Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 17 december 2021 | week 50

Voorwoord

World Best Pigeon (WBP)
In de editie van vorige week van deze nieuwsbrief is uitgebreid aandacht geschonken aan de beste duiven in de verschillende categorieën van de World Best Pigeon. Nu is gebleken dat voor de categorie Marathon de selectiecriteria van 2020 zijn blijven staan, daardoor was de stand onjuist. Er is dit jaar door de FCI een splitsing gemaakt tussen Marathon en Super Marathon. Voor de Marathon geldt de afstand van 700 tot 900 km en voor de Super Marathon zijn het de afstanden boven de 900 km. Hierdoor zijn de gepubliceerde eindstanden van de Super Marathon juist en die van de Marathon niet. Compuclub plaatst begin volgende week de juiste standen op hun site voor de categorie Marathon. Wij zullen dan een bericht op onze site plaatsen en daarbij ook de reclame termijn aangeven. Die reclame termijn geldt alleen voor de Marathon, voor alle overige categorieën is 18 december de uiterste datum om te reclameren.
 
Ringen 2022
Op dit moment worden de ringen voor 2022 ingepakt en verzendklaar gemaakt, zodat ze volgende week of direct na Kerst bij de verenigingen worden afgeleverd. Met de Kerstdrukte bij de bezorgers is het aflevermoment niet exact aan te geven, maar de ringen zullen zeker tijdig aanwezig zijn bij de verenigingen. Fijn dat het met onze nieuwe leverancier gelukt is alles tijdig af te leveren. Het zal een aantal van u vast niet ontgaan zijn dat er af en toe ook illegale ringen opduiken. Dat heeft er voor gezorgd dat wij dit jaar het eerste cijfer van de ring, de 1 hebben vervangen door een 8. Tevens is er een kleine wijziging aangebracht op het eigendomsbewijs, zodat echt en illegaal ook daar te onderscheiden zijn. Het is maar dat u het weet.
 
Losplaatsen
Afgelopen week hebben Frank Marinus en ik via teams contact gehad met afgevaardigden van alle Afdelingen om in beeld te brengen wat de gewenste losplaatsen zijn voor 2022. Dit is gedaan om middels deze afstemming er voor te zorgen dat wij het volgende jaar zo weinig mogelijk te maken krijgen met kruislossingen. Zo recht mogelijk onder de afdeling lossen heb ik het wel eens genoemd. Aanleiding om dat nu te doen is, omdat wij met de KBDB hebben afgesproken voor het einde van dit jaar aan te geven welke losplaatsen gewenst zijn in het komende jaar. Komt bij dat elke nu bekende losplaats niet per definitie geschikt is voor het aantal containers van de verschillende afdelingen. Er is dus maatwerk nodig en daarvoor is de medewerking van de KBDB en Franse bond belangrijk. Overigens heeft iedere Nationale bond, maar ook elke liefhebber in de verschillende landen belang bij zo weinig mogelijk wijzigingen gedurende het vliegseizoen. Wijzigingen leveren nu eenmaal vaak negatieve reacties op. Ik wil graag alle Afdelingen bedanken voor het proactief meedenken in dit proces, dit wordt bijzonder gewaardeerd. Zodra er reactie is van de KBDB en de Franse bond, zullen wij terugkoppeling geven. Naar verwachting zal dat half januari zijn.
 
Eerlijk Spel en Vlieggebieden
Zoals eerder aangegeven konden de brainstormsessies over Eerlijk Spel en Vlieggebieden van 11 december in verband met de Covid-19 pandemie niet verantwoord doorgaan. Als alternatief hebben wij er als bestuur voor gekozen om de beschikbare relevante documenten en de bijbehorende vragen naar de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving te sturen, dit met het verzoek deze materie met elkaar te delen en te bespreken. Om vervolgens alle gestelde vragen te beantwoorden en de ontstane ideeën en inzichten door te geven.

Tijdens een Teams overleg afgelopen woensdag is er een toelichting gegeven op de stukken en het verdere proces. Deze stukken staan allemaal in deze nieuwsbrief, inclusief de verschillende data die in dit proces belangrijk zijn. Ik hoop dat u in de komende weken de tijd en moeite neemt om de stukken door te nemen, zodat u volledig op de hoogte bent en wellicht input kunt geven aan de besturen van de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving.
 
Jeugdkampioenschappen en diploma’s
Afgelopen week zijn de diploma’s aan alle Kampioenen van 2020 en 2021 verzonden. Een mooie herinnering voor de leden die net niet voor een bokaal in aanmerking kwamen. Uiteraard een knappe prestatie wanneer je bij de eerste 25 van Nederland hoort. Gefeliciteerd! De diploma’s voor onze jeugdleden zijn ook verzonden. Uiteraard staan er voor de top drie van de jeugdleden, die in maart gehuldigd worden, bokalen klaar, die gaan wij dan uitreiken.
 
Prettige Kerstdagen en fijne jaarwisseling
Deze Op (de) Hoogte is de laatste voor dit jaar. Op vrijdag 7 januari 2022 verschijnt de eerstvolgende editie. Mocht er in de tussentijd nog iets zijn dat u moet weten, dan zullen wij dat op onze site plaatsen. Ik wens iedereen, ook namens mijn mede bestuursleden gezellige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gezond 2022. Dat laatste is bijzonder belangrijk zeker tijdens deze corona-tijd.

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden op deze vragen aanleveren bij het NPO Bestuur vóór 22 januari 2022
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

NPO BESTUUR

Aanpak van verruwing in de duivensport
 

De maatschappij verruwt steeds verder. Mede door de aanhoudende Covid- pandemie lopen de emoties soms hoog op en recent zagen we een volksvertegenwoordiger bedreigingen uiten aan het adres van een collega in de Tweede Kamer. Ook vinden er rellen plaats waarvan we tot voor kort hadden gedacht dat zoiets in Nederland ondenkbaar was. Het maatschappelijke debat polariseert steeds verder en scheldpartijen en bedreigingen nemen toe. Sociale media bieden daarbij een podium. Het is duidelijk dat deze verruwing alleen maar verliezers kent.

In de duivensport is het helaas al niet anders. Een slecht verlopen vlucht of een voorstel wat niet zint, is vaak al aanleiding genoeg voor scheldpartijen en soms zelfs bedreigingen, vaak via sociale media zoals Facebook, maar soms ook telefonisch, per email of in het duivenlokaal. Vrijwilligers zoals lossingsfunctionarissen en bestuurders, welke cruciaal zijn voor het voortbestaan van de sport, zijn vaak het slachtoffer.

Het wordt tijd dat we dit probleem binnen onze sport aanpakken. DAarom is er nu een notitie waarin we het probleem en handhaven via de gedragscode als mogelijke oplossingsrichting toelichten. Op de voorjaars Ledenraad agenderen we het onderwerp, zodat we er gezamenlijk een besluit over kunnen nemen.
 

Terug naar inhoudsopgave

Van de bestuurstafel: aanpak verruwing in de duivensport
 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
Olympiade Roemenië augustus 2022


In augustus van 2022 wordt in Roemenië de uitgestelde Olympiade 2021 gehouden. Omdat in augustus duiven beginnen te ruien is er besloten de duiven in het weekend van 5 februari en 6 februari 2022 te keuren in Budapest, Hongarije.
 
Keuring Nederlandse afvaardiging
Gezien het bovenstaande heeft de NPO besloten op woensdag 29 december een keuring te organiseren om de Nederlandse afvaardiging te kiezen. Deze keuring vindt plaats in het clubgebouw van P.V. Soest, Oostergracht 46, 3763 LZ Soest. Er worden maximaal 20 duiven (6 oude doffers en 6 oude duivinnen en 4 jonge doffers en 4 jonge duivinnen) geselecteerd voor de Olympiade.
 
Richtlijnen
Voor het vertrek naar Budapest moeten de duiven op eigen hok tot en met 1 februari 2022 in quarantaine; dit in in lijn met de nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten de duiven over een geldige paramyxo-entverklaring beschikken (minimaal 14 dagen en maximaal 358 dagen voor vertrek geënt zijn, te rekenen vanaf 1 februari 2022). De NVWA zal voorafgaand aan het vertrek een gezondheidsverklaring af geven om de duiven in Budapest te krijgen en na afloop van de keuring weer terug te laten komen naar Nederland. Prestatieoverzichten moeten op 29 december voorhanden zijn en uiteraard dienen de geselecteerde diuiven in augustus op de Olympiade aanwezig te zijn.

Criteria
Om deel te nemen aan de keuring, gelden de volgende criteria waar de duiven aan moeten voldoen:

Oude doffers:
 • 2500 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Oude duivinnen:
 • 2000 prijskilometers behaald in de jaren 2019, 2020 en 2021
 • Meer dan 20% van de prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers
Jonge doffers (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers zijn afkomstig van wedvluchten met minimaal 150 duiven in concours van minimaal 20 liefhebbers.
Jonge duivinnen (2021):
 • 300 prijskilometers behaald in 2021
 • Minimale afstand van de vluchten is 100 km, met een marge van 5%
 • De behaalde prijzen moeten 1 op 5 zijn
 • De prijskilometers moeten afkomstig zijn van wedvluchten met minimaal 150 duiven van minimaal 20 liefhebbers.
Bent u geïnteresseerd en hebt u duiven die voldoen aan de criteria? Dan kunt u tot 21 december 2021 deze duiven opgeven bij het NPO Bureau. Dit kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de email in ieder geval:
 • het ringnummer
 • of het om een doffer of duivin gaat
 • de leeftijdscategorie (jong of oud)
Na aanmelding ontvangt u na 20 december een uitnodiging voor de keuring in Soest op 29 december 2021. Hou er rekening mee dat u uiterlijk om 10.00 uur verwacht wordt.  
Criteria Standaardklasse Olympiade 2022
 

NPO BESTUUR

Definitief Nationaal vliegprogramma 


Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.
 
Belangrijke wijzigingen
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de belangrijkste wijzigingen;
 • Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan. Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen, Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn.
 • Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen van april tot en met september.
 • A27 wordt Cahors voor de sectoren 2,3 en 4. Sector 1 gaat naar een ander station.
 • Het Natoer programma bestaat uit 5 vluchten die door afdelingen zelf worden ingericht in de 6 weken 32 t/m 37.
Open punten 
De volgende punten staan nog open en vereisen een bevestiging op de voorjaars Ledenraad. Deze punten hebben gemeen dat de uitkomsten van de bijeenkomst van 11 december over Eerlijk spel en een nieuwe Sector indeling meewegen bij de besluitvorming.  
 • Of de vluchten M24, M26 en J34 vervlogen worden als GP in afdeling- of sectorverband.
 • E27 te vervliegen als nationale of semi nationale eendaagse fondvlucht.
 • Er is afgesproken de NPO Kampioenschappen vast te stellen op de Voorjaarsledenraad.
Stempunten Ledenraad 27 november

Via onderstaande button kunt u het definitieve Nationale Vliegprogramma bekijken. 
 
Nationaal Vliegprogramma definitief
 

NPO BUREAU

Bereikbaarheid NPO Bureau


Vanwege de werkzaamheden rondom de ringen, is het NPO Bureau komende week beperkt bereikbaar. Heeft u vragen? Stuur dan een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tussen kerst en oud & nieuw worden alleen dringende vragen m.b.t. ringen in behandeling genomen. Overige emailberichten worden in het nieuwe jaar opgepakt.


 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
  Start datum Eind datum
PV De Vechtvogels, Dalfsen 02-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 22.00
PV De Blauwe Doffer, Damwoude 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 21.00
PV Steeds sneller, Hollandscheveld 04-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 21.30
Samenspel Beek BUG 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 23.00
PV De Duivenvriend, Wezep 03-12-2021 / 20.00 17-12-2021 / 20.00
PV Fleanwille, Burgum 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 22.30
PV De Sperwer, Hulshorst 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 22.00
PV De Koeriers, Bedum 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 21.30
PDV de Luchtpost, Weert 04-12-2021 / 20.00 18-12-2021 / 23.00
PV De Kerkduif, Zoeterwoude 05-12-2021 / 20.00 19-12-2021 / 21.30
PV Uresco 98, Leeuwarden 05-12-2021 / 20.00 19-12-2021 / 22.00
Rayon Berg & Dal, Fond Union Twente 07-12-2021 / 20.00 21-12-2021 / 22.00
PV De Blauwe Doffer, Appingedam 08-12-2021 / 20.00 22-12-2021 / 21.30
PV De IJsselvliegers, Wilsum 08-12-2021 / 20.00 22-12-2021 / 22.00
PV De Blauwband, Sassenheim 09-12-2021 / 20.00 23-12-2021 / 21.30
PV Ons Genoegen, Ede 10-12-2021 / 20.00 24-12-2021 / 20.00
PV Nooirgedacht, Ochten 10-12-2021 / 20.00 24-12-2021 / 21.30
PV Klazienaveen 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 22.00
PV De Stormvogels, Sibculo 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 21.30
SVEL, Edam 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 22.30
PV De Telegraaf, Aalsmeer 12-12-2021 / 20.00 26-12-2021 / 23.00
Het Marathonduivenjournaal 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 22.00
PV Naar Huis, Zuidhorn 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 22.30
PV Steeds sneller, Borculo 13-12-2021 / 20.00 27-12-2021 / 21.30
PV De Zwaluw, Zwaagwesteinde 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 22.00
PV De Vliegers, Anne 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 22.30
PV Pleines, Zandvoort 14-12-2021 / 20.00 28-12-2021 / 21.30
PV Het Stadsveld, Enschede 15-12-2021 / 20.00 29-12-2021 / 22.00
PV De Kustvliegers, Holwerd 15-12-2021 / 20.00 29-12-2021 / 21.30
CLV 's Heerenberg 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 21.30
PV Stormvogels, Ter Apel (NIC 0356) 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 22.00
Rayon 't Noorden 16-12-2021 / 20.00 30-12-2021 / 22.30
Eerste Streker Luchtpost, Grootbroek 21-12-2021 / 20.00 04-01-2022 / 22.00
PV Steeds sneller, Dedemsvaart 22-12-2021 / 20.00 05-01-2022 / 22.00
PDV de Vrijheid, Bunde 22-12-2021 / 20.00 05-01-2022 / 21.30
PV De Zwaluw, Beneden-Leeuwen 23-12-2021 / 20.00 06-01-2022 / 21.30
PV Steeds Verder. Twello 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.00
PV Ederveen 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 21.30
PV Het Noorden, Utrecht 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.30
PV De Postduif, Kampen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 21.30
CC Montferland 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Ulft 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.30
PV De Witkop, Roelofardendsveen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 20.30
PV Almere 26-12-2021 / 20.00 09-01-2022 / 22.00
PV Boalsert eo, Bolswward 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 22.00
PV Nieuwegein 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 21.30
PV De Koerier, Zelhem 27-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 23.00
PV De Postduif, Raalte 28-12-2021 / 20.00 11-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Westerhaar 29-12-2021 / 20.00 12-01-2022 / 22.00
PV Gevleugelde vrienden, Wapenveld 30-12-2021 / 20.00 13-01-2022 / 22.00
PV Velp-Zuid, Velp 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.00
PV Us Nocht, Oudehorne 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.30
Regio B1 (rondje om de Dom), Utrecht 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 22.00


Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, loopt af op 19 december 20.00 uur
 • PDV De Zwaluw, Venray, loopt af op 20 december 21.00 uur
 • PV Ons genoegen, Bunschoten, loopt af op 22 december.
 • PV De Trouwe Duif, Scheemda, verkoop start op 12 december en loopt af op 22 december 20.00 uur

Verkopen via EPW-eu.com
 • Willy Everaert, loopt af op 17 december
   

Verkopen via Duivenveilingen.com

 • PV De Spoorzoekers, Helvoirt, loopt af op 18 december 20.00 uur
 • Dagfondduiven Cees Nagel, loopt af op 23 december 21.00 uur
 • Bonnenverkoop Afdeling Friesland, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Kweekcentrum Friesland - top 10 duiven, loopt af op 5 januari 21.00 uur
 • Bonnenverkoop PV Flevoland, Urk, verkoop start op 21 december en loopt af op 12 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen is te vinden op onze website. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina
 
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshowzaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
  nadere informatie volgt
   
 
Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

RC14 7
17 juli 22
Het wel en wee mijner duiven.... Laten we...
RC1 4
07 juli 22
Ladies en gentlemen.... today i introduce you  "...
RC1
09 juni 22
Inderdaad , zoals de titel laat vermoeden wordt...
rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40