Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 7 januari 2022 | week 1

Voorwoord

Als eerste wil ik graag iedereen een gelukkig en vooral gezond 2022 toewensen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar zeker ook de nodige uitdagingen. Het is zoals elk jaar een goed moment om daar even bij stil te staan. Waar houden wij ons zoal mee bezig. Wat doet er echt toe, en wat komt er allemaal op ons pad door de waan van de dag. Anders gezegd, waar maken wij ons druk over en wat kunnen wij wel of niet beïnvloeden. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat wij ons alleen druk hoeven te maken om wat werkelijk te beïnvloeden is. De zogenaamde cirkel van invloed. Er bij het begin van dit nieuwe jaar even bij stil staan kan natuurlijk geen kwaad. Het geeft misschien wat ruimte in ons soms drukke hoofd. Overigens zijn er in  de duivensport nog voldoende zaken die wij wel degelijk kunnen beïnvloeden. Wat te denken van eerlijker spel en vlieggebieden, inkoppertje natuurlijk. Als bestuur zien wij uit naar de input die aanstaande is van de Afdelingen en de Sectie Sportbeleving.
 
Vogelgriep en corona
Als ik het dan toch heb over de cirkel van invloed dan zijn dit twee onderwerpen die je daarbij ook kunt beschouwen. Wij hebben we er al meer dan voldoende kennis mee gemaakt in de achterliggende tijd. Er zijn op dit moment helaas extreem veel plaatsen waar de vogelgriep is uitgebroken, dit met consequenties voor de duivensport. Kunnen wij het beïnvloeden, nee! Postduiven kunnen de vogelgriep niet overbrengen, toch hebben wij er gezien de Europese wetgeving mee te maken. Na het vaststellen van een uitbraak van de vogelgriep wordt er door de overheid een zogenaamde drie en tien kilometer zone ingesteld waarbinnen geen duiven vervoerd of ingekorfd mogen worden. Onze mensen van de WOWD hebben contacten met het Ministerie van LNV en houden de vinger aan de pols.

Wat betreft Corona zitten wij midden in een nieuwe golf, de zeer besmettelijke omikron variant grijpt razendsnel om zich heen. Beïnvloeden, ja door ons te houden aan de maatregelen, maar dan is er nog geen zekerheid dat je het niet krijgt. Voor onze duivensport hebben wij, als dat straks in april nodig mocht zijn, nog steeds de Covid-19 werkgroep die ons de afgelopen jaren door haar kennis en adviezen al een prima dienst heeft bewezen.
 
Ringen 2022
Het is altijd even een dingetje aan het einde van het jaar, worden ze tijdig afgeleverd en lukt het met alle drukte bij de bezorgdiensten aan het einde van het jaar om ze tijdig bij de verenigingen te krijgen. Met de nodige aandacht en hulp van alle kanten is alles tijdig op zijn plek terecht gekomen. Er hebben ons vragen bereikt waarom de rode ringen met daarop gedrukt de zwarte cijfers worden gebruikt. Ze zijn immers voor sommige mensen slecht te lezen. Mijn eerste reactie was, dat is een goed punt, dan nemen wij daarvoor toch een andere kleur. Nou zo gemakkelijk gaat het dus niet. Het blijkt dat door de FCI is vastgesteld welke kleuren gebruikt worden, dat is voor alle landen gelijk. Nu de kleur wat lichter rood is zijn de cijfers wel wat beter te lezen. Hopelijk helpt dat. Ik heb de eerste foto’s van de jonge duiven met de ringen al gezien, ik wens iedereen succes met de kweek en geniet van het opgroeien van de jonge duiven. Ook elk jaar weer iets om naar uit te zien.
 
WBP (World Best Pigeon)
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven waren de gepubliceerde eindstanden voor de Marathon onjuist als gevolg van de toevoeging van de categorie Super Marathon. Compuclub heeft dit tijdig gecorrigeerd, dank daarvoor. Alle eindstanden, dit is de top 3 van elke categorie, zijn tijdig naar de FCI gestuurd. Om vragen en onduidelijkheden te voorkomen moet hierbij opgemerkt worden dat één duif maar één keer mag deelnemen. Een duif komt dus niet in aanmerking voor twee categorieën. De ingestuurde eindstanden staan in deze nieuwsbrief. Iedereen die in het bezit is van één van deze topduiven gefeliciteerd met het resultaat. Nu gespannen afwachten tot welk resultaat het zal leiden op de uiteindelijke rangschikking van de World Best Pigeon.
 
Dopingcontroleurs gezocht
Vorig jaar rond deze tijd was de dopingcommissie druk doende om alles tijdig gereed te krijgen om ervoor te zorgen dat er in 2021 weer dopingcontroles konden worden uitgevoerd. Het was voor de commissie een flinke klus, maar dat ze daarin uitstekend geslaagd zijn is iedereen inmiddels wel duidelijk geworden. Het succes was ook mede te danken aan de relatief kleine groep controleurs die op pad zijn geweest. Het was een bewuste keuze om met een kleine groep controleurs te starten. Door privé-omstandigheden is de groep helaas nog wat uitgedund. Daarom de oproep, wilt u een bijdrage leveren aan een “schone” duivensport en dit jaar aan de slag als dopingcontroleur? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard krijgt u dan de benodigde informatie en gaat de dopingcommissie met u in gesprek over de procedure.
 
Keuring standaardklasse voor Olympiade 2022
Door de afgekondigde lockdown kon de geplande keuring op 29 december te Soest helaas niet doorgaan. Door de geldende Europese regelgeving moeten de duiven drie weken in quarantaine na de keuring. Vervolgens moeten de duiven op 4 februari in Boedapest zijn. Met de lockdown tot 14 januari is het dus niet mogelijk om de duiven te keuren (selecteren) daarna drie weken in quarantaine te houden en op 4 februari aan te leveren. Er is hierover tijdig contact opgenomen met de FCI en de Nederlandse situatie met de lockdown duidelijk gemaakt. Het is aan de FCI om te kijken welke alternatieven er zijn. Zodra wij hierover informatie hebben hoort u dat uiteraard direct.
 
Voor nu alvast een goed weekend en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Eerlijk spel en vlieggebieden


Onder dit bericht delen we de werkdocumenten die zijn voorbereid voor de geplande informele bijeenkomst van 11 december. Normaliter hadden we de documenten besproken en de vragen in werkgroepen beantwoord tijdens die bijeenkomst. Zoals al aangegeven in het voorwoord was dat niet mogelijk en daarom nu een alternatieve manier. 

Aanpak en tijdspad
 • Het is de bedoeling dat alle Afdelingen en de Sectie Sportbeleving alle vragen beantwoorden en de antwoorden op deze vragen aanleveren bij het NPO Bestuur vóór 22 januari 2022
 • Op woensdag 2 februari 2022 20:00 uur bespreken we de resultaten en aanbevelingen van het NPO Bestuur met u bespreken in een Teams-vergadering.
 • Op de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022 kunnen we dan vervolgens een besluit over nemen over Eerlijk spel en Kampioenschappen.
Wat betreft een Nieuwe Sectorindeling moeten we realistisch zijn over timing.
De inschatting is dat dit een proces is wat langer gaat duren, wellicht meerdere jaren. Wel is het belangrijk het proces in gang te zetten inclusief een stip op de horizon waar we naartoe willen.
 • Een introductie en vragen over Eerlijk Spel en kampioenschappen.
 • Bijlagen 1a en 1b; Uitleg over Methode Snel.
 • Bijlage 2; Een variant voor spel in team verband.
 • Bijlage 3; De uitslagen van polls van het afgelopen jaar over Eerlijk Spel etc.
 • Een introductie en vragen over de nieuwe Sector indeling.

Terug naar inhoudsopgave

Eerlijk spel: briefing en vragen
Bijlage 1a: Uitleg methode SNEL
Bijlage 1b: Uitleg methode SNEL
Bijlage 2: Variant voor spel in team-verband
Bijlage 3: Resultaten polls m.b.t. Eerlijk spel
Introductie en vragen over nieuwe Sector-indeling
 

WEDSTRIJDEN

Eindstanden World Best Pigeon
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Gezocht: nieuwe bestuursleden


Volgens het rooster van aftreden van het NPO Bestuur treden de heren Geitenbeek en van de Aast af tijdens de voorjaars Ledenraad van 12 maart 2022. De heer Geitenbeek is reglementair niet herkiesbaar. Het NPO Bestuur streeft ernaar de functie van secretaris NPO ook permanent in te vullen.

Het NPO Bestuur roept kandidaten op zich te melden bij het NPO bestuur. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Terug naar inhoudsopgave

 

IN DE MEDIA

Immaterieel erfgoed en de duivensport


Op woensdag 5 januari stond in de Volkskrant bijgaand artikel "Hoe de duif de literatuur binnenvloog".
Bron: De Volkskrant | fotografie: Pauline Niks
Terug naar inhoudsopgave
Hoe de duif de literatuur binnenvloog (artikel Volkskrant 05012022)
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen


Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
     
  Start datum Eind datum
PV Steeds Verder. Twello 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.00
PV Ederveen 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 21.30
PV Het Noorden, Utrecht 24-12-2021 / 20.00 07-01-2022 / 22.30
PV De Postduif, Kampen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 21.30
CC Montferland 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Ulft 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 22.30
PV De Witkop, Roelofardendsveen 25-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 20.30
PV Almere 26-12-2021 / 20.00 09-01-2022 / 22.00
PV Boalsert eo, Bolswward 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 22.00
PV Nieuwegein 27-12-2021 / 20.00 10-01-2022 / 21.30
PV De Koerier, Zelhem 27-12-2021 / 20.00 08-01-2022 / 23.00
PV De Postduif, Raalte 28-12-2021 / 20.00 11-01-2022 / 22.00
PV Ons genoegen, Westerhaar 29-12-2021 / 20.00 12-01-2022 / 22.00
PV Gevleugelde vrienden, Wapenveld 30-12-2021 / 20.00 13-01-2022 / 22.00
PV Velp-Zuid, Velp 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.00
PV Us Nocht, Oudehorne 31-12-2021 / 20.00 14-01-2022 / 21.30
Samenspel Maasvallei 1-1-2022 / 20.00 14-01-2022 / 22.30
CPL Silvolde 1-1-2022 / 20.00 15-01-2022 / 21.30
PV De Postduif TW, Zwartsluis 1-1-2022 / 20.00 15-01-2022 / 22.00
Fondclub Betuwe-Waal-Rijn-Combinatie (BWRC) 3-1-2022 / 20.00 17-01-2022 / 22.00
PV De Snelvliegers, Genemuiden 3-1-2022 / 20.00 17-01-2022 / 21.30
Friese Fondclub 4-1-2022 / 20.00 18-01-2022 / 22.00
PV De Luchtpost, Weesp 5-1-2022 / 20.00 19-1-2022 / 21.30
PV De Hunevliegers, Havelte 5-1-2022 / 20.00 19-1-2022 / 22.00
PV De Snelle Wieken, Hardenberg 6-1-2022 / 20.00 20-1-2022 / 22.00
PV De Luchtpost, Wychen 7-1-2022 / 20.00 21-1-2022 / 20.00
PV De Zilvermeeuw, Nunspeet 7-1-2022 / 20.00 21-1-2022 / 22.00
PV De Flevopost, Vollenhoven 8-1-2022 / 20.00 22-1-2022 / 22.00
PV De Koerier, Utrecht 13-1-2022 / 20.00 27-1-2022 / 22.00
PV De Streekvliegers, Staphorst 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 21.00
PHV De Orion, Leeuwarden 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 21.30
PV De Vredesduif Noordwolde (Fr) 14-1-2022 / 20.00 28-1-2022 / 22.00


Verkopen via GPS Auctions
Verkopen via Toppigeons
Verkopen via Doevepeet
 • CC de Kempen, loopt af op 8 januari
 • PV De Zwarte Doffer, Beckum, loopt af op 10 januari
 • PV De Luchtreizigers Hengelo, loopt af op 17 januari

Verkopen via EPW-eu.com
 • Hans Hak, loopt af op 8 januari 
 • Belgium Super Stars, loopt af op 9 januari
 • Jan Hooymans Special, loopt af op 9 januari
   

Verkopen via Duivenveilingen.com

 • Bonnenverkoop PV Flevoland, Urk, loopt af op 12 januari 21.00 uur
 • Samenkweek Van Haaren Helvoirt en Timmers Rosmalen, loopt af op 13 januari 21.00 uur
 • Thomas Dusseldorp, loopt af op 20 januari 21.00 uur


Overig

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
ZLU verkoop jonge duiven 2021 en bonnen 2022
 
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Regelmatig komen er vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen wekelijks een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers.

Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Iemand uit een andere vereniging wordt lid bij ons, hoe moet deze worden aangemeld?
Als iemand al eerder lid was in een andere vereniging, heeft hij/zij al een lidnummer waar waarschijnlijk ook al ringnummers aan gekoppeld zijn. Om te voorkomen dat we dubbele accounts krijgen en om ervoor te zorgen dat ringnummers mee gaan naar het nieuwe lidnummer moeten deze nieuwe leden worden overgeboekt.

De ledenadministrateur van de ontvangende vereniging kan dit doen door een nieuw lid aan te melden en alleen de velden “achternaam” en “geboortedatum” in te vullen. Er verschijnt dan een pop-up scherm met een overzicht van alle leden die helemaal of bijna aan de voorwaarden voldoen. Als de juiste persoon is gevonden, kan men aan het eind van de regel op “overboeken” klikken.
 
Iemand die ooit lid was in onze vereniging, wil weer lid worden. Hoe moet ik deze aanmelden?
Leden die stoppen, blijven bij de laatste vereniging waar ze lid waren, op de lijst van inactieve leden staan. De ledenadministrateur kan hem/haar vanaf deze lijst opnieuw aanmelden.

De ledenadministrateurs kunnen na het inloggen een handleiding inzien, waarin ook deze informatie staat.
 
De reserve-ringen kunnen niet worden toegewezen, wat nu?
Momenteel worden er aanpassingen gedaan aan onze ringenadministratie om het goed te laten werken met de NPO-Cloud. Helaas lopen we daarom soms tegen wat onverwachte problemen aan zoals deze. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 5 januari 2022

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • ZLU Sterrenshowzaterdag 26 en zondag 27 maart 2022
  nadere informatie volgt
   
 

Data om niet te vergeten


2022

 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad

Nieuwsbrief Peter Boskamp

28 juni 22
Nieuwsbrief Juni 2022    TerreinAl in de 19de eeuw vond een fel dispuut plaats in de bacteriologie. Aan de ene kant stond Louis Pasteur, die van mening was dat iedere ziekteverwekker uitgeroeid diende te...

Columnist in Spotlight

RC14 7
17 juli 22
Het wel en wee mijner duiven.... Laten we...
RC1 4
07 juli 22
Ladies en gentlemen.... today i introduce you  "...
RC1
09 juni 22
Inderdaad , zoals de titel laat vermoeden wordt...
rc16 1
18 mei 22
Hier ziet u CASIUS  , een mijner topduiven....
RC6 5
07 mei 22
Moest ik dit duivendagboek een titel willen...
rc14 1
16 maart 22
Ge moogt zeggen dat ik een vuile stoefer ben...
RC31 1
03 februari 22
Ongeveer twee jaar geleden werd kunstenares...
RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new LouisvZuijlen185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40