opbouw.

Kampioenschappen
Voor nu zijn de NPO kampioenschappen niet ingrijpend gewijzigd. De komende discussie over eerlijk spel kan uiteraard wel grote impact hebben op de NPO kampioenschappen. Het onderwerp eerlijk spel staat op de agenda van de voorjaars Ledenraad 2022.

De uitkomst van de poll over de Olympiade kwalificatie gaf geen duidelijke richting. Er dient voorlichting te komen over hoe het in elkaar steekt en wat de alternatieven zijn. Daarom wordt voorgesteld dit onderwerp mee te nemen in de discussie over eerlijk spel.

Werkbelasting vrijwilligers
Uitgangspunt bij het vliegprogramma is zoveel mogelijk inkorven in eigen verenging. Het concept vliegprogramma is zo opgezet dat voor het overgrote merendeel van de verenigingen er sprake is van 1 vlucht per weekend. Als een vereniging de NIC status heeft zal de belasting toenemen. We kennen verschillende NIC’s. Er zijn NIC’s die enkel de Nationale en Sector Dagfond vluchten inkorven. Andere NIC voegen het NPO Marathon programma toe en of het ZLU programma. De afdeling heeft de taak om NIC´s voor te stellen voor de verschillende disciplines. Dit alles uiteraard in samenspraak met en afhankelijk van de bereidheid van verenigingen de diverse taken op zich te nemen.


 
Uitgangspunten landelijk vliegprogramma en kampioenschappen
Resultaten polls vliegprogramma
 

WEDSTRIJDEN

Voorlopige eindstanden Nationaal kampioenschappen 


De voorlopige eindstanden van de Nationaal kampioenschappen zijn bekend. De eindstanden kunt u raadplegen door hier te klikken. Reclames zijn mogelijk tot en met 16 september 2021.

Namens het NPO Bestuur nogmaals van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie! 
 
 WEDSTRIJDEN

Vooruitblik Grand Prix Der Junioren en terugblik Grand Prix Nieuwe Oogst


In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Een vooruitblik op de Grand Prix 'Der Junioren' op 11 september 2021 en een terugblik op de Grand Prix 'Nieuwe Oogst' van 28 augustus 2021. Wilt u deze informatie bekijken? Klik dan op onderstaande buttons.  
 
Vooruitblik Grand Prix 'Der Junioren'
Terugblik Grand Prix 'Nieuwe Oogst'
 

WEDSTRIJDEN

Voorlopige uitslagen Grand Prix Nieuwe Oogst


De voorlopige uitslagen van de Grand Prix Nieuwe Oogst zijn bekend. Het NPO Bestuur feliciteert nogmaals alle winnaars met deze geweldige prestatie! De voorlopige uitslagen kunt u hier raadplegen.
 
 

WEDSTRIJDEN

Nieuwsbrief Giant Najaarsklassiekers 


Door Simon Zeeman 

Sportvrienden,

De wereld is door corona volledig op zijn kop komen te staan. Gelukkig komt er wel enig licht aan het einde van de tunnel. We hebben met het uitreiken van de prijzen over het jaar 2020 gewacht tot we het op een verantwoorde manier kon laten plaats vinden. De prijzen werden van 23 juni t/m 26 juni uitgereikt in het inkorflokaal waaruit u in 2020 hebt deelgenomen aan de najaarsklassiekers.

Inmiddels zijn wij druk met de organisatie van editie 2021. Dit wordt voor ons de 16e keer op rij de speciale najaarsvluchten vanuit Urk voor u te organiseren. De NPO is afgelopen winter gestart met nieuwe regelgeving, ook voor de najaarsvluchten. Alle consequenties zijn voor ons nog niet helemaal duidelijk. Wij wachten op nog een aantal antwoorden vanuit Papendal. Overigens, om alle misverstanden weg te nemen wil wij aangeven dat wij een goede verstandhouding hebben met de Nationale bond. Het is belangrijk dat we in alle geledingen van onze geweldige hobby positief met elkaar optrekken. Onze organisatie probeert de duivensport een positieve uitstraling te geven, zowel intern als extern. Het is daarom een goede zaak dat we goede banden hebben met alle geledingen binnen onze bond.

Na het ingewikkelde jaar 2020 proberen we weer een aantrekkelijk programma voor te leggen aan de leden van de afdeling 5,6,7,8,9,10 en 11. Waarbij we als eerste gericht zijn op de leden van de afdelingen 5,6,7,10 en 11, maar waarbij de leden van de afdelingen 8 en 9 zo bij in kunnen schuiven. De leden van de andere 4 afdelingen zijn van harte welkom indien zij dit wensen.

Prijsuitreiking Najaarsklassiekers 2020
Wij hebben heel lang gewacht met het uitreiken van de prijzen van de editie 2020. Voor ons stond voorop dat wij op geen enkele manier de deelnemers aan onze wedstrijden in een onveilige situatie wilden brengen wegens corona. Daarnaast moesten wij goede afspraken maken met de leveranciers van de producten die wij als prijzen uitreiken. In totaal worden er aan 122 liefhebbers voor een totaal bedrag van meer dan 5.000 euro aan prijzen uitgereikt. Het overgrote deel zijn verse producten van zeer hoge kwaliteit. Ook alle deelnemende jeugdleden kregen een mooie prijs.

Wat gaat er in 2021 gebeuren?

Late Jongen
De duivensport kent een moeilijk jaar m.b.t. het weer. Dit is ons ook te merken aan hoe de jonge duivenvluchten zijn verlopen. Vluchten in het najaar hebben de laatste jaren voor een gedeelte van onze liefhebbers de functie om hun duivenbestand aan te vullen. Zeker voor de marathonspelers. Maar deze functie geldt ook voor alle liefhebbers in een jaar zoals we in 2021 beleven. Onze duivensport kent een afnemend ledenaantal. Deze achteruitgang wordt versneld als de liefhebbers zijn/haar duivenbestand niet op orde kan krijgen. Dus deze functie is heel belangrijk voor de duivensport in zijn geheel. Wij pakken deze verantwoordelijkheid als organisatie op en organiseren een aantal oefenvluchten. 1 aan de Oostkant, 2 aan de Westkant, omdat daar de stappen voor de verste afstand groter zijn.

Het programma 2021
Deze najaarsklassiekers kennen twee vlieglijnen, nl. een Westelijke en een Oostelijke. De Oostelijke lijn met inkorfcentra in Damwoude, Onderdendam, Noordwolde, Balk en Urk. Met een voorlopig vliegprogramma:

Oefenvlucht
18/09 Zutphen

Wedstrijden
25/09 Duiven
02/10 Boxtel
09/10 Sittard
16/10 Heusden Zolder

De Westelijke lijn met inkorfcentra in Hendrik ido Ambacht, Alphen a/d Rijn, Zaandam en Urk, Op Urk kunnen de liefhebbers kiezen voor de West- of Oostlijn. Het voorlopige vliegprogramma voor de West-lijn is:

Oefenvluchten (door de week)
14/09 Hazeldonk
22/09 Duffel

Wedstrijden
25/09 Lennink
02/10 Quievrain
09/10 Niergnies
16/10 Roye

Bij deelname aan de oefenvluchten en wedstrijden dient u het verplichte Paramyxo ent bewijs te overleggen. De duiven mogen bij de oefenvluchten zo de mand in. Voor de wedstrijdvluchten is dat nog niet helemaal duidelijk. Wij hopen u daarover binnenkort te informeren. Bij de oefenvluchten hebben wij de mogelijkheid om in twee groepen te lossen. Laat ons weten wat u van de oefenvluchten vindt en of u voorstander bent van een lossing of lossen in twee groepen. Stuur ons een e-mail via //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener noreferrer" id="LPlnk342562" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="0">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

Hoofdsponsor
Voor 2021 zal Giant Bicycles uit Lelystad wederom als hoofdsponsor optreden voor de Najaarsklassiekers. Wij zijn onze hoofdsponsor dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

Sponsors
Wij, als commissie, proberen weer een uitgebreid sponsorpakket aan prijzen bij elkaar te krijgen zodat zoveel mogelijk mensen een prijs kunnen winnen. Wilt u ook sponsor worden van de najaarsklassiekers? Neem dan contact op met Louw van den Berg (06-22258877) of Simon Zeeman (06-23801027). Voor het goede doel willen wij ook een bonnenverkoop organiseren. Bent u een goed spelende liefhebber die graag onze doelstellingen wil ondersteunen, meldt u dan aan voor de bonnenverkoop via //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Stel al uw vragen over de taartvluchten via e-mail aan //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst in uw mailbox ontvangen, laat dan uw mailadres achter op dit mailadres. Verder zullen alle nieuwtjes weer zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op onze website www.taartvluchten.nl. In de volgende nieuwsbrief besteden wij aandacht aan allerlei zaken rondom de najaarsklassiekers.
 

LADIES LEAGUE

Ladies League Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden


 

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Ladies League SZHE
Tussenstand Toppershoedje Grand Prix Jonge Duiven
 

NPO BUREAU

Duivenliefde van het allerhoogste niveau

Door André van de Wiel 

27 augustus ontving ik onderstaand bericht:Ik heb deze geweldige persoon de volgende reactie gestuurd:

**

Geachte heer Kuijper,

Geweldig dat u zich ontfermt hebt over onze duif! De beestjes maken wat mee. Deze duif is zaterdag 21 augustus jl. in Nanteuil (Frankrijk) in convooi gelost en dat is voor ons hok 300 km. Ik woon in Luyksgestel aan de Belgische grens. Door de met vlagen behoorlijke krachtige zuidoosten wind is de duif uit koers geraakt en de zee opgeslagen. Gelukkig is de duif op een veilige plaats teruggekomen. Hopelijk zet ze door de gunstige noordelijke wind de reis naar Luyksgestel voort.

Ik laat u weten als ze gearriveerd is!

Mvg
André van de Wiel


**
Hoe het verder ging: 

Mijn grote dank gaat uit naar Gerald Kuijper en naar Patrick Mastemaker! De eerste heeft de opvang van onze krasdoffer gedaan op het offshore platform 200 km ten noorden van Nederland en hem met de helikopter naar Den Helder overgebracht. Daar wilde hij hem loslaten, maar Patrick had een beter idee. Hij heeft de duif op Den Helder Airport opgehaald.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de duif nog een paar daagjes aan moet sterken om daarna te beslissen wat te doen. Ik heb via Frank Vunderink ook nog details gekregen waar het booreiland ligt. Op het noordelijkste deel zie je het F2-A-Hanze Platform, de aanlegplaats van onze duif. Duivenliefde van het allerhoogste niveau! 

Laatste update: 
Hij komt met de auto naar huis vanuit Den Helder. Ook heb ik de mensen van het olieplatform gesproken, die zich over onze duif ontfermd hebben. Hij was na een paar dagen de eetzaal in gevlogen en daar heeft de kok hem kunnen vangen. Met een lach werd er nog gezegd dat er weinig vlees aan zat, daarom mocht hij met de helikopter mee naar het vaste land. De kok kon er toch niks van maken! Ik heb beloofd dat hij de naam F2A Hanza gaat dragen waarop hun reactie was dat bij een transfer naar China of Japan ze wel commissiegeld wilden hebben.... Weer een prachtige ervaring van positieve zaken binnen onze duivenhobby!
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Sport stimuleren én het goede doel steunen met de NPO Pluim

Goede ideeën zijn waardevol en maken onze sport leuker en aantrekkelijker. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag via de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

De NPO Pluim is bedoeld voor iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen worden ingestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle inzendingen worden bekeken en beoordeeld door het NPO Bestuur. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren. 

Terug naar inhoudsopgave

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 


IN DE MEDIA 

Een duif met een Strava account 

Het valt altijd niet mee om de postduivensport in positieve zin in de publiciteit te krijgen. Sinds kort is het Tijs van der Hulst uit Warmond in redelijke mate gelukt. Tijs, 3 maanden lid van PV De Voorhouter, is al op jonge leeftijd in aanraking met de wedstrijdsport gekomen. Zijn vader, voorheen voorzitter van PV De Voorhouter, beoefende de duivensport in Voorhout. Je zou kunnen zeggen dat het met de paplepel is ingegoten.

Het begint natuurlijk met een hokje met - in dit geval - 4 duiven. Hij heeft in die korte tijd zijn duivensport een nieuwe dimensie gegeven. De aanschaf van 2 gps track ringen heeft hem meer inzicht verschaft welke weg zijn postduif naar het thuishok aflegt. Zijn duif Mathieu (genoemd naar de Mathieu) stelt hem niet teleur. Hij brengt nog steeds zijn gps-ring huiswaarts. Via Twitter laat hij ook geïnteresseerde duivenliefhebbers en familieleden weten over het reilen en zeilen van zijn duif. Dit wekte de belangstelling van Omroep West. Een interview met Bas Muijs was spoedig op radio West te beluisteren. Een verslag over de duif Mathieu was een volgende stap. Ook een cameraploeg stond alras voor zijn deur. Niet alleen uitgezonden op TV West maar ook in het NPO-journaal in het blokje Regionieuws. Dit alles kan natuurlijk niet in het Spoor der Kampioenen geplaatst worden, maar op de website van PV De Voorhouter (www.pvdevoorhouter.nl) onder het kopje 'Als een tierelier' kunt u deze filmpjes beluisteren en bekijken. Ook de weg die Mathieu heeft afgelegd kunt u bekijken. Het artikel daarentegen kunt u hieronder lezen: Bron: Omroep West 
Klik hier voor het volledige artikel
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.
  • Najaars duivenmarkt Onze Sport, Haaksbergen, verkoop start 3 september en loopt af op 17 september 
Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Najaars Duivenmarkt Onze Sport Haaksbergen | 3 - 17 september
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Wanneer kan ik chipringen voor 2022 bestellen?
Halverwege september wordt het bestelprogramma geactiveerd en kunnen de chipringen besteld worden. U kunt het beste de machtiging invullen, dit wordt in november geïncasseerd. De bestelperiode staat ca. twee weken open, in die tijd kan er besteld en gewijzigd worden. We publiceren binnenkort de exacte data. 

We zijn er achter gekomen dat we voor 2022 meer vaste voetringen nodig hebben, hoe komen we hieraan?
Tegelijk met de chipringen wordt het ook mogelijk om vaste voetringen na te bestellen voor 2022. Nabestellen voor 2021 is vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Er wordt een duif gemeld die op mijn naam staat. Ik heb deze duif een tijd geleden verkocht of weggegeven en ik weet niet meer aan wie. Wat moet ik nu doen?
Zolang de duif op uw naam staat, bent u verantwoordelijk voor de duif, vooral als u niet kunt aantonen dat een ander inmiddels eigenaar of bezitter is. We raden daarom ook aan om hier een goede administratie van bij te houden en bij het afstaan ervan erop te letten dat de nieuwe eigenaar als zodanig wordt geregistreerd. Deze kan dat via een online overschrijving of de overschrijvingsfunctionaris in zijn vereniging snel regelen. Via de mail die u dan ontvangt heeft u de gegevens van de nieuwe eigenaar. U kunt ook zelf online de overdracht regelen als u het lidnummer van de nieuwe eigenaar kent. Ook dan heeft u de gegevens van de nieuwe eigenaar.

Wordt een duif van u gemeld en heeft u niet genoteerd wie de nieuwe eigenaar is, leg het probleem dan niet bij de melder - die vaak geen duiven heeft – maar werk actief mee aan een oplossing. Bijvoorbeeld via een vereniging bij de melder in de buurt of door hem op te halen en dan zelf op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen doorgeven dat de duif niet meer van u is en dat u niet weet van wie, helpt de melder niet verder.
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 september 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Van wie is deze duif? 


In Schoonebeek in Drenthe is de volgende duif opgevangen 2021,1501318. De huidige eigenaar is bij ons niet bekend, zou deze zich willen melden bij NPO Bureau zodat we hem in contact kunnen brengen met de melder?
 

Terug naar inhoudsopgave

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
  • Najaars duivenmarkt PV Onze Sport, Ten Vaarwerkstraat 53 te Haaksbergen op 19 september 2021. Meer informatie over de Najaars duivenmarkt leest u hier.
  • 100-jarig bestaan PV de Vredesbode Veldhoven. Op zaterdag 2 oktober is er een receptie en op zondag 3 oktober een feest voor leden en genodigden. Vrijdag 8 oktober is er een forumavond. Meer informatie over deze bijeenkomsten leest u hier
 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

13 en 20  november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
27 november 2021 - NPO Ledenraad

Nieuwsbrief Peter Boskamp

09 september 21
View this email in your browser     Nieuwsbrief September 2021     De Ruiperiode.Restjes.Een aantal jaren geleden, voor het Coronatijdperk, bezocht ik een duivenvereniging om de duiven van de leden te...

Columnist in Spotlight

rc12 1
12 september 21
  Om de waarheid te zeggen ben ik eigenlijk , in...
18 augustus 21
Wat zou de wereld zijn zonder wiskunde ?De...
RC28 7
30 juli 21
Ik ga mijn verhaal verder zetten . Het vervolg...
RC9 7
11 juli 21
Over dromen.... Dromen moet je hebben . Ze zijn...
rc25 6
27 juni 21
Veel valt er eigenlijk niet te vertellen behalve veel...
RC8 6
13 juni 21
Op mijn vorig artikel heb ik heel wat leuke...
RC17 5
18 mei 21
k ben opgegroeid in een dorpje op een boogscheut van de de...
RC3 5 1
04 mei 21
Op mijn vorig artikel kreeg ik nogal wat...
RC8 4 1
08 april 21
Zijn of niet zijn , dat is de vraag !De...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40