Roger Casier

Als je door het hekken aan het kerkhof van Dudzele , mijn geboortedorp , ging , kwam je uit op de woning van Gerard Gardin .
Op de tweede foto zie je de achterkant ...." DE DULLEN HOEK " . De derde foto is oud en gehavend . Het is een relikwie .
De beeltenis van het WITSLAG VAN  61


HET WITSLAG VAN 61....

In 1964 zette het noordoost-verbond  enkele  Dourdans op het vluchtprogramma .
Vader nam daar ook aan deel en ook daar schitterde het Witslag .
Hij won echter geen eerste meer, maar hij trad dan ook tegen het kruim van de halve fond spelers , uit de kuststreek , in de arena .
Niettemin won hij ook daar dikwijls in de eerste 10 , en een keer was het bijna raak ,
maar wegens het draaien  van een extra " ereronde "  verloor hij de eerste prijs tegen Van Parys uit Moerkerke op een paar seconden !
Hij heeft dat nu nog nooit gedaan ,  grolde vader en hij keek heel erg sip, want verliezen , daar kon hij niet goed tegen !
In de 2de helft van dat seizoen ging vader in de " Nieuwe Colibri " te Brugge spelen .
Hij keerde het Noordoost de rug toe , dit wegens een of andere onenigheid , de juiste toedracht ben ik vergeten .
Daar had hij af te rekenen met de meest gerenommeerde vitesse spelers uit de streek .
Ik wil jullie enkele namen niet onthouden : de gebroeders Meulebrouck , de Callants , Gerard en Julien D'hoest , René Vandecapelle, Andre en Raymond Jacobus  , Adolf VD Kerckhove enz.....
Op de 1de vlucht vloog het Witslag al de eerste en vader dacht al dat we terug vertrokken waren voor een nieuwe reeks overwinningen , maar tegen voornoemde mannen was het kwaad kersen eten !
Het zou duren tot met de sluiting vlucht vooraleer hij zijn 14de overwinning zou behalen !
In de winter van dat jaar zat vader iets uit te broeden .
Hij had mij reeds dikwijls het verhaal verteld over zijn broer " Menten " , nonkel Firmin , mijn peter , die reeds in de jaren 30 , het toen verboden weduwschapspel beoefende .
Zijn vrienden , de gebroeders Brackx , hadden dit systeem ontdekt ergens in de streek van Luik en het zou ook in Dudzele toegepast worden !
Mijn familie is er al altijd voor gekend geweest om vooruit te zijn in dat soort zaken ....!
Vissen , vogels vangen ,(spreeuwen ) stropen en pensejagen ( uit noodzaak wegens veel mondjes te vullen ) en mijn vader en zijn oudste broer hadden er het grootste plezier in iets te doen wat ze niet mochten doen , met andere woorden ,  bijvoorbeeld de " garde-chasse " om de tuin leiden !

Om dan bij winterdag , aan de Leuvense stoof , die legendarische verhalen te herkauwen .
Verhalen die ik als kind met rode oortjes beluisterde .
Ze hebben het mij allemaal geleerd . Hoe je bijvoorbeeld een verboden  " springnet "  kon installeren . 
Hoe je de spreeuwen kon lokken met half rotte appels en " kaantjes " ( afkomstig van het smout smelten ) gemengd met wat gemalen kempzaad .
Hoe je dan nagelbijtend vanuit het " ovenkot " de spreeuwen stond te tellen .
Tien , vijftien ...een kat springt over de afsluiting ....gedaan met tellen !! MILJAARDE !
Het was dus een afwegen . Om zo rendabel mogelijk te werk te gaan , want eenmaal het net toe getrokken was het een heel karwei om het weer operationeel te maken .
En voor 5 spreeuwen was dat echt de moeite niet !
Het duurde soms een halve voormiddag voor een respectabel aantal spreeuwen samen troepte op de lokplaats om uiteindelijk  het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen  .
En dan ? .....WAS HET KERMIS ! 
Dan hoorde je aan tafel alleen de geluiden van een smekkende , smakkende , peuzelende bende !  
( Als ik eens veel tijd heb ga ik daar eens verder over vertellen , over Kamiel Brauwers bijvoorbeeld , de veldwachter , vaders zwarte beest )
Dus ja ...Het verboden weduwschapspel was ook zoiets .
 Er werden daar grondige controles op uitgevoerd en al wie uitblonk op de prijskampen kreeg dus bezoek !
Maar mijn peter had er iets op gevonden , een variante !
Tegen dat de controleurs kwamen zat de duiver in kwestie met een groot jong !
Niets aan de hand. " Menten " beoefende het toegelaten nestspel , maar eigenlijk was het " weduwschap "  met een groot jong ,
en het werd nog wat gerekt door het jong in kwestie regelmatig te verkleinen .
Je moet er maar op komen !!!
En daarop zat vader, naast onze Leuvense stoof , die bewuste winter te broeden !
Men moet weten dat bijna iedereen in die tijd pas met lichtmis koppelde , wegens het accent op het spel met de oude duiven !
De eerste jonge duivenvluchten stonden pas rond half juni op het programma .
En toen zijn plannen vaste gestalte gekregen hadden ( zijn besluit stond reeds vast ) ging hij eens " tinten"  bij vriend Gerard Gardin om te horen wat die ervan dacht .
Wat was de bedoeling ?
Vroege jongen kweken en er weduwschap mee spelen !
" Allez jong , zijde zot ? "  vroeg Gerard aan vader " Vroege jongen , ge zijt daar niets mee , als ge een harde winter treft zult ge er meer dan de helft mogen van weggooien , die niet willen opgroeien en met de rest zult ge de broek van uw gat spelen . Ge zult het wel zien ! Zeg dat Gardin het gezegd heeft ! "
Gerard was dus tegen , dat was duidelijk en juist dat was voor vader de stimulans om er toch mee door te gaan , want hij was een echte " driekop "  ( stijfkop-koppigaard  ) zoals ze in Brugge zeggen .
( We hebben het van geen vreemde ! )
En dus togen wij opnieuw aan de slag met hamer en zaag !
Er zou een eind verder in de hof een nieuw (? ) hok opgetrokken worden en vader  schooide  links en rechts materiaal voor dat hok .
Van zijn baas kreeg hij een ganse remorque oude ramen en deuren , persoonlijk door Kamieltje thuis gebracht , en hij moet nog ergens aan oude treinbils geraakt zijn ook .
En met dat materiaal werd een hok opgetrokken van ongeveer 5 meter lang , verdeeld in 2/3 & 1/3 , en die ene derde zou dienen voor het experiment !
Eronder werd zelfs een volière voorzien voor de weduwduivinnen , Wat een luxe !

Rond die tijd liet vader mij meer en meer vrij spel op het duivenhok .
Ik wilde wel wat meer doen , dan het " vuile werk " en ondertussen was ik al goed " belezen " ook !
 En soms sloeg ik mijn " snabbel " in de conversatie ( ? ) in het duivenlokaal maar ik werd uitgelachen om de nieuwe theorieën die ik verkondigde en toen zei ik stilletjes in mijn eigen.....
" Wacht maar mannekens..... "
Vader had een broertje dood aan lezen . Hij was een man van de praktijk , en het gebeurde vaak dat hij mij vroeg om iets voor te lezen want dat was veel minder vermoeiend !!
In elk geval was ik baas op het kweekhok . Dat had ik beetje per beetje afgedwongen !
Ik herinner mij nog dat hij eens thuiskwam van zijn werk en sprak van de kwekers te koppelen dat ik zei " Die zijn al lang gekoppeld ! " 
Ik volgde toen vakschool en de woensdagnamiddag was ik vrij en ik kon aan de drang niet weerstaan !
Er was wel wat gekibbel over de samenstelling van de koppels , maar het viel eigenlijk  nogal mee .
Ik denk dat hij besefte dat ik niet eeuwig de rol van knecht op mij zou nemen , ik was immers de zoon van mijn vader , en voor ingewijden wil dat heel wat zeggen !!
En sinds die dag was ik dus baas op het  kweekkot , maar alleen daar hé !
En het was voor mij telkens een ongelooflijk genoegen om die nieuwe koppels samen te stellen met een herte vol verwachtingen en dat heb ik nog altijd .
Het heeft iets van een kermis , ontwaken uit een winterslaap , een vers duivenseizoen die wenkt in de verte .
 En als het koud is hoort daar een " druppel "  bij ( brandewijn van de gistfabriek ) en als het niet koud is vinden we wel iets uit
( bvb zeer in je tanden..want alcohol verdooft  )
Ik moet hier alleszins vermelden , en het is van belang dat te doen , dat wij in die winter ook een fameus ( nou ja ) cadeau kregen van vriend Gerard Gardin .
DE BONTEN VAN 54 ! die dat jaar nog op 10-jarige leeftijd een eerste prijs gewonnen had op Breteuil !
De Bonten van Gardin , de Impanis van mijn peter , en het Witslag van 61, zijn ongetwijfeld de drie beste duiven die ooit in ons dorp vlogen !
De Bonten heette oorspronkelijk " den Eernegem " .  Hij was bij Gerard als jong binnen gelopen afkomstig van een liefhebber uit Eernegem , vandaar ...
 maar omdat hij een zwart bonte was zei iedereen " De Bonten van Gardin "
Ik herinner mij nog heel goed dat wij samen met de Bonten een gele briefkaart er bij  kregen , afkomstig van die Eernegemse liefhebber , waarop verklaard werd dat Gerard die duif mocht houden
maar het eigenlijke  eigendomsbewijs werd nooit bekomen...
Ik was in mijn nopjes met die oude rakker , die tussen haakjes , nog nooit een treffelijk jong op de wereld gebracht had !
Ondanks het tegenpruttelen  van vader heb ik hem ondergebracht in een voliere , voor hem alleen , onder het weduwnaarshok , het vroegere kippenhok , dat overgebracht werd naar helemaal achteraan  in de hof .
Onthoud goed dat ik hem gekoppeld heb aan de nest zuster van het Witslag 61 ondanks het protest van vader , die het zonde vond , om die schone duivin aan dat " scharminkel " te koppelen .
Onthoud  ook dat ik toen reeds met vage plannen rondliep om mijn eigen baas te zijn ( op duivengebied , wel te verstaan )
In mijn hart was ik het min of meer eens met Gerard over die kwestie van die vroege jongen....
Ik had erover gelezen en wat volgens mij ( toen al ) vast stond , was , dat dergelijke jongen , zo intens en geforceerd gespeeld niets meer waard zouden zijn als oude duif !
Men moet weten dat toen nog het accent op het spel met de oude werd gelegd . De eerste schuchtere vluchten voor jonge duiven, vonden pas plaats midden juni !!
En onder het timmeren door probeerde ik dat aan vader zijn verstand te brengen , maar er was geen zalf aan te strijken !
“ Ge moet gij achter Gardin niet luisteren , hij peinst dat hij alles weet , maar ik ga het eens bewijzen , ge zult het wel zien ! “
Ondertussen hadden we nog maar één bruikbare duiver uit het Witslag 61 gekweekt , “ de Sproete “ , een heel mooie duif , maar hij had bijlange niet de capaciteiten van zijn vader , zo ongeveer het verschil tussen Eddy & Axel Merckx .
Nu , in elk geval , toen het serieus begon te winteren was het buitenwerk van het nieuwe hok zo goed als gedaan en wij waren naarstig bezig aan het kweken van de aanstaande bewoners .
En de Bonten , mijn lievelingsduif , kweekte in de voliere , terwijl het vroor dat het kraakte , 2 prachtige jongen op .
Een blauwe en een donkere met slechts één witte pen , de laatste .(de 10 de)
Toen de gespeende jongen enkele dagen op hun nieuw hok vertoefden moest Gardin toch eens komen kijken naar de jongen uit zijn Bonten .
Ik was er bij , met drie opeen geplakt in dat kleine hokje en ik zei “ die donkere zal de beste zijn ! “
De 2 Oude Belgen schudden meewarig het hoofd bij zoveel onkunde en het moet gezegd : De donkere had eigenlijk niet zo veel om fier op te zijn , behalve een prachtige vleugel , en voor de rest , slappe spieren , een flauwe rug  ( eigenlijk had hij geen rug ! ) en een fijne duivinnen-kop !
Maar hij had iets wat blijkbaar ik alleen zag , en dat was …… PERSOONLIJKHEID !
Ik had ze elke dag verzorgd en zien opgroeien en bestudeerd en ik was er van overtuigd dat die donkere witpen een heel goede zou worden .
wordt vervolgd 

Oorspronkelijk artikel geschreven 28 april 2004
Gepubliceerd in de DUIVENBODE - DE VRIJE DUIF  .
 herwerkt op 17/4/2007 en 29/01/2023 .
met vriendelijke groeten 
Roger Casier 

DE BONTEN VAN  GARDIN 

IN DE ARMEN VAN ONZE JONGSTE 

PATRICK 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40