Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 3 maart 2023 | week 9

Voorwoord


IWB, Lossingscommissies, WOWD, Zimoa en meer
Afgelopen zaterdag zijn alle gremia die met het verantwoord lossen van onze duiven te maken hebben bij elkaar geweest in Zaal Verploegen te Wijchen. Een belangrijke dag voor een toekomstbestendige duivensport. En het is daarom fijn dat ik kan schrijven dat de dag op een positieve manier is verlopen. Ik constateerde een prima onderlinge sfeer tussen de verschillende lossing coördinatoren. Elke deelnemer zat er met een positieve instelling.

Het eerste deel van de bijeenkomst was de evaluatie van het vorige vliegseizoen. Rode draad is communicatie, elkaar altijd informeren, afspraken maken en nakomen. Dat is cruciaal bij het verantwoord lossen. Het klinkt uiteraard als vanzelfsprekend, maar in de praktijk krijg je met allerlei verschillende situaties te maken. Wat te denken van snel en/of onverwacht wijzigende weersomstandigheden. Belgische lossingen of aankomsten op het verwachte moment van de lossing. Kortom, met het wekelijkse scala aan lossingen is het een kunst om alles optimaal te laten verlopen. Maximale samenwerking is daarbij meer dan wenselijk. De lossing coördinatoren moeten voordat de duiven gelost kunnen worden ook nog al eens in actie komen, omdat bij aankomst op de losplaats blijkt dat er een andere activiteit plaatsvindt of de losplaats gesloten is en er niemand bereikbaar is. Hier gaan wij met de KBDB en de Franse Bond over in gesprek om een sluitende procedure af te spreken.
 
In het tweede deel kwam de Risico Tabel Lossingen (RTL) aan de orde. Eric Chavanu van Zimoa (meteoroloog) lichtte alle onderdelen die in de RTL staan uitgebreid toe en hoe ze toe zijn te passen in praktijk van elke week:

Het afsluitende deel was voor het uitleggen en toelichten van de informatie die beschikbaar is in ons lossingsportal www.vluchtbegeleidingduiven.nl . De lossingsportal is een modern hulpmiddel waar elke lossingsfunctionaris via een unieke inlogcode de informatie en adviezen krijgt die voor zijn vlieglijn van belang zijn. Ook de liefhebbers kunnen vanaf maandag op de portal de verwachting voor komende week zien.

Om voor u in beeld te brengen hoe het gehele proces verloopt en wie er allemaal bij betrokken is, wil ik het graag in het kort weergeven. Het proces start bij Zimoa onze meteorologische dienst. De dienstdoende meteoroloog brengt de verwachting in beeld voor de verschillende vlieglijnen. Dat begint vaak al op maandag. Die informatie deelt hij met de leden van het Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB). Het IWB bestaat uit Leo Sterken, Jouke Rottine, Ton de Vries en Enrico Doldersum. De adviezen voor de verschillende Afdelingen en ZLU worden gecommuniceerd met de betreffende lossingscommissie. Dit zijn adviezen, de besluitvorming ligt bij de lossingscommissie van de afdeling en ZLU. Om de adviezen te kunnen opstellen wordt er gebruik gemaakt van de Risico Tabel Lossingen (RTL) indien relevant het Hitteprotocol en de informatie en adviezen van de dienstdoende meteoroloog. Het IWB kan code rood vaststellen. Dat kan voor heel Nederland maar ook voor een deel van Nederland zijn. Het uitroepen van code rood wil zeggen dat er geen duiven gelost mogen worden. De portefeuillehouders van het NPO Bestuur worden hiervan op de hoogte gebracht. De RTL en het Hitteprotocol worden opgesteld door onze WOWD (Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven). Wijzigingen in deze documenten moeten bekrachtigd worden door de Ledenraad. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan het NPO Bestuur de wedvluchten in een weekend vooraf afgelasten; voorbeeld het weekend 13/14 augustus 2022 met extreem hoge temperaturen.

U ziet dat er wekelijks heel wat functionarissen in de weer zijn om onze duiven goed en verantwoord weer naar huis te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek, professionele meteorologische begeleiding en adviezen, een moderne lossingsportal met up-to-date informatie en kennis en kunde van het IWB, lossingsfunctionarissen en convoyeurs zijn hiervoor de basis.  
Tot slot wil ik alle deelnemers aan de bijeenkomst hartelijk danken voor hun aanwezigheid en inbreng en ze veel succes toe wensen het komende seizoen.
 
Voorjaarsbeurs
Dit weekend is zoals inmiddels bekend de jaarlijkse Voorjaarsbeurs in Expo Houten. Als NPO zijn wij daar uiteraard ook aanwezig zoals vorige week al aangegeven. Ik heb vorige week geschreven dat wij aandacht schenken aan Dopingcontroles. Bij onze stand (382) zullen dopingcontroleurs aanwezig zijn om uitleg te geven over onder andere de procedure van het monsternemen. Ook zal er een PowerPoint presentatie draaien met informatie over het proces. Wij hopen op deze manier een aantal geïnteresseerden te ontmoeten die zich willen aanmelden voor de cursus die op 18 maart a.s. georganiseerd zal worden. Met andere woorden: het zou fijn zijn als wij het aantal dopingcontroleurs wat kunnen uitbreiden. Ik nodig u uit om bij onze stand te komen en te kijken of dopingcontroleur van de Nederlandse Duivensport iets voor u is. Wie weet...
 
Huldiging Nationale Kampioenen Jeugd 25- en Sectorwinnaars
Zaterdag 25 maart zullen bovengenoemde kampioenen en winnaars gehuldigd worden in Hotel De Witte Bergen te Eemnes. Afgelopen week zijn de uitnodigingen verzonden.
 
Fijn weekend en wij hopen als NPO Bestuur velen van u te ontmoeten bij de Voorjaarsbeurs!


Ben Geerink
voorzitter 

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Definitieve agenda Ledenraad zaterdag 11 maart 2023


Terug naar inhoudsopgave

 
Definitieve agenda 11 maart 2023
Bijlage 2 - Kiesregister NPO per 01-02-2023
Bijlage 3a - Concept notulen Ledenraad 26 november 2022
Bijlage 3b - Actielijsten Ledenraden NPO maart 2023
Bijlage 5a - Jaarverslag 2022
Bijlage 5b - Financieel rapport 2022
Bijlage 5c - Controleverslag 2022 FBCC
Bijlage 6a - CV Hans van Dijk
Bijlage 6b - CV Leen de Rijke
Bijlage 6c - CV Huib Bransen
Bijlage 6d - Rooster van aftreden NPO Bestuur 2023
Bijlage 7 - Toelichting bij agendapunt 7 - WBTR
Bijlage 8 - Eerlijk spel en NPO Kampioenschappen 2023
Bijlage 9a - Voorstellen Afdeling Zeeland'96
Bijlage 9b - Voorstellen Oost-Brabant
Bijlage 9c - ZLU Voorstel aan NPO 1 op 4
Bijlage 9d - Pre adviezen NPO Bestuur
Bijlage 10a - Olympiade organisatie
Bijlage 10b - Beursdeelname en partnerprogramma
Bijlage 10c - Spelregels Olympiade 2024
Bijlage 11a - Bijeenkomst vervoer en vervoermiddelen
Bijlage 11b - Presentatie Vervoer
Bijlage 11c - Reglement Vervoer en Lossingen
Bijlage 11c.1 - Protocol lossingen
Bijlage 11c.2 - Lossing Nationale concoursen
 

                    

 

Bronzen speld van verdienste uitgereikt aan de heer Gert Akster


Tijdens de jaarlijkse feestavond op 18 februari jl. van postduivenvereniging PV De Hoksebergvliegers ’t Harde kreeg de heer Gert Akster de bronzen speld van verdienste uitgereikt. Gezien de vele werkzaamheden en verdiensten voor de vereniging heeft de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) deze onderscheiding toegekend aan het 86-jarige erelid van de postduivenvereniging.

De speld met bijbehorende oorkonde werd namens het NPO uitgereikt door het bestuur van PV De Hoksebergvliegers. Jaap Akster, de zoon van de heer Gert Akster en tevens voorzitter van de vereniging, mocht de speld opspelden bij zijn vader (zie foto’s).

Gert Akster en de duivensport
De heer G. Akster, geboren 23 mei 1936, is op 14-jarige leeftijd begonnen met postduiven, dus al ruim 70 jaar duivenliefhebber. Eerst in een stenen schuur, later in een eigen gemaakt hok van allerlei soorten bouwmateriaal wat voor handen was. Dakleer verwerken in het hok was toen populair. Dit hok stond bij de boerderij van zijn ouders op ’t Harde. Samen met zijn zwager heeft de heer Akster, genaamd Gert, daar ook nog duiven gehouden. Sinaasappelkistjes van de toenmalige groenteboer op ’t Harde dienden als broedbak. Het klokken gebeurde toen in een centrale klok midden in het dorp. Een mooie herinnering dateert uit 1958 toen Gert net een paar jaar getrouwd was en zijn schoonvader Jac. Kasperink uit Wezep het jaar ervoor 15 jonge duiven had gebracht. Gert had een paar van deze duiven op Parkestone (Engeland) ingekorfd, en draaide toen een zeer vroege duif, welke een 1e prijs vloog in groot verband. Daar kan hij nu nog vol trots over praten. Later is hij in combinatie gaan vliegen met twee van zijn zonen, en hebben zij mooie onvergetelijke successen behaald, vooral in de jaren ’90 en begin 2000. Ook nu kan hij nog enorm genieten van zijn duiven en de gezelligheid in het duivenlokaal.

Vele werkzaamheden en verdiensten voor de vereniging
Al die jaren heeft Gert zijn steentje bijgedragen in de club: inkorven, klokken lichten, het voortouw nemen om de duiven met de club af te richten en de duiven ook mee wegbrengen. Daarnaast helpt Gert met manden schoonmaken, het clubgebouw schoonmaken, het verrichten van schilderwerkzaamheden binnen en buiten het clublokaal. Niks is Gert te gek. Zelfs op 86-jarige leeftijd helpt hij ook nog steeds met het organiseren van de feestavond, tentoonstelling en de Najaarsvluchten (taartenvluchten). Gert gaat daarvoor de winkeliers op het ‘t Harde nog steeds bij langs voor sponsoring. Iedereen vraagt zich steeds maar weer af waar Gert op zijn leeftijd die gedrevenheid vandaan haalt. Menig ander lid kan hier een voorbeeld aan nemen.

  

 

VOORJAARSBEURS

Ruim 170 exposanten aanwezig tijdens Voorjaarsbeurs 


Het startschot van het nieuwe vliegseizoen wordt al jarenlang in Expo Houten gevierd en daar wil iedere liefhebber graag bijzijn. Met vele duizenden komen de bezoekers dan ook uit heel Europa naar Expo Houten afgezakt. Het is nu zaak de laatste voorbereidingen te treffen op en rond het hok, want over enkele weken worden de oude duiven alweer opgeleerd. Veel liefhebbers gebruiken deze tijd om een beslissing te nemen over voedingsschema’s, gebruik van bijproducten tijdens het seizoen en tal van andere zaken.
 
Waar kan dat beter dan tijdens de Voorjaarsbeurs? Daar zijn immers alle voorname producten op duivensport gebied onder één dak te vinden, én u krijgt er voorlichting van de specialisten bij! Met exposanten uit meer dan 20 landen die de laatste ontwikkelingen op duivensportgebied tonen is een bezoek aan Houten beslist de moeite waard. Zo zijn er uit die landen veel zgn. One Loft Races wat toch een steeds prominentere rol begint te spelen binnen onze sport. Maar ook uit het buitenland nieuwe producten zoals een farmaceutisch bedrijf uit Spanje én een uit Polen, beide opzoek naar wederverkopers van hun producten. Op technisch gebied zijn er weer tal noviteiten bij de fabrikanten van elektronische systemen. Maar sta ook eens stil bij kleine nieuwkomers zoals De Cubber met zijn automatische voerbakken of bij Avirings Derby uit Slovenië die ringen op de markt brengt om duiven te volgen. Te veel om op te noemen dus!
                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

WEDSTRIJDEN

Sponsoren van de Grand Prix's: bedankt! 


De Grand Prix's 2022 zijn mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. We zijn dankbaar voor hun steun het afgelopen jaar. Hoogste tijd om onze sponsoren in het zonnetje te zetten! Deze week aandacht voor Eijerkamp.

Nogmaals hartelijk dank! 

                                                                                     
                                                                                                             Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Veelgestelde vragen 


Deze week antwoord op veelgestelde vragen over ringnummers overschrijven en duplicaten aanvragen.

Kan ik tijdens de Voorjaarsbeurs in Houten mijn ringnummers laten overschrijven?
Nee, dit is niet mogelijk. Het overschrijven van duiven kunt u zelf online regelen via ‘Mijn overschrijvingsaanvragen’. Klik hier voor de link naar de site (naar beneden scrollen waarna 2 filmpjes in beeld komen waarin het wordt uitgelegd). Via de overschrijvingsfunctionaris in uw vereniging kunnen ook ringnummers worden overgeschreven.

Kan ik tijdens de Voorjaarsbeurs in Houten een duplicaat aanvragen?
Nee, dit is niet mogelijk. De kosten voor een duplicaat zijn 5 euro per stuk. Vraagt u meer dan 5 duplicaten aan, dan geldt vanaf de zesde aanvraag een ander bedrag, namelijk € 2,50.

Het geld kan worden overgemaakt op ons nummer NL51INGB0000019666, t.n.v. NPO met vermelding van het jaartal, ringnummer en het verenigings/lidnummer. Na ontvangst van de betaling wordt het verzoek in behandeling genomen. Middels uw account op de site www.duivensportbond.nl kunt u ook duplicaten aanvragen. Na het inloggen klikt u op de button ‘Mijn duplicaataanvragen’. Na aanvraag van een duplicaat kunt u de betaling met Ideal doen. De aanvraag wordt dan meteen in behandeling genomen. 
 
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen  


Wekelijks tonen we in Op de Hoogte een overzicht van actuele bonnenverkopen en verkopen die lopen of van start gaan. Ook op de website is het overzicht van de verkopen te vinden. Zowel in ODH als op de website tonen we verkopen van verenigingen, afdelingen en NIC's. 
 

Duivennet

  • Verkoop PV De Witpen (Hengevelde)
    verkoop start op 13 maart 20.00 uur en loopt af op 24 maart 22.00 uur


Toppigeons


GPS Auctions


Pigeon.com


Overig

Terug naar inhoudsopgave

Overzicht bonnenverkopen op duivensportbond.nl
 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
  • 11 maart 2023 - Zaalverkoop Jonge duiven PV de Voorhouter, Aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Klik hier voor meer informatie.
  • 18 maart 2023 - Zaalverkoop Jonge Duiven van diverse (top)liefhebbers. Aanvang: 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie. 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen.Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 2 maart 2023
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

2023

  • 11 maart 2023 - NPO Ledenraad
  • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
     
 

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Foto1
24 februari 23
Salmonella een blijvend probleem? Een oude duivenwijsheid door de jaren heen te be- luisteren is en was: ‘Als je paratyfus op je hok krijgt kunt je het hok beter aansteken. Daar kom je nooit van...

Columnist in Spotlight

24 februari 23
Toen ik op Face Book  het bericht  plaatste dat ik van...
17 februari 23
01 februari 23
Als je door het hekken aan het kerkhof van...
13 januari 23
BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN DEEL III Deze foto is...
23 december 22
Ik heb vroeger enkele heel mooie kerstverhalen...
21 december 22
  Alvorens dit verhaal aan te vatten een woordje...
30 november 22
Beelden uit mijn kinderjaren . Uit mijn jeugd zo...
23 november 22
Et maintenant....Zo zong Gilbert Bécaud....
26 oktober 22
Er stond geen maat op de uitslagen van mijn...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40