Artikelen


Het selecteren en koppelen is bijna voorbij. Nog een paar overnachtspelers die binnenkort ook gaan koppelen. Dus heb ik nu wat meer tijd voor andere zaken. Een plan waarmee ik de komende maanden druk mee zal zijn is het oprichten van een stichting ter behoud van de duivensport. De bedoeling is dat deze stichting een opvolger van de PPN wordt, maar met een iets gewijzigde doelstelling. Daar waar de PPN voornamelijk de focus had op het binnenhalen van nieuwe duivensporters, zal deze stichting ook proberen om de huidige duivensporters zoveel mogelijk binnen boord te houden. Hiervoor zal onder andere onder de paraplu van de stichting een fonds op naam worden opgericht. Vanuit dit fonds zullen acties worden ontplooid en ondersteund die er toe kunnen leiden dat meer mensen de duivensport kunnen (blijven) beoefenen en dat er zich nieuwe duivenliefhebbers zullen melden.

 
stand1

Mijn streven is om de stichting in 2025 op te richten. De komende periode probeer ik zoveel mogelijk supporters voor mijn plannen warm te maken. Hiervoor heb ik mijn bestaande FB groep omgeturnd in een groep die voorlopig als naam heeft “De duivensport in stand houden”. Die naam wijzig ik later in de naam van de stichting die waarschijnlijk “Stichting Vrienden van de Postduivensport” gaat heten, maar daar broed ik nog even op. De FB groep heeft inmiddels 621 leden en daarnaast hebben zich ruim 50 supporters gemeld die op één of andere wijze wel een bijdrage willen leveren. Hierbij zijn twee IT specialisten die hun hulp hebben aangeboden bij het opzetten van een nieuwe website. Ook hebben zich liefhebbers met andere specialismen aangemeld van wiens deskundigheid op een later tijdstip gebruik zal worden gemaakt. Het zou mooi zijn als zich op korte termijn een notaris zou melden. Er zullen vast ook onder die beroepsgroep duivenliefhebbers zijn.

In het Spoor der Kampioenen van deze week zal een column worden geplaatst waarin ik mijn plannen in grote lijnen heb beschreven. Ik hoop dat daar veel respons op komt. Vooral uit de hoek van de liefhebbers die financieel draagkrachtig zijn hoop ik wat respons te krijgen. De sterkere schouders kunnen nu eenmaal wat meer dragen. Het streven is om op een aantal vlakken nauw samen te werken met de NPO Duivensportbond. Met de huidige leden van de Sectie Sportbeleving wordt al frequent overlegd en hun ideeën zullen worden opgenomen in het ondernemersplan van de stichting.

Eieren overleggen
Een paar beginners hadden vragen over het overleggen van eieren. Erg ingewikkeld is het niet, maar ervaren liefhebbers weten vaak niet dat beginners met dit soort vragen worstelen. Te vaak wordt er vanuit gegaan dat de benodigde kennis al aanwezig is bij de beginner. En zo gebeurde het dat een beginner eieren kreeg van een goed spelende liefhebber die alleen de vraag had gesteld of de beginner een koppel eieren van zijn betere vliegers kon onderleggen.  En ja dat kon die beginner wel. Echter de eieren van het koppel van de beginner waren al 14 dagen oud en die van de desbetreffende goede speler hooguit 5 dagen. Dus er kwam niets terecht van die eieren die met goede bedoelingen gegeven waren, omdat de duiven na 20/21 dagen broeden natuurlijk het nest hadden verlaten. De beginner durfde dit niet te vertellen aan de goede gever en mailde mij met de vraag waarom de duiven van het nest waren afgelopen. Ik vertelde hem dat hij een volgende keer altijd moet vragen naar de datum waarop de eieren gelegd zijn. Het mooiste zou zijn als beide koppels tegelijkertijd hebben gelegd, dus dat de eieren even oud zijn. Maar zijn de eieren die je wilt overleggen twee tot maximaal drie dagen ouder is dat ook vrijwel nooit een probleem. Als de eieren twee dagen eerder uitkomen hebben de ouderduiven al wel wat pap en door het voeren komt die papproductie wel op gang. Maar zijn de eieren die je wilt onderleggen drie dagen later gelegd dan die van het voedsterkoppel, loop je een groot risico dat de voedsterduiven al van het nest lopen voordat de eieren zijn uitgekomen. Het verschilt heel erg per duif. Eén á twee dagen langer broeden zullen de meeste duiven echter probleemloos doen.

 
eieren4

Een andere liefhebber die vorig jaar begonnen is, had van het najaar het geluk een aantal bewezen kweekduiven te kunnen aanschaffen. Ook had hij van een aantal liefhebbers zomerjongen gehad die op de natour zijn ingespeeld. Ik adviseerde hem om van zijn kweekduiven zoveel mogelijk te kweken en de eerste ronde van de kwekers onder te leggen onder deze zomerjongen die dit jaar eerst zullen worden getest op de vluchten. Het probleem was dat hij bijna het dubbele aantal duivinnen had dan doffers. Maar dat bleek geen probleem want onder de duivinnen die over bleven vormden zich ook twee paartjes die vrijwel gelijk met de kwekers op eieren kwamen. Maar een paar dagen voor het uitkomen van de eieren zag hij bij een koppel duivinnen ineens vier eieren liggen. En nu was zijn vraag wat de eieren van de kwekers waren, zodat hij die andere eieren kon weghalen. Gelukkig kon ik hem op afstand prima helpen dankzij de moderne communicatiemiddelen.  Via Facetime keek ik even mee in het nest en kon ik hem de verse eieren aanwijzen.

Bijproducten tijdens de kweek
Een andere liefhebber vroeg zich af wat nu de meest noodzakelijke bijproducten waren om te verstrekken tijdens de kweek. Hij had heel wat reportages doorgelezen, websites bezocht, videobanden bekeken en liefhebbers in de club gevraagd, maar hij werd alleen maar onzekerder door al die verschillende antwoorden. De ene liefhebber verstrekt alleen maar voer, grit en mineralen naast schoon water, terwijl een ander een heel arsenaal aan bijproducten verstrekt en er bijna elke dag wel iets in het water zit. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat jonge duiven niets te kort mogen komen tijdens hun groei. Alleen gezonde en vitale jonge duiven kunnen uitgroeien tot goede vliegers. Dus verstrek allereerst een goede gevarieerde voermengeling en geef beslist niet het goedkoopste voer wat je vinden kan. En voer beslist niet te weinig. De jongen in het nest moeten met een volle krop de nacht in gaan.

 
voerbijproducten

Ik adviseer altijd om vanaf het koppelen tot na de leg een aminozuur-vitamine preparaat aan het voer te plakken met tarwekiemolie vanwege de vitamine E. Of het noodzakelijk is zal per hok/liefhebber verschillen, maar het is beter om het zekere voor het onzekere nemen. Wanneer er jongen in de schalen liggen zorg dan beslist voor een zo groot mogelijke variatie aan mineralen en aminozuren. Door vele liefhebbers wordt eivoer en Tovo verstrekt. Hier zijn ook vele andere soortgelijke producten voor van diverse fabrikanten. Het belangrijkste is dat de duiven de aminozuren, mineralen en vitaminen die niet in het voer en de grit/mineralen mengeling voorkomen en waaraan ze in die periode veel behoefte hebben, maar binnenkrijgen. Het gaat zoals bij alles om de inhoud en niet om de verpakking.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

04 april 24
Ik heb met dit artikel allerminst commerciële...
08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40