Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 29 oktober 2021 | week 43

Voorwoord

Geen Op (de) Hoogte ontvangen
Afgelopen weekend bereikten ons enkele berichten van leden die de Op (de) Hoogte niet hadden ontvangen. Wij hebben maandag direct actie ondernomen en de ruim 12.000 nieuwsbrieven opnieuw verstuurd. Helaas hebben wij nog niet kunnen achterhalen waar het fout is gegaan. Van de nieuwsbrieven die niet bezorgd kunnen worden, krijgen wij normaal een bericht. Het kan een fout in het mailadres zijn maar ook mailboxen die vol zitten. Nu wil het wel eens voorkomen dat de nieuwsbrief om de een of andere reden in de ‘ongewenste mail’ terecht komt. Vreemd maar waar, in het verleden is dat bij mij ook wel eens aan de orde geweest. Ik kan u met zekerheid melden dat er iedere week op de vrijdagmiddag een nieuwe Op (de) Hoogte verschijnt. Mocht het om welke reden dan ook niet zo zijn, dan zullen wij u daarvan vooraf op de hoogte stellen. Ik hoop dat het niet nodig zal zijn, maar wil u graag oproepen om een bericht te sturen naar //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./" target="_blank" rel="noopener" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 124, 137); font-weight: normal; text-decoration: underline;">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u de nieuwsbrief niet ontvangt. Dan kunnen wij actie ondernemen.
 
Huldiging Jeugdkampioenen 2020 en 2021
Als NPO Bestuur hebben wij er bewust voor gekozen om onze jeugdkampioenen niet uit te nodigen op 13 en 20 november aanstaande. Dat hebben wij niet gedaan omdat wij dachten dat wij onze jeugd geen plezier zouden doen om ze samen met de senior kampioenen te huldigen. Om het netjes te zeggen: er is een flink leeftijdsverschil met de senior leden. Wij dachten de jeugd daar geen plezier mee te doen en dat we dus de jeugd te weinig konden bieden. Het is goed om te horen dat sommige jeugdleden daar anders over denken. Je als jeugdlid tussen de landelijke senior kampioenen kunnen begeven heeft natuurlijk ook wel iets bijzonders. Wij knopen ons deze opmerkingen goed in de oren en zullen voor de jeugd een onvergetelijke huldiging regelen tijdens de Voorjaarsbeurs.
 
Rechtsgang NPO
Afgelopen dinsdag is er een belangrijke zitting geweest van de ISR arbitragecommissie, aan de orde was het bezwaar tegen het Losplaatsenbeleid van de NPO. De ISR arbitragecommissie heeft daarin belangrijke conclusies getrokken voor onze Duivensportbond. Een kort verslag van deze zitting staat in deze nieuwsbrief.
 
Vogelgriep
Dinsdag 26 oktober is er vogelgriep vastgesteld in Zeewolde. Terwijl ik dit schrijf zie ik het bericht dat er een preventieve ruiming is in Barneveld. Bij berichten over de vogelgriep verschijnen er op social media berichten van mensen die de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Voor de duidelijkheid: per 21 april 2021 zijn er nieuwe EU-regels van kracht (daar zit het verschil met het verleden). Door deze nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers binnen de drie en tien kilometer zone. In deze nieuwe regeling staat onder andere dat er geen vogels - dus ook geen duiven - vervoerd mogen worden binnen de drie en tien kilometer zone. De liefhebbers die binnen deze gebieden wonen mogen niet inkorven voor wedvluchten (gelukkig nu niet meer aan de orde) en tentoonstellingen.
 
Poll vorige week
De poll luidde: “Het NPO Bestuur wijst voor elke afdeling losplaatsen aan die zoveel mogelijk recht onder de afdeling liggen”. De uitkomst van de poll is dat 71% van de 1153 liefhebbers die hebben deelgenomen het hiermee eens is. Bij de meerderheid van de deelnemers is er dus draagvlak. De teksten in het opmerkingenveld geven ons mooie inzichten in de beweegredenen waarom iemand het wel of niet eens is. Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën. Dat is goed te lezen en prima, maar wij moeten er samen met de afdelingen er wel iets werkbaars van maken. Met andere woorden: zoveel mogelijk kansen creëren om te lossen als het volgens het IWB en de lossingsverantwoordelijken kan. Het niet te hoeven wachten op elkaar is er daar één van. Voldoende losplaatsen zeker een ander item. Daar ligt ook een belangrijke taak voor ons als NPO Bestuur. Wij kunnen het niet alleen, buitenlandse sportbonden en financiële middelen zijn van belang bij het verkrijgen van voldoende losplaatsen die geschikt zijn. Interessante onderwerpen waar wij mee aan de slag gaan. In december bespreken wij het met de afdelingen.
 
Fijn weekend!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Vorige week luidde de stelling:

Het NPO Bestuur wijst voor elke afdeling losplaatsen aan die zoveel mogelijk recht onder de afdeling liggen.


In totaal reageerden 1153 liefhebbers, waarvan maar liefst 308 respondenten - zowel voor als tegenstanders - een toelichting gaven via het opmerkingenveld. 

Conclusie
Een ruime meerderheid is het eens met deze stelling. We gaan de toelichtingen door nemen.
 

RECTIFICATIE

In de oorspronkelijke conclusie van de poll van week 41 is helaas een storende fout geconstateerd. De juiste conclusie is dat "Een ruime meerderheid is van mening dat het noodzakelijk is dat bestuurders zelf met duiven spelen". In de oorspronkelijke conclusie stond dat dit niet noodzakelijk is.  

Om duidelijk te zijn in het resultaat plaatsen we nogmaals het resultaat van de poll van week 42 met uiteraard de juist conclusie.  
 
In week 41 luidde de stelling:

Het is noodzakelijk dat bestuurders in de duivensport zelf met duiven spelen.


In totaal reageerden 1.090 liefhebbers: 
 

Conclusie

Een ruime meerderheid is van mening dat het noodzakelijk is dat bestuurders zelf actief met duiven spelen. De informatie vanuit het opmerkingenveld gaan we nog goed bekijken. Ruim 300 respondenten hebben gebruik van gemaakt het opmerkingenveld. 
 


VAN DE BESTUURSTAFEL
NPO rechtsgang 


Afgelopen week was er een zitting van de Arbitrage commissie van het ISR. Op de agenda stond onder andere. het bezwaar van een vereniging tegen het niet verstrekken van lossingsvergunningen door de NPO, een bezwaar tegen de procedurele gang van zaken daarover en de door het NPO Bestuur opgelegde boetes voor het overtreden van het door de NPO Ledenraad vastgestelde Losplaatsenbeleid.

De uitkomst van deze zitting is belangrijk voor de toekomst van de rechtsgang binnen de NPO. Het ISR heeft geconcludeerd dat zij niet bevoegd is om te oordelen over een geschil aangaande NPO beleid. Die geschillen horen thuis bij de NPO Ledenraad. Leden, verenigingen of afdelingen die het niet eens zijn met beleid zoals vastgesteld door de NPO Ledenraad moeten bij de NPO Ledenraad zijn en niet bij het ISR. Op zich volstrekt logisch, democratisch en belangrijk voor de duivensport als geheel! Het onderschrijft nogmaals het uitgangspunt dat de NPO Ledenraad het hoogste orgaan is in de duivensport en dat besluiten van de NPO Ledenraad bindend zijn.

Beroep tegen door het NPO Bestuur opgelegde boetes of schorsingen bij het ISR is wel mogelijk maar daarvoor had in dit geval deze vereniging niet de juiste weg bewandelt. Het ISR gaf verder nadrukkelijk aan dat de voorliggende zaak van africhtingsvluchten in Zeeland in hun visie beslecht dient te worden door overleg en dialoog. Het NPO Bestuur heeft eerder bij herhaling en ter zitting wederom aangeven dat zij bereid is tot deze dialoog op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betreffende vereniging zich houdt aan de NPO reglementen en besluiten van de Ledenraad. De betreffende vereniging heeft nu de eerste stap gezet door ter zitting de zaak in te trekken. Als de vereniging bevestigt zich vanaf nu te houden aan de NPO reglementen en besluiten van de NPO Ledenraad en zich constructief en redelijk opstelt in de gesprekken over africhtingsvluchten in Zeeland, dan zal het NPO Bestuur zich coulant opstellen inzake de opgelegde forse boetes voor overtredingen van het NPO Losplaatsenbeleid.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. Via de blauwe buttons de stukken die deze week nieuw zijn. Via de onderste button komt u op de webpagina waarop alle stukken die beschikbaar zijn, geraadpleegd kunnen worden.

De nog ontbrekende vergaderstukken worden zodra ze beschikbaar zijn, toegevoegd aan de website en via ODH informeren we u over de nieuw gepubliceerde stukken. 
 
5f. afdeling 4 amendement Nationaal Vliegprogramma
5g. afdeling 2 amendement Nationaal Vliegprogramma
5h. afdeling 3 amendement Nationaal Vliegprogramma
Alle beschikbare stukken van de Ledenraad
 

WEDSTRIJDEN

Definitieve uitslagen Nationale Kampioenschappen 2021 bekend 


Twee weken geleden publiceerden we de top 10 winnaars van de Ladies League kampioenschappen. Afgelopen week zijn er alsnog nog een aantal uitslagen door Compuclub gewijzigd. In deze editie van Op (de) Hoogte publiceren we de definitieve uitslagen. De uitslagen vindt u hieronder. Wilt u graag de volledige uitslag per categorie raadplegen? Klik dan op 'Klik hier voor de volledige uitslag'. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd! 


 
 

 

NPO BUREAU

Koninklijke onderscheiding voor Jaap Jongejan uit Middelharnis
 


Bron: Flakkeenieuws.nl  Foto: Wim van Vossen

In het clubgebouw van Postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zaterdagmiddag 23 oktober 2021 een Koninklijke onderscheiding uit aan Jaap Jongejan. Voorzitter Jongejan was daar aanwezig voor het 100-jarig jubileum van de vereniging, toen de burgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees hier het volledige artikel
 

LADIES LEAGUE

Nieuws vanuit Grand Prix Ladies League SZHE

                                                                                                        
                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start 

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

Verkopen verlopen via Duivennet:
 • PV De Eendracht Harderwijk
  loopt af op 30 oktober 22.00 uur 
 • PV Het Luchtvermaak, Rijssen
  loopt af op 2 november 22.00 uur
 • PV De Reisduif, Tiendeveen
  loopt af op 5 november 22.00 uur
 • PV BEP, Purmerend
  loopt af op 6 november 22.30 uur
 • WEFO Limburg
  loopt af op 7 november 22.00 uur
 • Vrienden Hospitaalschip Prins Willem Alexancer, Harderwijk
  loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Oldenzaal
  loopt af op 12 november 22.00 uur
 • PV De Snelle Vogel, Asperen
  verkoop start op 30 oktober en loopt af op 13 november 22.30 uur
 • Nacht van de Postduiven tbv KWF, afd. 6 N.H.
  verkoop start op 30 oktober en loopt af op 14 november 22.00 uur
   
Verkopen via GPSAuctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • Samenspel De Kleine Westhoek, loopt af op 29 oktober 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com
Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen 

 

Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Ik ben op zoek naar een houder voor mijn chipclips. Kan ik die bij de NPO verkrijgen?
Nee, die zijn niet bij de NPO verkrijgbaar.

Ik heb een factuur ontvangen voor de vaste voetringen en chipringen, maar de ringen zijn reeds betaald.
Mocht u reeds betaald hebben, dan wordt het bedrag niet meer afgeschreven.
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 27 oktober 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenen huldiging Fondunie 2000 op zaterdag 13 november 2021 van 16.00-21.30 uur. Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. 
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
 • ZLU Sterrenshow. Deze activiteit vindt plaats op zondag 16 januari 2022. Locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40