Artikelen

vergadering

Herindeling van de afdelingen

De NPO Ledenraad heeft in het najaar van 2023 besloten de herindeling van de afdelingen op te pakken en aan het NPO Bestuur gevraagd daar sturing aan te geven. Het NPO Bestuur gaat dit als volgt invullen: 

 • Voorlichting aan de liefhebbers
  • Er is een informatiepunt ingericht op de NPO website waar informatie is te vinden over de herindeling en de toekomst van de duivensport richting 2030. Aangezien beide onderwerpen nauw verweven zijn worden ze samen gepresenteerd. De informatie omvat waarom de herindeling nodig is, wat de voordelen zijn, hoe het eruit gaat zien en ook speltechnische aspecten komen aan bod. Het informatiepunt is live, informatie is reeds beschikbaar en zal de komende weken verder worden aangevuld. 
  • Er wordt binnenkort een interview met het Dagelijks Bestuur van de NPO over de nut en noodzaak van de herindeling gepubliceerd in het Spoor der Kampioenen, in Op de Hoogte en op NPO website. Het interview zal medio april worden gepubliceerd.
 • Procesbegeleiding
  • Het NPO Bestuur zal binnenkort een stappenplan publiceren waarin alle stappen staan die de afdelingen moeten zetten zodat met ingang van 2026 de nieuwe afdelingen een feit zijn. Uiteraard omvat het stappenplan besluitvorming op de afdelingsvergadering. Door het stappenplan te volgen zorgen we ervoor dat we niets over het hoofd zien en allemaal gelijktijdig gereed zijn. Het stappenplan zal medio april worden gepubliceerd.
  • Het NPO Bestuur zal model statuten en reglementen publiceren voor de nieuwe afdelingen. Op deze wijze zorgen we voor robuuste reglementen en statuten en hoeft niet elke nieuwe afdeling zelf het wiel opnieuw uit te vinden. In de statuten gaan we de eisen die de WBTR stelt opnemen en ook het bestuursmodel van de nieuwe afdelingen waarin de vlieggebieden een belangrijke rol spelen. Medio mei/juni zullen deze model reglementen en statuten beschikbaar zijn.
  • Het NPO Bestuur gaat in 2024 regionale bijeenkomsten organiseren met de afdelingsbesturen om de voortgang te monitoren en eventuele knelpunten te bespreken.
  • Het NPO Bestuur zal, daar waar nodig, als onafhankelijk arbiter bindend knopen doorhakken om de gang erin te houden.

Het NPO bestuur is overtuigd van het nut en noodzaak van de herindeling van de afdelingen. De hierboven geschetste aanpak zal het mogelijk maken, dit voor een toekomstbestendige duivensport cruciaal project, tijdig en goed af te ronden.
 

Informatiepunt website m.b.t. herindindeling/duivensport anno 2030

 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

04 april 24
Ik heb met dit artikel allerminst commerciële...
08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40