Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 22 maart 2024 | week 12
 


Voorwoord


Sectie Sportbeleving
Een bekend spreekwoord is: als er één schaap over de dam is volgen er meer. Laat het zo zijn dat zich een jaar geleden tegelijkertijd twee jonge liefhebbers hebben gemeld voor de Sectie Sportbeleving. Helaas zijn het er nog steeds twee en gaat bovenstaand spreekwoord hier nog niet op, maar wat nog niet is kan komen. Inmiddels zijn ze benoemd en volwaardig lid van onze Ledenraad. Natuurlijk is twee een mooi begin, maar voor een volwaardige Sectie Sportbeleving zijn meer enthousiaste liefhebbers nodig. 

Met elkaar sparren en nadenken hoe de duivensport zich het beste kan ontwikkelen is van groot belang. Met alleen een herindeling zijn wij er uiteraard niet. Het is ook geen proces van lange halen snel thuis. Nu weet ik dat er maar weinigen staan te springen om zich beschikbaar te stellen. Mike van de Weetering en Peter Soer hebben het voorbeeld gegeven en hopen dat zich een aantal leden willen melden om samen met hen de Sectie Sportbeleving te bemensen. De Sectieleden kunnen er natuurlijk zoveel tijd aan spenderen als ze zelf willen, dat is simpel. Maar om een voorzet te geven. Twee of drie fysieke bijeenkomsten per jaar en verder via Teams ideeën uitwerken kan prima en bespaart de nodige reistijd. In onze reglementen hebben wij vastgelegd dat er minimaal vier personen in de Sectie moeten zitten om stemrecht te hebben in de Ledenraad. Er zijn maximaal 5 stemmen in de Ledenraad maar de Sectie zelf mag wel bestaan uit tien leden. Er is dus veel ruimte om samen mee te denken aan een toekomstbestendige duivensport.

Voelt u zich nu aangesproken en denkt u: ik wil meedenken in de Sectie Sportbeleving (uw eigen toekomst in de duivensport) en wilt u graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Laat van u horen, de duivensport is het meer dan waard!
  
Olympiade 
Morgenmiddag worden de liefhebbers die ons land met duiven hebben vertegenwoordigd in de Sport- en Standaardklasse tijdens de Olympiade in Maastricht in het zonnetje gezet in Vianen. Volgende week een verslag van deze laatste activiteit in het kader van de Olympiade.
 
Juistheid gegevens Ledenbestand
Met het komende vliegseizoen in aantocht is het belangrijk dat alle gegevens in het NPO ledenbestand juist zijn. Als eerste vraag ik graag aandacht voor de coördinaten. Er zijn in elke winterperiode de nodige mutaties. Wat er dan nog wel eens fout gaat is dat de juiste coördinaten ontbreken na de mutatie. Dat komt dan aan het licht bij de eerste uitslag, maar dan is het eigenlijk al te laat. Dat betekent extra werk en ontevreden liefhebbers. 

Naast de coördinaten zijn de andere gegevens uiteraard ook belangrijk. Ieder lid kan uiteraard zelf controleren of zijn/haar gegevens juist zijn. Ik geef het voor de volledigheid nog maar een keer aan. Maak je eigen account aan bij https://mijn.duivensportbond.nl/  en je hebt toegang tot al je gegevens en in één oogopslag zie je of ze juist zijn. Juistheid van het mailadres en het telefoonnummer zijn natuurlijk van groot belang! Graag controleren en zo nodig aanvullen of aanpassen.
 
Foto’s
Het insturen van foto’s is een succes. Wekelijks leuke foto’s in onze nieuwsbrief, misschien wel één die jij hebt ingestuurd van je duiven of wat ook vaak voorkomt van een kleinkind, prachtig! Onlangs kwam er ook een mailtje binnen van iemand die zelf geen duiven meer heeft maar wel wekelijks uitkijkt naar deze nieuwsbrief en vroeg zich af of er geen rubriek “Uit de oude doos” ingevoerd kan worden. Ik denk dat wij er geen speciale rubriek van hoeven te maken maar foto’s uit het verleden met daarbij een klein verhaal zijn natuurlijk van harte welkom. Wij plaatsen het met veel plezier. 
 
Goed weekend toegewenst!

 
Ben Geerink, voorzitter NPO

 

Inhoudsopgave
 

 


DOPING

Doping, evaluatie en vooruitblik


Het vliegseizoen 2024 is aanstaande. Niet alleen de liefhebbers treffen hun voorbereidingen, ook afdelingen en verenigingen maken alles in gereedheid voor een vloeiende start. Zo ook de "begeleiding" van de vluchten. IWB en lossingcommissies waren vorige week al bij elkaar. Zaterdag 16 maart 2024 kwamen de controleurs van de dopingcontroles tezamen in hotel Breukelen om de ervaringen opgedaan tijdens controles in 2023 te delen. Deze ervaringen evalueren draagt bij aan eventuele "verbeteringen" voor het controlejaar 2024.  
 
Lees hier verder
 

Sporttalent 2024: Stem op Dani!


Dani van Lier is genomineerd voor sporttalent van het jaar van de gemeente Oude IJsselstreek. Stemt u mee zodat Dani sporttalent van 2024 wordt? Dat kan via het stemformulier op de website van gemeente Oude IJsselstreek. 

Dani, harte gefeliciteerd met deze fantastische nominatie!
Terug naar inhoudsopgave

Link naar stemformulier Sporttalent van 2024
 

SECTIE SPORTBELEVING 

Promotie duivensport in de buurt 


Het seizoen staat weer voor de deur, mensen praten weer vol energie over hun prachtige hobby. Of het nou het winnen van de eerste prijs in de vereniging is, de winst in de afdeling of de borrel op zaterdagavond die voor veel mensen wel net zo belangrijk is. Het praatje en het samen zijn in het clubgebouw is voor veel mensen echt iets om naar uit te kijken.

Vergeet ook niet om de buurt wakker te maken. Een leuk stukje in de krant over hoe de vluchten verlopen of nodig de buurt eens uit om kennis te maken met de duivensport, voor velen is het onbekend terrein. De duivensport is natuurlijk opzoek naar 'nieuwe leden' maar vergeet de mensen die met pensioen zijn zeker niet! Die kunnen (nu ze wat meer vrijheid hebben) nog jaren wat voor onze mooie sport betekenen.

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier verder
 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Hoklijsten 


Zo vlak voor het vliegseizoen zijn liefhebbers en verenigingen druk in de weer met het op orde brengen, inleveren en controleren van de hoklijsten en PMV entlijsten. Dit jaar zal de laatste keer zijn dat er hoklijsten hoeven te worden ingeleverd. Met ingang van seizoen 2025 worden de hoklijsten afgeschaft. Wat blijft zijn de verplichte PMV entlijsten, mogelijke hokcontroles door hokcontroleurs en de automatische controle door de NPO Cloud of duiven waarmee gevlogen wordt op naam staan en een geldige PMV enting hebben.

Om e.e.a. mogelijk te maken worden op dit moment voorbereidingen getroffen. De NPO reglementen zullen moeten worden herzien om het afschaffen van hoklijsten mogelijk te maken. Aan de herziene reglementen wordt nu gewerkt en naar verwachting zullen ze na de zomer worden gepubliceerd, ruim op tijd voor de najaar NPO ledenraad. Verenigingen en hokcontroleurs zullen toegang krijgen tot de NPO Cloud om (hok)controles gemakkelijk en digitaal uit te kunnen voeren.

Het afschaffen van hoklijsten markeert, net zoals eerder het afschaffen van gummiringen, het einde van een tijdperk. De tijd staat niet stil en door vernieuwen en moderniseren houden we de duivensport bij de tijd en is de rompslomp van de hoklijsten voorbij.

Terug naar inhoudsopgave

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Herindeling van de afdelingen


De NPO Ledenraad heeft in het najaar van 2023 besloten de herindeling van de afdelingen op te pakken en aan het NPO Bestuur gevraagd daar sturing aan te geven. Het NPO Bestuur gaat dit als volgt invullen: 
 • Voorlichting aan de liefhebbers
  • Er is een informatiepunt ingericht op de NPO website waar informatie is te vinden over de herindeling en de toekomst van de duivensport richting 2030. Aangezien beide onderwerpen nauw verweven zijn worden ze samen gepresenteerd. De informatie omvat waarom de herindeling nodig is, wat de voordelen zijn, hoe het eruit gaat zien en ook speltechnische aspecten komen aan bod. Het informatiepunt is live, informatie is reeds beschikbaar en zal de komende weken verder worden aangevuld. 
  • Er wordt binnenkort een interview met het Dagelijks Bestuur van de NPO over de nut en noodzaak van de herindeling gepubliceerd in het Spoor der Kampioenen, in Op de Hoogte en op NPO website. Het interview zal medio april worden gepubliceerd.
 • Procesbegeleiding
  • Het NPO Bestuur zal binnenkort een stappenplan publiceren waarin alle stappen staan die de afdelingen moeten zetten zodat met ingang van 2026 de nieuwe afdelingen een feit zijn. Uiteraard omvat het stappenplan besluitvorming op de afdelingsvergadering. Door het stappenplan te volgen zorgen we ervoor dat we niets over het hoofd zien en allemaal gelijktijdig gereed zijn. Het stappenplan zal medio april worden gepubliceerd.
  • Het NPO Bestuur zal model statuten en reglementen publiceren voor de nieuwe afdelingen. Op deze wijze zorgen we voor robuuste reglementen en statuten en hoeft niet elke nieuwe afdeling zelf het wiel opnieuw uit te vinden. In de statuten gaan we de eisen die de WBTR stelt opnemen en ook het bestuursmodel van de nieuwe afdelingen waarin de vlieggebieden een belangrijke rol spelen. Medio mei/juni zullen deze model reglementen en statuten beschikbaar zijn.
  • Het NPO Bestuur gaat in 2024 regionale bijeenkomsten organiseren met de afdelingsbesturen om de voortgang te monitoren en eventuele knelpunten te bespreken.
  • Het NPO Bestuur zal, daar waar nodig, als onafhankelijk arbiter bindend knopen doorhakken om de gang erin te houden.
Het NPO bestuur is overtuigd van het nut en noodzaak van de herindeling van de afdelingen. De hierboven geschetste aanpak zal het mogelijk maken, dit voor een toekomstbestendige duivensport cruciaal project, tijdig en goed af te ronden.
 
Informatiepunt website m.b.t. herindindeling/duivensport anno 2030
 

MIJMERINGEN

Duivensport anno 2030 (4)


Door Gerard van de Aast

Attractief en eerlijk spel
Cruciaal onderdeel van de sportbeleving van huidige en aspirant leden is dat de duivensport aantrekkelijk en zo eerlijk mogelijk is. Dat realiseren is om te beginnen geen gemakkelijke opgave. Er zijn nu eenmaal verschillen in de duivensport zoals windrichting tijdens de vlucht, aantal duiven waarmee gespeeld wordt en er zijn hobbyisten en (semi) professionals. En we spelen allemaal in dezelfde wedstrijd. Om daar een systeem bij te bedenken wat enerzijds aantrekkelijk en zo eerlijk mogelijk is valt niet mee en geen enkel systeem zal onder alle omstandigheden perfect zijn. Maar ervaring leert ons dat we een heel eind kunnen komen. Overigens durf ik de stelling ook wel aan dat attractief en eerlijk hand in hand gaan. Als een systeem als eerlijk of zo eerlijk mogelijk wordt ervaren zal het ook attractief zijn. Laten we een aantal basis principes eens langs lopen die het mogelijk maken attractief en zo eerlijk mogelijk spel te bieden.
 
Gelijke vlieggebieden
Om prestaties te kunnen vergelijken heb je landelijk en per afdeling gelijke vlieggebieden nodig. We hebben dat ingevuld door voor de V/M/J/N vluchten vlieggebieden in te stellen met minimaal 150 leden. Voor de dagfond ligt dat aantal rond de 500+ leden. En voor de marathon nemen we de Sector uitslagen. Op deze manier kun je landelijk en in de afdeling prestaties met elkaar vergelijken. Is dat systeem nog te verbeteren? Uiteraard is dat zo en het Uitslagen Dashboard is mede bedoeld om dat te realiseren. In het Uitslagen Dashboard staan straks elke week alle vlieggebieden van heel Nederland overzichtelijk bij elkaar op 1 pagina en kunnen we ze elke week heel eenvoudig vergelijken. Wellicht dat een bepaald vlieggebied wat groter moet worden omdat bijvoorbeeld de deelname harder terugloopt op de laatste M en J vluchten dan het gemiddelde. Meten is weten en er zal snel draagvlak ontstaan om correcties toe te passen waar nodigt als de transparantie en het inzicht er is. Feiten spreken immers voor zich.
 
Na de herindeling van de afdelingen hebben we vijf nieuwe afdelingen van ongeveer gelijke omvang. Dat is weer van belang voor eerlijke Olympiade en WBP competities waar door de FCI coëfficiënten voor worden berekend met deelname als deelgetal. Wat deze nieuwe vijf grotere afdelingen ook bieden is vanaf 200 km grote mooie afdelingsconcoursen welke een uitdaging zijn om te winnen. En op een vlucht gaan we voor de afdeling en vlieggebieden uitslagen maken van de snelste duif en beste hokprestatie of Grootmeester en zo gaan we attractief en eerlijk spel combineren.
 
Komt de kleinere liefhebber er nog aan te pas?
“Bij eerlijk spel is de definitie van succes cruciaal. Als succes enkel wordt gedefinieerd als de eerste spelen in een groot concours dan kan de strijd tussen hobbyist en professional snel in het nadeel uitvallen van de hobbyist. Als het bijvoorbeeld gaat om de beste hokprestatie (Grootmeester) of het aangewezen kampioenschap dan ligt het alweer een stuk genuanceerder. We zullen succes moeten herijken op een manier waarbij ook de hobbymatige duivenhouder een kans heeft zich te onderscheiden.
 
Bovenstaande passage komt uit het Eerlijk spel voorstel wat in 2022 is aangenomen door de NPO Ledenraad. Met zoveel woorden wordt aangegeven dat we succes breder moeten trekken dan alleen het winnen van kopprijzen. En dat hebben we vervolgens ook gedaan. Bij elke uitslag wordt nu ook de Grootmeester uitslag getoond. De Grootmeester uitslag geeft aan welk hok als team het beste heeft gepresteerd. Op zich is het Grootmeester systeem niet nieuw. De NPO hokkampioenschappen worden al jaren op deze wijze berekend en ook het Spoor der Kampioenen besteed al jaren aandacht aan de beste hokprestatie in de Grootmeester competitie. Wat nieuw is dat we het direct en meer prominent in beeld brengen per vlucht en per spelniveau. De ervaring leert dat zowel de grotere als ook de kleine(re) liefhebber zich positief kan onderscheiden in de Grootmeester uitslag. Prima, en zonder de reguliere uitslag van snelste duif tekort te doen is de Hokprestatie of Grootmeester uitslag een goede aanvulling.
 
De spelregels van de Grootmeester uitslag zijn simpel. Het totaal aantal behaalde punten van de duiven in de uitslag wordt gedeeld door het aantal ingekorfde duiven met een minimum van 8 en 4 op respectievelijk de V/M/J en E/A vluchten. Wil je niet met al je ingekorfde duiven deelnemen aan een vlucht? Geen probleem want je kunt een deel of al je duiven meegeven als invliegduif. En om de Grootmeester titel te winnen moet je net als in de reguliere uitslag een topprestatie leveren. Niet met 1 of een paar duiven maar met je hele team. En in relatief korte tijd kunnen we constateren dat het Grootmeesterschap leeft en wordt gewaardeerd. In de presentatie van de Grootmeester uitslagen valt nog wel wat te verbeteren. Dit kunnen we meenemen in het nieuwe Uitslagen Dashboard.
 
Klopt dit alles nu in de praktijk?
In de bijgevoegde analyses van een aantal vluchten zien we het volgende. In de eerste analyse van de vluchten M19 en E21 zien we dat het loont om met meer duiven te spelen als je een kopprijs wilt winnen. De gemiddelde deelname per liefhebber op M19 is 24 duiven en de top 10 van de afdelingsuitslagen speelt met gemiddeld 52 duiven. Op E21 zijn deze getallen respectievelijk 12 en 33. Op zich geen verrassende uitkomst want meer duiven inkorven betekend meer kans op een vroege prijs.
  
Dan de Grootmeester uitslag op de vluchten V23 en M24. Daar is de gemiddelde deelname 15 duiven op V23 en de top 10 in de Grootmeester uitslag speelt met 17 duiven. Op M24 zijn deze getallen respectievelijk 14 en 19. Dat ligt dus veel dichter bij elkaar. En hoe dichter gemiddelde deelname en de top bij elkaar liggen hoe beter en eerlijker. Overigens is het dus ook niet zo dat, zoals wel eens wordt beweerd, de Grootmeester uitslag wordt gedomineerd door liefhebbers welke spelen met weinig duiven.
 
Is aanpassen van deelname maxima een oplossing
De NPO Ledenraad heeft als onderdeel van het besluit over Eerlijk spel en Kampioenschappen een deelname maximum van 150 oude duiven vastgesteld. Bij de jonge duiven en Natour ligt dit maximum op 250. De gedachte achter deze maxima is om excessen te voorkomen zodat een liefhebber bijvoorbeeld niet met 1.000 of meer duiven kan deelnemen aan een vlucht. De analyse van M19, E21, V23 en M24 laat zien dat het maximum van 150 vele malen hoger is dan de gemiddelde deelname van respectievelijk 24,  12, 15 en 14. Zo bezien is er ruimte om de maxima neerwaarts bij te stellen om zo het spel eerlijker te maken. Anderzijds zal een eventuele aanpassing drastisch van aard dienen te zijn om effect te sorteren. Een beetje aanpassen of zelfs halveren gaat geen verschil maken. De vraag is of een drastische aanpassing de sportbeleving van de grote(re) liefhebber niet teveel aantast. Grote en kleine liefhebbers beoefenen samen de duivensport  en we hebben iedereen, groot en klein, nodig. Het NPO Bestuur kiest dus niet voor het aanpassen van de deelname maxima.
 
Samenvattend richting 2030
Het NPO spelbeleid rust op 3 pijlers; Attractief, zo eerlijk mogelijk en leven en laten leven. Attractief spel krijgen we in de 5 nieuwe afdelingen met mooie grote concoursen welke een uitdaging zijn om te winnen. En elke week kunnen de liefhebbers zich onderscheiden in twee competities; snelste duif en beste hokprestatie en dat alles in afdeling en in de vlieggebieden. Volop kans om je als liefhebber te onderscheiden en te genieten van mooie duivensport. 
 
Zo eerlijk mogelijk realiseren we door afdelingen en vlieggebieden van gelijke omvang en de Grootmeester uitslag naast de snelste duif uitslag. Gelijke omvang van afdelingen en vlieggebieden maakt dat we uitslagen en daarmee ook de kampioenschappen landelijk en regionaal kunnen vergelijken. De Grootmeester uitslag is door de opzet eerlijk voor alle liefhebbers, groot of klein. Wat telt is de beste hokprestatie wat naast de snelste duif een extra mogelijkheid is je te onderscheiden.
 
Leven en laten leven is ook essentieel. De ene liefhebber speelt met de kleine korf, een andere liefhebber graag met wat meer duiven. We hebben hobbyisten en (semi) professionals en de beleving van de duivensport verschilt per liefhebber. Maar we hebben elkaar allemaal nodig. Dus respecteer elkaar en werk samen aan een toekomstbestendige duivensport.
 
Het NPO Bestuur vertrouwt erop dat we met deze aanpak attractief en zo eerlijk mogelijk spel kunnen aanbieden voor bestaande en aspirant leden nu en richting 2030. En de NPO Ledenraad denkt er ook zo over. In de najaar NPO ledenraad in november 2023 zijn de voorstellen voor eerlijk spel en kampioenschappen, zoals deze beschreven zijn in deze notitie, unaniem aangenomen. En zo valt er weer een puzzelstukje op zijn plaats richting een toekomstbestendige duivensport in 2030.
Mijmeringen - download pdf-versie
 

NPO BESTUUR

Portefeuille verdeling NPO Bestuur 
 


Zilveren speld voor André van de Wiel


Door André van de Wiel 

Zaterdag 16 maart mocht ik de prijsuitreiking verzorgen van de 10e Nationale Eendaagse Fondspiegel. Natuurlijk had ik voor alle prijswinnaars een persoonlijk woordje voorbereid. Toen ik de eerste groep gehuldigd had, werd mijn bijdrage plotseling onderbroken door Ruud Moes. Ik was een beetje verontwaardigd over wat daarvan de bedoeling was. Maar dat werd me al snel duidelijk. Namens het NPO Bestuur had hij de eer om mij de zilveren speld als waardering voor mijn bijdrage aan de Nederlandse duivensport uit te reiken. Natalie Van Gelder Bleij mocht mij het versiersel op spelden. Ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar ik moest het wel even tot mij door laten dringen!
Uitreiking zilveren speld (filmpje)
 

NPO BUREAU

NPO Bureau op Goede Vrijdag  en 2e Paasdag gesloten


© <a href='https://nl.123rf.com/profile_baramyou0708'>baramyou0708</a>, <a href='https://www.123rf.com/free-images/'>123RF Free Images</a>Op vrijdag 29 maart (goede vrijdag) en maandag 1 april (tweede paasdag) is het NPO Bureau gesloten. Vanaf dinsdag 2 april staan de medewerkers van het Bureau weer voor u klaar.

Fijne Paasdagen! 
 
 

INGEZONDEN

De duivensport in stand houden


Door Nico van Veen

Het seizoen staat weer voor de deur, mensen praten weer vol energie over hun prachtige hobby. Of het nou het winnen van de eerste prijs in de vereniging is, de winst in de afdeling of de borrel op zaterdag avond die voor veel mensen wel net zo belangrijk is. Het praatje en het samen zijn in het clubgebouw is voor veel mensen echt iets om naar uit te kijken.


Vergeet ook niet om de buurt wakker te maken. Een leuk stukje in de krant over hoe de vluchten verlopen of nodig de buurt eens uit om kennis te maken met de duivensport, voor velen is het onbekend terrein. De duivensport is natuurlijk opzoek naar 'nieuwe leden' maar vergeet de mensen die met pensioen zijn zeker niet! Die kunnen (nu ze wat meer vrijheid hebben) nog jaren wat voor onze mooie sport betekenen.

Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat het NPO Bestuur de inhoud onderschrijft. De inhoud is de verantwoordelijkheid van de inzender.

 
Lees hier verder
 

WEDSTRIJDEN

Africhten voor grote fondvluchten 2024 

 
 

UIT HET LAND

De mooiste duivenfoto's


Wekelijks plaatsen we in de rubriek 'Uit het land' leuke, mooie, ontroerende, vrolijke duivenfoto's en we proberen ook wekelijks Op (de) Hoogte met een andere headerfoto te openen.. Om een foto te kunnen gebruiken als headerfoto zijn we op zoek naar:
 • liggende foto's (landscape),  bijvoorbeeld
 • van goede kwaliteit (pas anders de bestand-grootte op uw mobiel aan)
 • afmeting minimaal 800 pixels breed en ca 300 pixels hoog
 • foto's die net even iets anders laten zien dan kampioensduiven of liefhebbers die hun welverdiende prijs in ontvangst nemen. Denk daarbij aan een vergezicht over de velden met duiven in aantocht, of een foto in uw hok met duiven in hun schalen. 

Foto van deze week

Deze week hebben we veel leuke foto's ontvangen van kinderen en duiven. 
  
Links/Boven: Mina helpt met de verzorging van de jonge duiven - Rinus Kleppe (Kerkwerve) 
Rechts/onder: Jayden voorziet de duiven van vers water - Henry Mookhoek (Breskens) 

  
Links/boven: Fleur bewonder de jonge duifjes bij opa - Rinus Kleppe (Kerkwerve) 
Rechts/onder: Niet weg te slaan bij de duiven - Peter Soer

Blijf vooral wekelijks uw foto's insturen. Doe dat naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wie weet wordt deze volgende week al geplaatst in Op (de) Hoogte.
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen

Wekelijks publiceren we in Op (de) Hoogte een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn. Ook op de website vindt u een actueel overzicht van bonnenverkopen (van verenigingen/afdelingen/NIC's).
 

Duiven.net 

Verkoper Start datum Eind datum Bon./Duiven
       
P.V. de Witpen, Hengevelde 09-03-2024 / 19:00 22-03-2024 / 22:00 35
Groninger Concours Commissie, Groningen 15-03-2024 / 09:30 28-03-2024 / 22:00 18
P.V. De Getrouwe Doffer, Utrecht 15-03-2024 / 13:00 04-04-2024 / 22:00 67


Top Pigeons 

 

 

Actueel overzicht bonnenverkopen
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

AGENDA

Activiteiten in het land


Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten

 

21 april | Stg. Marathon Noord | Soest

Stichting Marathon Noord. 50 jarig jubileum verkoop. Zaalverkoop 30 tot 40 speenklare jongen van Nederlandse top op de Marathon en enkel Dagfond. Locatie: PV Soest - Zaal open en bezichtigen vanaf 12.00 uur. Start verkoop: 13.30 uur. Voorbieden op www.pigeoncom.com.

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 21 maart 2024
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

 

2024

 • 23 maart 2024 - Ontvangst Olympische afvaardiging
 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad

2025

 • 8 maart 2025 - NPO Ledenraad
 • 22 november 2025 - NPO Ledenraad
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

04 april 24
Ik heb met dit artikel allerminst commerciële...
08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40