Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 3 februari 2023 | week 5

Voorwoord

Nieuwe website gaat maandag 6 februari live
Met gepaste trots kan ik hier melden dat onze nieuwe website komende maandag live gaat. In de loop van de dag komt de website beschikbaar, monitoren we of de omzetting technisch goed verloopt en sturen we bij waar nodig. Een nieuwe look, maar wat veel belangrijker is: een website die weer up to date is, gemakkelijk toegankelijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. De oude website had zijn tijd gehad, zo werkt dat nu eenmaal in deze tijd waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De nieuwe site is uiteraard geschikt voor computers, tablets en smartphones. De komende periode zullen wij nog verschillende onderwerpen, met name over het vliegseizoen, toevoegen. .
 
Commissie Losplaatsen
Het is bij vrijwel iedereen wel bekend dat het verkrijgen en behouden van voldoende en geschikte losplaatsen een onderwerp is dat continue onze aandacht vraagt. Het is daarom van wezenlijk belang dat er een commissie is die daar speciale aandacht voor heeft. Deze commissie is de afgelopen week benoemd. Een commissie die, zoals wij het genoemd hebben, gevraagd en ongevraagd advies geeft over losplaatsen in het binnen- en buitenland. Een commissie die tevens zorgt voor goede en duurzame contacten ter plaatse en bouwt aan netwerken. Ik wens de commissie Losplaatsen die bestaat uit Harry Roks, Hans Ekkel en Niels den Dunnen veel succes bij het behouden van en zoeken naar geschikte losplaatsen.
 
Verantwoordelijk voor onze duiven
Natuurlijk zijn wij verantwoordelijk voor onze duiven zult u denken na het lezen van dit kopje. De werkelijkheid is in de praktijk helaas wel eens anders. Het is nodig dat ik er nogmaals aandacht voor vraag. Zelfs in deze winterperiode zijn er bij ons weer een aantal klachten binnengekomen van vogelopvangcentra en van de dierenambulance. Het gaat dan om duiven die niet worden opgehaald, terwijl ze bij het opvangcentrum worden verzorgd of duiven die er dusdanig slecht aan toe waren dat een dierenarts ze met euthanasie uit het lijden heeft moeten verlossen. In dat laatste geval heeft de dierenambulance daarvoor een rekening ontvangen, die uiteraard door de eigenaar van de duif moet worden betaald. Als er dan contact met de eigenaar wordt opgenomen krijgt de melder te horen dat de duif is weggegeven aan iemand anders en meer van dat soort smoezen. Dit gedrag is uiteraard niet acceptabel. De duiven staan allemaal op naam en degene bij wie de duif op naam staat is er zelf verantwoordelijk voor. Zo simpel is het.

Bij het verzaken van het nemen van die eigen verantwoordelijkheid zullen wij de eigenaar confronteren met de consequenties die in onze gedragscode staan. De gedragscode leest u hier.  Ik hoop van harte dat dit laatste niet nodig is. Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen voor onze duiven, ze verdienen het. Uiteraard schaadt het ook het imago van de duivensport als wij niet thuis geven bij een melding van een opgevangen duif, door wie dan ook.
 
Ledenraad 11 maart 2023
U treft al enkele weken de concept agenda van de komende Ledenraad aan in deze nieuwsbrief. Er worden wekelijks bijlagen toegevoegd. Dat is deze week onder andere het financiële verslag van 2022. Bent u geïnteresseerd in het financiële reilen en zeilen van de duivensportbond? Open dan de bijlagen. U zult dan alle kosten en opbrengsten in beeld krijgen en zien dat wij het jaar afsluiten met een positief resultaat van € 27.000.
 
Fijn weekend toegewenst!

Ben Geerink
voorzitter 

 

Inhoudsopgave
 

 


VAN DE BESTUURSTAFEL

Ledenaantallen van verenigingen

Inleiding
1 februari is altijd de peildatum voor het aantal leden van verenigingen, afdelingen en NPO. De uitkomst is dat we per 1 februari 2023 13.342 leden en 484 verenigingen hebben. Dat is wat ledenaantal betreft een daling van 5,5% t.o.v. 2022. Het aantal verenigingen is gedaald met 6,2%. De daling van het aantal leden is iets groter dan in de voorgaande jaren (5,5% versus 4,5%) Gestegen kosten, opheffen van verenigingen en vogelgriep zouden een verklaring hiervoor kunnen zijn.

Eisen aan verenigingen
In Op (de) Hoogte van 18 november 2022 is al uitgebreid stil gestaan bij de eisen die worden gesteld aan het aantal leden en het aantal spelende leden van verenigingen. Het betreft artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 7 van onze Statuten. Zonder hier uitgebreid de regelementen en statuten de revue te laten passeren komt het er in het kort op neer dat verenigingen ten minste 12 leden dienen te hebben. Als daar 3 jaar achtereen niet aan is voldaan dan vervalt het lidmaatschap van de vereniging en daarmee ook van de leden. Dan zullen de leden dus op zoek moeten naar een nieuwe vereniging.

Lees hier verder
 


VAN DE BESTUURSTAFEL

Splijtleden en buitenlandse leden


Splijtleden
In de duivensport kennen we splijtleden. Dat zijn leden die lid zijn van een vereniging welke niet behoort tot het samenspel of vlieggebied waar het coördinaat van het lid in is gelegen. In het NPO Huishoudelijk Reglement is in artikel 13, lid 1.b geregeld hoe hier mee om te gaan.

HR 13.1.b indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het Samenspel waartoe de Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van het Samenspel waar zijn coördinaten zijn gelegen, mits: - er sprake is van een gelijke lossing vanaf dezelfde lossingsplaats; - de rekenaar over de wedvluchtgegevens van het Basislid beschikt. In alle andere gevallen wordt het Basislid niet in bovengenoemde uitslagen opgenomen. Bestuur Basisvereniging is bevoegd deze Basisleden dispensatie te verlenen om in de verenigingsuitslag te worden opgenomen.

Lees hier verder
 


VAN DE BESTUURSTAFEL

Installatie NPO Losplaatsen Commissie


Het NPO Bestuur heeft besloten per direct een NPO Losplaatsen Commissie te benoemen.

Motivatie
Het verwerven en behouden van Losplaatsen in met name België en Frankrijk wordt steeds lastiger en zal ook steeds vaker investeringen vragen van de NPO. Een ter zake bekende en deskundige NPO Losplaatsen Commissie is van grote toegevoegde waarde hierbij.

Opdrachtomschrijving
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NPO Bestuur over losplaatsen in binnen en buitenland.

Leden
Het NPO Bestuur benoemt de heren Harry Roks van Afdeling 4, Hans Ekkel van Afdeling 9 en Niels den Dunnen van Afdeling 5 als leden van de NPO Losplaatsen Commissie.

 

Financieel jaarverslag 2022


Het financieel jaarverslag van 2022 is beschikbaar. U kunt het verslag raadplegen via onderstaande button. 

Financieel jaarverslag 2022
 

NPO BESTUUR

Concept agenda Ledenraad zaterdag 11 maart 2023


Terug naar inhoudsopgave

Concept agenda 11 maart 2023
Bijlage 2 - Kiesregister NPO per 01-02-2023
Bijlage 3a - Concept notulen Ledenraad 26 november 2022
Bijlage 3b - Actielijsten Ledenraden NPO maart 2023
Bijlage 5a - Jaarverslag 2022
Bijlage 5b - Financieel rapport 2022
Bijlage 6a - CV Hans van Dijk
Bijlage 6b - CV Leen de Rijke
Bijlage 6c - CV Huib Bransen
Bijlage 6d - Rooster van aftreden NPO Bestuur 2023
Bijlage 7 - Toelichting bij agendapunt 7 - WBTR
Bijlage 8 - Eerlijk spel en NPO Kampioenschappen 2023
Bijlage 9a - Voorstellen Afdeling Zeeland'96
Bijlage 11a - Bijeenkomst vervoer en vervoermiddelen
Bijlage 11b - Actualisatie Reglement Vervoer en Lossingen
Bijlage 11c - Reglement Vervoer en Lossingen
Bijlage 11c.1 - Protocol lossingen
Bijlage 11c.2 - Lossing Nationale concoursen
 

WEDSTRIJDEN

Huldiging kampioenen vliegseizoen 2022 van afdeling Midden Nederland

 

Zaterdag 28 januari jl. werden de afdelingskampioenen van het vliegseizoen 2022 gehuldigd. In partycentrum De Schildkamp te Asperen waren alle kampioenen en leden alsmede belangstellenden uitgenodigd aanwezig te zijn om de afdelingskampioenen op gepaste wijze in het zonnetje te zetten.

Om precies 16.00 uur heette interim voorzitter Ronald Veenendaal, mede namens zijn mede bestuursleden Constance Zondag, Aaldert van Amerongen en Herman Bouwmeester, iedereen van harte welkom. Voor iedere discipline/onderdeel van het vliegprogramma werden 10 kampioenen uitgenodigd hun welverdiende glazen trofee of plaquette in ontvangst te nemen. Om 17.45 uur werd het ritueel onderbroken voor een fantastisch koud- en warm buffet. Hierna werden de gewonnen prijzen met betrekking tot de derby prijzen, auto prijs, top 25, beste jaarling, beste jonge duif, 1e prijzen over alle afdelingsvluchten alsmede de verenigingskampioenschappen uitgereikt. Nadat ook de aanwezige jeugdleden in het zonnetje waren gezet en de door hen zo felbegeerde kampioensprijs in ontvangst hadden genomen werd iedereen uitgenodigd van het ijsbuffet gebruik te maken. Nadat iedereen zich het ijs goed had laten smaken was het tijd geworden voor de apotheose van de avond.

Keizer-Generaal 2022 Peter van Vliet alsmede Generaal-Kampioen bij de jeugd Annemijn van der Kruk kregen van de zaal een ovationeel applaus, velen namen hierna de gelegenheid te baat de generaal kampioenen persoonlijk te feliciteren. Zowel bestuur alsmede de aanwezigen kunnen terugkijken op een zeer geslaagde huldiging.

Een bezoeker

 

NPO BESTUUR

Nieuwe website vanaf 6 februari in de lucht


Maandag 6 februari gaat in de loop van de dag de nieuwe website live. De eerste fase is afgerond en daarmee is de basis klaar. Vanaf volgende week gaan we aan de slag om meer informatie toe te voegen. En onderdelen die van belang zijn voor het vliegseizoen (wie lost waar, losplaatsen, vliegprogramma etc.) worden technisch in orde gemaakt, getest en toegevoegd aan de website. 

Terug naar inhoudsopgave

 
 
 

Het laatste Olympiade nieuws ook op social media


Vanaf nu is het laatste Olympiade nieuws ook te vinden op Facebook en Instagram.

Wilt u graag op de hoogte blijven via social media? Volg dan de kanalen: 
Instagram: Olympiad2024 en klik op 'volgen'*
Facebook: Olympiad2024 en klik op 'vind ik leuk'*

*Om de Facebookpagina en Instagrampagina te kunnen volgen heeft u een Facebook/Instagram account nodig. 
 
Klik hier om naar de Olympiade Facebookpagina te gaan
Klik hier om naar de Olympiade Instagrampagina te gaan
 

NPO BUREAU

Unikon thuisafslag toegelaten


Na advies van de Commissie ECS heeft Bestuur NPO de thuisafslag van Unikon met ingang van het seizoen 2023 opnieuw toegelaten. Wilt u graag weten welke andere software zijn toegestaan? Klik op onderstaande button een overzicht van toegestane software. Terug naar inhoudsopgave

Overzicht toegestane software
 

WEDSTRIJDEN

Sponsoren van de Grand Prix's: bedankt! 


De Grand Prix's 2022 zijn mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. We zijn dankbaar voor hun steun het afgelopen jaar. Hoogste tijd om onze sponsoren in het zonnetje te zetten! Deze week aandacht voor Jaap Koehoorn Products.

Nogmaals hartelijk dank! 

 

WEDSTRIJDEN

Winnaars Grand Prix's 2022 in beeld


De komende weken delen we foto´s van de Grand Prix winnaars. Deze week zetten we winnaars van de Grand Prix Bergerac in het zonnetje.

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Overzicht winnaars Grand Prix's 2022
Kampioenen in beeld: animatie van de groepsfoto's
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen  


Wekelijks tonen we in Op de Hoogte een overzicht van actuele bonnenverkopen en verkopen die binnenkort van start gaan. Op de website vindt u een overzicht waarin verder vooruit gekeken wordt. In het overzicht tonen we verkopen van verenigingen/afdelingen en NIC's. 
 

Duivennet

Verkoper Start datum Eind datum Bon/Duiven
       
RCC West (Roosendaal) 20-01-2023 / 20:00 03-02-2023 / 22:00  
Samenspel Midden Holland West Afd. 5 21-01-2023 / 20:00 04-02-2023 / 22:00  
Midfondclub Ons Samenspel Afdeling 9 (Noord)     22-01-2023 / 20:00 05-02-2023 / 22:00  
P.V. de Zwaluw, Elspeet 25-01-2023 / 20:00 08-02-2023 / 22:00  
Dagfondclub Achterhoek Twente (afd.9) 27-01-2023 / 20:00 10-02-2023 / 22:00  
N.I.C. Fondvrienden Parkstad, Heerlen 28-01-2023 / 22:00 11-02-2023 / 21:00  
Union Postjager, Zeist 01-02-2023 / 20:00 15-02-2023 / 22:00  
HPC Den Haag 01-02-2023 / 20:00 15-02-2023 / 21:30  
P.V. IJsselmeervliegers te Urk 02-02-2023 / 20:00 16-02-2023 / 22:00  
Regio B1 (rondje om de Dom) Utrecht 04-02-2023 / 20:00 18-02-2023 / 21:30  
P.V. de Toekomst, Harderwijk 08-02-2023 / 20:00 22-02-2023 / 21:30  
P.V. De Bilt 08-02-2023 / 20:10 22-02-2023 / 22:00  
Fondclub Noord Nederland 12-02-2023 / 20:00 26-02-2023 / 22:00  
P.V. de Lingebode, Zetten 15-02-2023 / 20:00 01-03-2023 / 22:00  

P.V. de Witpen, Hengevelde

13-03-2023 / 20:00

24-03-2023 / 22:00
PAX Snelpost Lochem 05-02-2023 / 20.00  19-2-23 / 22.00 


Toppigeons


Duivenveilingen


GPS Auctions

 

Terug naar inhoudsopgave

 

Duivenwelzijn en GPS-ringonderzoek. Gaat dat wel samen? 


Door Jaap van Doormaal 

Klik op onderstaande button om het artikel te lezen. 
 
Artikel Duivenwelzijn en GPS-ringenonderzoek
 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
  • 11 februari 2023 - Huldiging/uitreiking seizoen 2022 Fondclub Marathonvliegers bij PV De Luchtbode H.I. Ambacht.
  • 11 februari 2023 - Jan Hommes en zonen vertellen hun verhaal over de duivensport bij PV Heemskerk, Lijnbaan 93 in Heemskerk. Zaal open: 14.30 uur. Aanvang: 14.30 uur. Einde middag: 17.00 uur. Toegang is gratis.
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 februari 2023


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

2023

  • 11 maart 2023 - NPO Ledenraad
  • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
     
 

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40